Exodo 26:1-37

  • Ang tabernakulo (1-37)

    • Mga tela nga pangtolda (1-14)

    • Mga kuwadrong bayanan ug suksokanang patongan (15-30)

    • Kortina ug tabil (31-37)

26  “Paghimog tabernakulo+ gamit ang 10 ka telang pangtolda nga hinimo sa maayong klase nga linubid nga lino, asul nga hilo, purpura nga delana,* ug hayag-pula nga hilo. Bordahi kinig mga kerubin.+  Ang matag tela 28 ka maniko* ang gitas-on ug 4 ka maniko ang gilapdon. Kinahanglang parehas ug sukod ang tanang tela.+  Sumpaysumpaya ang lima ka tela aron mahimong dakong tela, ug himoa pod kana sa laing lima ka tela. Busa dunay duha ka dagkong tela.  Ang usa ka kilid sa dakong tela butangig mga kaw-itanan nga hinimo sa asul nga hilo, ug himoa sab kana sa usa ka kilid sa lain pang dakong tela, diin sumpayon kining duha.  Ang kaw-itanan nga ibutang sa kilid sa dakong tela 50 ka buok, ug 50 sab sa kilid sa laing dakong tela. Ang mga kaw-itanan mag-atbangay dihang sumpayon ang duha ka dagkong tela.  Dayon paghimog 50 ka kaw-it nga bulawan ug itaod kini sa mga kaw-itanan aron masumpay ug mausa ang duha ka dagkong tela nga pangtabon sa tabernakulo.+  “Paghimo sab ug mga tela nga balhibo sa kanding+ aron itabon sa tabernakulo. Paghimog 11 ka tela.+  Ang matag tela 30 ka maniko ang gitas-on ug 4 ka maniko ang gilapdon. Kinahanglang parehas ug sukod ang 11 ka tela.  Sumpaysumpaya ang lima ka tela. Mao pod nay buhata sa unom ka tela, ug imong pil-on ang ikaunom nga tela sa atubangan sa tolda. 10  Butangig 50 ka kaw-itanan ang usa ka kilid sa dakong tela, ug 50 sab sa kilid sa laing dakong tela diin sumpayon kining duha. 11  Dayon paghimog 50 ka kaw-it nga tumbaga ug itaod kini sa mga kaw-itanan aron masumpay ang duha ka dagkong tela, ug mausa kini. 12  Sa luyo sa tabernakulo, ang ikaduhang tabon mas taas ug duha ka maniko kay sa unang tabon. 13  Sa isigkakilid sa tabernakulo, ang ikaduhang tabon mas taas sab ug usa ka maniko kay sa unang tabon aron matabonan ang tabernakulo. 14  “Paghimo sab ug tabon sa tolda nga panit sa laking karnero nga gitinag pula. Unya sapawi kinig tabon nga panit sa poka.*+ 15  “Paghimog pinatindog nga mga kuwadrong bayanan*+ nga kahoyng akasya para sa tabernakulo.+ 16  Ang matag kuwadrong bayanan 10 ka maniko ang gihabogon ug usag tunga ka maniko ang gilapdon. 17  Ang matag kuwadrong bayanan may duha ka poste nga konektado sa usag usa. Ingon niana ang imong himoon sa tanang kuwadrong bayanan sa tabernakulo. 18  Paghimog 20 ka kuwadrong bayanan para sa habagatang bahin sa tabernakulo. 19  “Paghimog 40 ka suksokanang patongan nga plata+ para sa 20 ka kuwadrong bayanan: duha ka suksokanang patongan sa matag kuwadrong bayanan para sa duha ka poste niini.+ 20  Para sa amihanang bahin sa tabernakulo, paghimog 20 ka kuwadrong bayanan 21  ug 40 ka suksokanang patongan nga plata, duha ka suksokanang patongan para sa matag kuwadrong bayanan. 22  Para sa likod nga bahin sa tabernakulo, sa kasadpan, paghimog unom ka kuwadrong bayanan.+ 23  Dayon paghimog duha ka bayanan nga magsilbing mga poste sa duha ka kanto sa likod sa tabernakulo. 24  Ang bayanan hinimo sa duha ka kahoy gikan sa ubos nga magtagbo sa ibabaw, sa unang argolya.* Kini pod ang imong himoon sa bayanan sa pikas kanto, ug magsilbi kining mga poste sa duha ka kanto. 25  Busa walo ka bayanan ug 16 ka suksokanang patongan nga plata ang imong himoon, duha ka suksokanang patongan ilalom sa matag bayanan. 26  “Paghimog mga balabag nga kahoyng akasya, lima para sa mga kuwadrong bayanan sa usa ka kilid sa tabernakulo,+ 27  ug lima ka balabag para sa mga kuwadrong bayanan sa pikas kilid sa tabernakulo, ug lima ka balabag para sa mga kuwadrong bayanan sa kasadpang bahin, sa likod sa tabernakulo. 28  Ang balabag sa tunga sa mga kuwadrong bayanan kinahanglang usa ra, gikan sa usa ka tumoy hangtod sa pikas tumoy. 29  “Haklapig bulawan ang mga kuwadrong bayanan,+ ug paghimog mga argolya nga bulawan nga maoy suksokan sa mga balabag, ug haklapig bulawan ang mga balabag. 30  Kinahanglang himoon nimo ang tabernakulo sumala sa plano nga gipakita kanimo didto sa bukid.+ 31  “Paghimog kortina+ gamit ang asul nga hilo, purpura nga delana, hayag-pula nga hilo, ug maayong klase nga linubid nga lino. Bordahi kinig mga kerubin. 32  Isab-it kini sa upat ka haliging akasya nga hinaklapan ug bulawan. Ang mga kaw-it niini bulawan. Ang mga haligi nagpatong sa upat ka suksokanang plata. 33  Isab-it ang kortina ilalom sa mga kaw-it* ug ibutang ang kaban sa Pamatuod+ sa sulod sa kortina. Ang kortina magsilbing dibisyon sa Balaan+ ug sa Labing Balaan.+ 34  Kinahanglang ibutang nimo ang tabon diha sa kaban sa Pamatuod nga naa sa Labing Balaan. 35  “Ibutang ang lamesa sa gawas sa kortina ug ang tangkawan*+ sa habagatang bahin sa tabernakulo, atbang sa lamesa; ug ang lamesa ibutang sa amihanang bahin. 36  Para sa entrada sa tolda, paghimog hinablon nga tabil* gamit ang asul nga hilo, purpura nga delana, hayag-pula nga hilo, ug maayong klase nga linubid nga lino.+ 37  Para sa tabil,* paghimog lima ka haliging akasya ug haklapi kinig bulawan. Ang mga kaw-it niini bulawan, ug paghimog lima ka suksokanang patongan nga tumbaga para niini.

Mga Footnote

Hilo nga gama sa balhibo sa karnero.
Ang usa ka maniko katumbas sa 44.5 sentimetros (17.5 pulgadas). Tan-awa ang Apendise B14.
Iningles, seal.
Ang porma ani morag hamba sa pultahan.
Iningles, ring.
Lagmit nagtumong sa mga kaw-it nga nagsumpay sa mga tela nga pangtolda.
Iningles, lampstand.
O “kortina.”
O “kortina.”