Die brief van Judas 1:1-25

  • Groete (1, 2)

  • Valse onderrigters sal geoordeel word (3-16)

    • Migael stry met die Duiwel (9)

    • Henog se profesie (14, 15)

  • Bly in God se liefde (17-23)

  • Eer aan God (24, 25)

 Van Judas, ’n slaaf van Jesus Christus, maar ’n broer van Jakobus.+ Aan dié wat geroep is+ en vir wie God, die Vader, lief is en wat vir Jesus Christus bewaar word:+  Mag genade en vrede en liefde oorvloedig aan julle gegee word.  Geliefdes, al het ek alles in my vermoë gedoen om aan julle te skryf oor die redding wat ons in gemeen het,+ het ek dit nodig gevind om aan julle te skryf om julle aan te spoor om hard te stry vir die geloof+ wat eens en vir altyd aan die heiliges oorgedra is.  My rede hiervoor is dat sekere mense wat lank gelede deur die Skrif tot hierdie oordeel bestem is, onder julle ingeglip het. Hulle is goddelose mense wat die onverdiende goedheid van ons God in ’n verskoning vir skaamtelose gedrag*+ verander. Hulle is ontrou aan ons enigste eienaar* en Here, Jesus Christus.+  Al is julle deeglik bewus van al hierdie dinge, wil ek julle daaraan herinner dat Jehovah* ’n volk uit Egipte gered het,+ maar dat hy daarna dié vernietig het wat nie geloof getoon het nie.+  En die engele wat nie hulle oorspronklike posisie behou het nie, maar hulle eie woonplek verlaat het,+ het hy met ewige boeie in digte duisternis vir die oordeel van die groot dag bewaar.+  Net so het Sodom en Gomorʹra en die stede om hulle hulle aan growwe seksuele onsedelikheid* oorgegee en onnatuurlike vleeslike begeertes nagejaag.+ Hulle ondergaan die regterlike straf van die ewige vuur en is dus ’n waarskuwende voorbeeld vir ons.+  Ten spyte hiervan gee hierdie mense hulle ook oor aan drome, maak hulle die liggaam* onrein, het hulle geen respek vir gesag nie en praat hulle beledigend van dié wat eer verdien.+  Maar toe Miʹgael,+ die aartsengel,+ met die Duiwel oor Moses se liggaam gestry het,+ het hy dit nie gewaag om met beledigende woorde ’n oordeel oor hom uit te spreek nie,+ maar hy het gesê: “Mag Jehovah* jou bestraf.”+ 10  Maar hierdie mense praat beledigend van alles wat hulle eintlik nie verstaan nie.+ En alles wat hulle wel soos verstandelose diere deur instink verstaan,+ is die dinge wat hulle doen en wat tot hulle ondergang lei. 11  Hoe jammer tog, want hulle het die weg van Kain gevolg+ en het sonder om te dink die verkeerde weg van Biʹleam ingeslaan+ vir ’n beloning, en hulle is net soos Korag+ vernietig vir hulle opstandige praatjies!+ 12  Hulle is die rotse wat by julle liefdesmaaltye+ onder die water weggesteek is, terwyl hulle saam met julle fees hou, herders wat net hulleself voed sonder om skaam te kry.+ Hulle is waterlose wolke wat deur die wind heen en weer gedryf word,+ vrugtelose bome in die laat herfs, wat heeltemal dood* en ontwortel is, 13  woeste golwe van die see wat die skuim van hulle skande laat opspat,+ sterre met geen vaste baan nie, vir wie die diepste duisternis vir ewig bewaar word.+ 14  Ja, die sewende persoon van Adam af, Henog,+ het ook oor hulle geprofeteer toe hy gesê het: “Kyk! Jehovah* het met sy heilige tienduisende gekom+ 15  om almal te oordeel en te straf+ en om al die goddeloses skuldig te bevind aan al hulle goddelose dade wat hulle op ’n goddelose manier gedoen het en aan al die skokkende dinge wat goddelose sondaars teen hom gesê het.”+ 16  Hierdie mense sug en kla+ oor hulle lewenslot. Hulle volg hulle eie begeertes+ en praat groot met hulle mond terwyl hulle ander vlei* om hulleself te bevoordeel.+ 17  Maar julle, geliefdes, moet die woorde onthou wat vantevore deur die apostels van ons Here Jesus Christus gesê* is, 18  hoe hulle altyd vir julle gesê het: “In die laaste tyd sal daar spotters wees wat hulle eie goddelose begeertes volg.”+ 19  Dit is hulle wat verdeeldheid veroorsaak,+ dierlike* mense sonder geestelikheid.* 20  Maar julle, geliefdes, moet julle op julle allerheiligste geloof opbou en met heilige gees bid+ 21  sodat julle in God se liefde kan bly,+ terwyl julle wag op die genade van ons Here Jesus Christus, met die ewige lewe in die vooruitsig.+ 22  Hou ook aan om genade te betoon+ aan party wat twyfel.+ 23  Red hulle+ deur hulle uit die vuur te ruk. Hou aan om genade aan ander te betoon, en doen dit met vrees, terwyl julle selfs die kleed haat wat deur die vlees bevlek is.+ 24  En aan hom wat kan voorkom dat julle struikel en wat julle met groot vreugde onbesmet+ in sy glorieryke teenwoordigheid* kan laat staan, 25  die enigste God, ons Redder deur Jesus Christus ons Here, aan hom behoort die eer, majesteit, mag en gesag van alle ewigheid af, nou en tot in alle ewigheid. Amen.

Voetnote

Grieks: a·selʹgei·a. Sien Woordelys.
Of “meester”.
Lett. “vlees”.
Lett. “twee keer doodgegaan het”.
Of “persoonlikhede bewonder”.
Of “voorspel”.
Lett. “vleeslike”.
Lett. “die gees”.
Of “voor sy heerlikheid”.