’n Openbaring aan Johannes 7:1-17

  • Vier engele hou vernietigende winde terug (1-3)

  • Die 144 000 verseël (4-8)

  • Groot menigte in wit klere (9-17)

7  Hierna het ek op die vier hoeke van die aarde vier engele sien staan, wat die vier winde van die aarde styf vashou, sodat geen wind op die aarde of op die see of teen enige boom kon waai nie.  En ek het ’n ander engel van die sonsopkoms* af sien opkom, met ’n seël van die lewende God. Hy het met ’n harde stem geroep na die vier engele wat die gesag ontvang het om die aarde en die see te beskadig  en gesê: “Moenie die aarde of die see of die bome beskadig totdat ons die slawe van ons God op hulle voorkoppe verseël het nie.”+  En ek het gehoor hoeveel verseël is: 144 000.+ Hulle is verseël uit elke stam van Israel.+  Uit die stam van Juda was daar 12 000 wat verseël is,uit die stam van Ruben 12 000,uit die stam van Gad 12 000,  uit die stam van Aser 12 000,uit die stam van Nafʹtali 12 000,uit die stam van Manasʹse+ 12 000,  uit die stam van Siʹmeon 12 000,uit die stam van Levi 12 000,uit die stam van Isʹsaskar 12 000,  uit die stam van Seʹbulon 12 000,uit die stam van Josef 12 000,en uit die stam van Benjamin was daar 12 000 wat verseël is.  Daarna het ek gekyk en ’n groot menigte gesien, wat geen mens kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale,+ wat voor die troon en voor die Lam staan. Hulle het wit klere+ aangehad en daar was palmtakke in hulle hande.+ 10  En hulle hou aan om met ’n harde stem uit te roep: “Redding het ons te danke aan ons God, wat op die troon sit,+ en aan die Lam.”+ 11  Al die engele het rondom die troon en die ouderlinge+ en die vier lewende wesens gestaan, en hulle het met hulle gesigte na die grond toe voor die troon neergeval en God aanbid 12  en gesê: “Amen! Aan ons God behoort die seën en die heerlikheid en die wysheid en die dank en die eer en die krag en die sterkte vir ewig en altyd.+ Amen.” 13  Toe het een van die ouderlinge vir my gevra: “Wie is dié wat die wit klere+ dra en waar het hulle vandaan gekom?” 14  Toe het ek dadelik vir hom gesê: “My heer, u weet.” En hy het vir my gesê: “Dit is hulle wat uit die groot verdrukking+ kom, en hulle het hulle klere gewas en dit wit gemaak in die bloed van die Lam.+ 15  Daarom is hulle voor die troon van God, en hulle verrig dag en nag heilige diens aan hom in sy tempel, en die Een wat op die troon sit,+ sal sy tent oor hulle uitsprei.+ 16  Hulle sal nie meer honger of dors wees nie, en die son of enige verskroeiende hitte sal hulle ook nie brand nie.+ 17  Want die Lam,+ wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees+ en sal hulle na fonteine van waters van die lewe lei.+ En God sal elke traan van hulle oë afvee.”+

Voetnote

Of “ooste”.