Zɔbu 23:1-17

  • Zɔbu tɛli su (1-17)

    • Ɔ́ fɛ́ i ndɛ liɛ’n kɔ́ Ɲanmiɛn ja su (1-7)

    • I waan ɔ kwlá wunman Ɲanmiɛn (8, 9)

    • “M’an yacimɛn i atin’n lɛ, n fali su titi” (11)

23  Zɔbu tɛli su kɛ:  “Andɛ bɔbɔ’n, ń plán lele n su yaciman nun.*+Fɛfɛlɛ’n ti’n, n leman wunmiɛn kun.   Sɛ ɔ ti kɛ n si lika nga n kwla wun Ɲanmiɛn’n,+nn ń kɔ́ kan ɔ tran lɔ’n.+   Ń fá min ndɛ liɛ’n ń kɔ́ i ja su,ń kán ndɛ kpanngban kpa ń fá kplí min ti.   Ń wún wafa ng’ɔ́ tɛ́ min su’n,yɛ ń fá min ɲin ń síe i ndɛ ng’ɔ́ kán klé min’n su kpa.   ?Ɔ́ fɛ́ i wunmiɛn dan’n yɛ ɔ nin min kún-ɔn?Cɛcɛ, saan ɔ́ síe i su min nuan bo.+   Lɔ’n, sran ng’ɔ ti kpa’n nin i be kwla siesie be afiɛn ndɛ,yɛ kɛ min Jɔlɛ Difuɛ’n ko se kɛ min ndɛ yo fɛ’n, be su manman min ndɛ kun.   Sanngɛ sɛ n kɔ wia afiliɛ lɔ’n, ɔ nunman lɔ.Kɛ n sa min sin kusu’n, n wunmɛn i.   Kɛ ɔ́ yó like wie bɛ su lɔ’n, n kwlá wunmɛn i.I sin’n, ɔ kpɛ i wun fama su, sanngɛ n wunmɛn i. 10  Sanngɛ ɔ si atin nga n fali’n.+Kɛ ɔ ko sa min ko nian’n, ń yó kɛ sika ɔkwlɛjrɛiin’n sa.+ 11  N nantili i ja osu’n nun sɛsɛsɛ.M’an yacimɛn i atin’n lɛ, n fali su titi.+ 12  Mmla ng’ɔ fin i nuan fiteli’n, m’an yacimɛn i lɛ.Ndɛ ng’ɔ kannin’n, n fa sieli min klun kpa+ trali nga be waan n yo’n* su. 13  ?Kɛ ɔ ko fua kɛ ɔ́ yó like kun’n, wan yɛ ɔ kwla jrɛn i ɲrun-ɔn?+Kɛ i waan ɔ́ yó like kun’n, ɔ yo.+ 14  Afin like ng’ɔ sunnzunnin* i min lika’n, ɔ́ yó i kwlaa.Yɛ ɔ fɛli i wunsu ninnge kpanngban sieli. 15  I sɔ’n ti yɛ i dunman nun ti’n n koko-ɔ.Kɛ n bu i akunndan sa’n, srɛ kun min dan. 16  Ɲanmiɛn yoli maan min klun titili min,yɛ Sran m’ɔ Kwla Like Kwlaa Yo’n ti’n, srɛ kunnin min. 17  Sanngɛ aosin dan’n nin-a kwlá muanman min nuan’n su,yɛ aosin m’ɔ kata min ɲrun’n nin-a kwlá yoman sɔ kusu.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “ń fá ɲin kekle ń plán.”
Annzɛ “ng’ɔ klɛ mannin min’n.”
Annzɛ “klɛli.”