Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

’n Openbaring aan Johannes

Hoofstukke

Oorsig

 • 1

  • ’n Openbaring van God, deur Jesus (1-3)

  • Groete aan die sewe gemeentes (4-8)

   • “Ek is die Alfa en die Omega” (8)

  • Johannes deur inspirasie in die dag van die Here (9-11)

  • Visioen van verheerlikte Jesus (12-20)

 • 2

 • 3

  • Boodskappe aan Sardis (1-6), Filadelfia (7-13), Laodisea (14-22)

 • 4

  • Visioen van Jehovah in die hemel (1-11)

   • Jehovah sit op sy troon (2)

   • Die 24 ouderlinge op trone (4)

   • Die vier lewende wesens (6)

 • 5

  • ’n Boekrol met sewe seëls (1-5)

  • Die Lam neem die boekrol (6-8)

  • Die Lam waardig om die seëls oop te maak (9-14)

 • 6

  • Die Lam maak eerste ses seëls oop (1-17)

   • Oorwinnaar op wit perd (1, 2)

   • Ruiter op vuurkleurige perd neem vrede weg (3, 4)

   • Ruiter op swart perd bring hongersnood (5, 6)

   • Ruiter op vaal perd het die naam Dood (7, 8)

   • Dié wat doodgemaak is, onder die altaar (9-11)

   • ’n Groot aardbewing (12-17)

 • 7

  • Vier engele hou vernietigende winde terug (1-3)

  • Die 144 000 verseël (4-8)

  • Groot menigte in wit klere (9-17)

 • 8

  • Sewende seël oopgemaak (1-6)

  • Op eerste vier trompette geblaas (7-12)

  • Drie vreeslike gebeurtenisse aangekondig (13)

 • 9

  • Die vyfde trompet (1-11)

  • Een vreeslike gebeurtenis is verby, nog twee kom (12)

  • Die sesde trompet (13-21)

 • 10

  • Sterk engel met klein boekrol (1-7)

   • “Daar sal nie meer uitstel wees nie” (6)

   • Heilige geheim tot ’n einde gebring (7)

  • Johannes eet die klein boekrol (8-11)

 • 11

  • Die twee getuies (1-13)

   • Profeteer 1 260 dae in saklinne (3)

   • Doodgemaak en nie begrawe nie (7-10)

   • Ná drie en ’n half dae lewend gemaak (11, 12)

  • Tweede vreeslike gebeurtenis is verby, derde kom (14)

  • Die sewende trompet (15-19)

   • Koninkryk van ons Here en van sy Christus (15)

   • Vernietigers van die aarde sal vernietig word (18)

 •  12

  • Vrou, manlike kind en draak (1-6)

  • Migael veg teen draak (7-12)

   • Draak na die aarde neergegooi (9)

   • Duiwel weet dat hy min tyd het (12)

  • Draak vervolg die vrou (13-17)

 • 13

  • Wilde dier met sewe koppe kom uit die see (1-10)

  • Dier met twee horings kom uit die aarde (11-13)

  • Beeld van dier met sewe koppe (14, 15)

  • Merk en getal van wilde dier (16-18)

 • 14

  • Die Lam en die 144 000 (1-5)

  • Boodskappe van drie engele (6-12)

   • Engel in die middel van die hemel met goeie nuus (6, 7)

  • Gelukkig is dié wat in eenheid met Christus sterf (13)

  • Twee oeste van die aarde (14-20)

 • 15

  • Sewe engele met sewe plae (1-8)

   • Lied van Moses en van die Lam (3, 4)

 • 16

  • Sewe bakke van God se woede (1-21)

   • Uitgegooi op aarde (2), see (3), riviere en fonteine (4-7), son (8, 9), troon van wilde dier (10, 11), Eufraat (12-16) en lug (17-21)

   • God se oorlog by Armageddon (14, 16)

 • 17

  • Oordeel van “Babilon die Grote” (1-18)

   • Groot prostituut sit op helderrooi dier (1-3)

   • Die dier ‘was, is nie, maar sal uit die afgrond opkom’ (8)

   • Tien horings sal teen die Lam veg (12-14)

   • Tien horings sal die prostituut haat (16, 17)

 • 18

  • Val van “Babilon die Grote” (1-8)

   • “Gaan uit haar uit, my volk” (4)

  • Getreur oor Babilon se val (9-19)

  • Vreugde in die hemel oor Babilon se val (20)

  • Babilon sal neergegooi word, soos ’n klip in die see (21-24)

 • 19

  • Loof Jah vir sy oordele (1-10)

   • Huwelik van die Lam (7-9)

  • Ruiter op wit perd (11-16)

  • Groot aandmaal van God (17, 18)

  • Wilde dier word oorwin (19-21)

 • 20

  • Satan 1 000 jaar gebind (1-3)

  • Dié wat 1 000 jaar saam met Christus regeer (4-6)

  • Satan vrygelaat en dan vernietig (7-10)

  • Dooies word voor die wit troon geoordeel (11-15)

 • 21

  • Nuwe hemel en nuwe aarde (1-8)

   • Geen dood meer nie (4)

   • Alles word nuut gemaak (5)

  • Nuwe Jerusalem word beskryf (9-27)

 • 22

  • Rivier van water van die lewe (1-5)

  • Slot (6-21)

   • ‘Kom! Drink verniet van die water van die lewe’ (17)

   • “Kom, Here Jesus” (20)