Zɔbu 20:1-29

  • Zofaa i ndɛ nɲɔn su’n (1-29)

    • I waan Zɔbu w’a kpɛ i nzowa (2, 3)

    • I waan Zɔbu i klun yo wi (5)

    • I waan Zɔbu klo sa tɛ yolɛ (12, 13)

20  Zofaa+ m’ɔ ti Naamafuɛ’n tɛli su kɛ:   “I sɔ’n ti yɛ min akunndan m’ɔ sanngannin’n su min bo kɛ n tɛ su-ɔ.Afin min awlɛn’n kpɛ min klun.   N tili nzowa nga a kpɛli min’n.Kɛ mɔ n wun sa wlɛ’n ti’n, saan ń tɛ́ su.   N si kɛ a si sa sɔ’n w’a cɛ,afin kɛ ɔ fin cɛn nga be sieli klɔ sran* asiɛ’n su’n, kɛ ɔ ti sɔ-ɔ.+   Klunwifuɛ’n i aklunjɔɛ kpanlɛ’n cɛmanyɛ sran nga i ndɛ nunman Ɲanmiɛn ndɛ nun’n,* i aklunjɔɛ’n cɛman.+   Kannzɛ i dan m’ɔ ti’n ju ɲanmiɛn su lɔ’n,naan i ti’n to ɲanmiɛn ble’n,   ɔ́ núnnún sekeseke kɛ i bɔbɔ i sewie’n sa.Be nga be wun i titi’n, bé sé kɛ: ‘?Ɔ o nin li?’   Ɔ́ sín kɔ́ ndɛndɛ kɛ laliɛ nun sa, be su wunmɛn i kun.Bé kɛ́n i bo kɛ aolia nun like wie mɔ be wun i kɔnguɛ’n sa.   Sran ng’ɔ wunnin i’n su wunmɛn i kun,i lika’n su wunmɛn i kun.+ 10  I klun ba mun bé bá naan yalɛfuɛ’n si be aunnvɔɛ,sran’m be aɲanbeun ninnge ng’ɔ fali’n, ɔ́ fá sɛ́ i sin.+ 11  I gbanflɛn nzue’n sonjili i owie’m be nun,sanngɛ ɔ* nin i bé lá ndutre’n nun. 12  Sɛ like tɛ yo i nuan nun fɛ’n,sɛ ɔ fa fiɛ i taaman’n bo’n, 13  sɛ ɔ klo i naan ɔ yimɛn i asesanngɛ ɔ fa sie i nuan’n nun’n, 14  i aliɛ sɔ’n káci kɛ like wie mɔ w’a ɲan’n sa i klun lɔ.Ɔ́ káci kɛ kpangbanzrɛlɛ’n i bɔyre’n* sa i klun lɔ. 15  Ɔ mɛnnin aɲanbeun ninnge mun, sanngɛ ɔ́ wá fí be.Ɲanmiɛn wá yó maan i kwlaa fín i ku’n nun fíte. 16  Kpangbanzrɛlɛ’m be bɔyre’n yɛ ɔ́ táfi-ɔ.Ɔnda i je’n* kún i. 17  Ɔ su wunman nzue ba mun le,ɔ su wunman awɛma nzue nin bɛli mɔ be sonji’n le. 18  Ninnge ng’ɔ ɲannin be’n, ɔ́ fá be sá be sin, ɔ su fa yomɛn i wun sa ye.*Ninnge kpakpa ng’ɔ ɲannin be aata dilɛ’n nun’n, ɔ su ɲanman su ye.+ 19  Afin ɔ tinnin yalɛfuɛ’n i su kplɔlɔlɔ kpɛkun ɔ yili i blo.Sua nga w’a kplanman’n, ɔ ko deli. 20  Sanngɛ i klun su jɔman.I aɲanbeun’n su kwlá demɛn i. 21  Like fi nunman lɛ kun naan w’a fɛ i kekle nun.I sɔ’n ti’n, i aɲanbeun’n su cɛman. 22  Kɛ ɔ ko ɲɛn i wun lele’n, kpɛkun ngokɔɛ’n w’a yo dan.Ɲrɛnnɛn ng’ɔ́ wá tɔ́ i su’n, ɔ su yoman blɛblɛ. 23  Kɛ ɔ́ dí like mɔ i ku yí’n,Ɲanmiɛn i ya’n jáso i wun,ɔ́ tɔ́ i su lele ɔ́ wlúwlú i klun ninnge’m be nun kɛ nzue wie sa. 24  Kɛ ɔ́ wánndi alɛ ninnge nga be ti blalɛ’n,ta nga be fali aaba be yoli’n i mma’m bé fítifíti i. 25  Ɔ tu ta mma ng’ɔ kplɛn i wiasin’n,ɔ tu alɛ kunlɛ like m’ɔ bo mianmian’n i wiwi’n nun,kpɛkun ɔ ka lɛ usu sa tututu.+ 26  Aosin tritritri’n yɛ ɔ́ mínndɛ i aɲanbeun ninnge mun-ɔn.Sin kun mɔ sran fi w’a fitaman nun’n ɔ́ dí i.Sran ng’ɔ o i tannin sua’n nun mɔ sa fi w’a ɲɛnmɛn i’n, ɲrɛnnɛn’n wá tɔ́ i su. 27  Ɲanmiɛn m’ɔ la nglo lɔ plaii’n su kataman sa ng’ɔ yoli’n su.Asiɛ’n wá jáso i wun. 28  Nzue dan kun wá fɛ́ i sua’n kɔ́.Nzue sɔ’n su sonjiman blɛblɛ Ɲanmiɛn i ya cɛn’n nun. 29  I sɔ like’n yɛ klunwifuɛ’n wá ɲɛ́n i Ɲanmiɛn sa nun-ɔn.Aja like nga Ɲanmiɛn fa sieli i’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ.”

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “Adan.”
Annzɛ “sran ng’ɔ nin Ɲanmiɛn b’a bu’n.”
Yɛle kɛ, i wunmiɛn’n.
Annzɛ “i wiwi’n.”
Ebr., “i taaman’n.”
Ebr., “yɛ ɔ su mɛnman.”