Zɔbu 26:1-14

  • Zɔbu tɛli su (1-14)

    • “W’a uka sran ng’ɔ leman wunmiɛn’n nin-o!” (1-4)

    • ‘Ɲanmiɛn fa asiɛ’n sende i lika m’ɔ nannan lɛ ngbɛn’n nun’ (7)

    • ‘Ninnge nga Ɲanmiɛn yo be’n, i bue kaan sa yɛ ɔ o lɛ-ɔ’ (14)

26  Zɔbu tɛli su kɛ:  “Nanwlɛ, w’a uka sran ng’ɔ leman wunmiɛn’n nin-o!W’a de sran ng’ɔ leman fanngan’n nin-o!+   Afɔtuɛ nga a fa mannin sran ng’ɔ siman ngwlɛlɛ’n,+ ɔ ti kpa-o!W’a yi ɔ ngwlɛlɛ’n* i nglo dan-o!   ?Wan li yɛ a su kan ndɛkle i-ɔ??Wan yɛ ɔ fali ndɛ sɔ mun wlali ɔ nuan-ɔn?   Be nga be wuli mɔ be kwlaman like fi yo’n, be usu.Be o nzue mun nin be nun ninnge’m be bo.   Ndia’n* nun like fi timan fiawa Ɲanmiɛn* ɲrun,+ɔ wun lika nga like saci lɔ’n* i nun ninnge kwlaa.   Ɔ trɛ nglo lɔ lika’n nun sie i lika m’ɔ nannan lɛ ngbɛn’n su,+ɔ fa asiɛ’n sende i lika m’ɔ nannan lɛ ngbɛn’n nun.   Ɔ fa nzue mun wlɛ i i ɲanmiɛn ble’n nun.+Ɔ maan kannzɛ be yo nɔnnin bɔbɔ’n, ɲanmiɛn ble’n i nun kpukeman.   Ɔ kɛtɛ i famiɛn bia’n su naan b’a wunmɛn i,i ɲanmiɛn ble’n yɛ ɔ fa kata su-ɔ.+ 10  Ɔ ja awɛ* kun ɲanmiɛn’n nin jenvie’n be afiɛn.+Ɔ ja awɛ kun lika m’ɔ kpaja’n nin aosin’n be afiɛn. 11  Ɲanmiɛn m’ɔ la nglo lɔ plaii’n i takatakawlɛ’m be kejekeje.Fɔ ng’ɔ tuli be’n ti’n, be usu sa tututu. 12  Ɔ fɛ i tinmin’n kejekeje jenvie’n,+ɔ fɛ i ngwlɛlɛ’n fa fufu jenvie’n nun nnɛn sroesroe’n.*+ 13  Kɛ ɔ lo wunmiɛn sa’n, ɲanmiɛn su lɔ’n kpaja wauun.Ɔ fɛ i sa’n wɔ wuo nga i wun yo ndrɔn’n* ɔ bo nun bue kun lɔ. 14  Nian! Ninnge ng’ɔ yo be’n, i bue kaan sa yɛ ɔ o lɛ-ɔ.+Feliman ng’ɔ boli’n i bue kaan sa yɛ e tili-ɔ.?Sɛ ɔ ti sɔ’n, wafa ng’ɔ yo mɔ ɲanmiɛn tɛ kplannankplannan’n, wan yɛ ɔ wun i wlɛ-ɔ?”+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “ngwlɛlɛ ng’ɔ yo sa ye’n.”
Annzɛ “Seɔlu’n.” Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Ebr., “i.”
Annzɛ “Abadɔn.”
Ebr., “Like kukluku.”
Ebr., “Raabu.”
Annzɛ “seli’n.”