’n Openbaring aan Johannes 1:1-20

  • ’n Openbaring van God, deur Jesus (1-3)

  • Groete aan die sewe gemeentes (4-8)

    • “Ek is die Alfa en die Omega” (8)

  • Johannes deur inspirasie in die dag van die Here (9-11)

  • Visioen van verheerlikte Jesus (12-20)

1  ’n Openbaring* deur Jesus Christus, wat God hom gegee het,+ om vir sy slawe die dinge te wys+ wat binnekort moet plaasvind. En hy het sy engel gestuur en dit deur hom in tekens aan sy slaaf Johannes+ oorgedra.  Johannes het getuig van die woord wat God gegee het en van die getuienis wat Jesus Christus gegee het, ja, van alles wat hy gesien het.  Gelukkig is die een wat die woorde van hierdie profesie hardop lees en dié wat dit hoor en wat gehoorsaam is aan die dinge wat daarin geskryf is,+ want die vasgestelde tyd is naby.  Van Johannes. Aan die sewe gemeentes+ wat in die provinsie Asië is: Mag julle onverdiende goedheid en vrede hê van “die Een wat is en wat was en wat kom”,+ en van die sewe geeste+ wat voor sy troon is,  en van Jesus Christus, “die Getroue Getuie”,+ “die eersgeborene uit die dood”+ en “die Heerser van die konings van die aarde”.+ Aan hom wat ons liefhet+ en wat ons deur middel van sy eie bloed van ons sondes bevry het+ –  en hy het ons ’n koninkryk gemaak,+ priesters+ vir sy God en Vader – ja, aan hom behoort die eer en die mag tot in ewigheid. Amen.  Kyk! Hy kom met die wolke,+ en elke oog sal hom sien, ook dié wat hom met ’n spies deurboor het. En al die stamme van die aarde sal treur* as gevolg van hom.+ Ja, Amen.  “Ek is die Alfa en die Omeʹga,”*+ sê Jehovah* God, “die Een wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.”+  Ek, Johannes, is julle broer en iemand wat die koninkryk+ met julle deel en ook moeilike tye deurmaak+ en volhard+ as ’n volgeling van Jesus.+ Ek was op die eiland Patmos omdat ek oor God gepraat en van Jesus getuig het. 10  Deur middel van die heilige gees het ek my bevind in die dag van die Here, en ek het ’n sterk stem agter my gehoor, so hard soos ’n trompet, 11  wat gesê het: “Skryf wat jy sien in ’n boekrol en stuur dit aan die sewe gemeentes: in Efeʹse,+ in Smirna,+ in Perʹgamum,+ in Tiatiʹra,+ in Sardis,+ in Filadelʹfia+ en in Laodiseʹa.”+ 12  Ek het omgedraai om te sien wie met my praat, en toe ek omdraai, het ek sewe goue lampstaanders+ gesien, 13  en tussen die lampstaanders iemand soos ’n seun van die mens.+ Hy het ’n kleed gedra wat tot op sy voete hang en het ’n goue band om sy bors gehad. 14  Verder was sy kop en sy hare wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë was soos ’n vuurvlam,+ 15  en sy voete was soos suiwer koper+ wanneer dit in ’n oond gloei, en sy stem was soos die geluid van baie waters. 16  En in sy regterhand het hy sewe sterre+ gehad, en ’n skerp, lang, tweesnydende swaard+ het uit sy mond gekom, en sy gesig was soos die son wanneer dit op sy helderste is.+ 17  Toe ek hom sien, het ek soos ’n dooie mens voor sy voete neergeval. En hy het sy regterhand op my gesit en gesê: “Moenie bang wees nie. Ek is die Eerste+ en die Laaste,+ 18  en die lewende,+ en ek het doodgegaan,+ maar kyk! ek lewe vir ewig en altyd,+ en ek het die sleutels van die dood en van die Graf.*+ 19  Skryf dan die dinge neer wat jy gesien het, en die dinge wat is en die dinge wat hierna sal plaasvind. 20  Die sewe sterre wat jy in my regterhand gesien het en die sewe goue lampstaanders is ’n heilige geheim, en dít is wat dit beteken: Die sewe sterre beteken die engele van die sewe gemeentes, en die sewe lampstaanders beteken sewe gemeentes.+

Voetnote

Of “’n Onthulling”.
Of “hulleself in droefheid slaan”.
Of “die A en die Z”. Alfa en Omega is die eerste en die laaste letters van die Griekse alfabet.
Of “Hades”. Sien Woordelys.