Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Eksodus

Hoofstukke

Oorsig

 • 1

  • Israeliete vermeerder in Egipte (1-7)

  • Farao onderdruk die Israeliete (8-14)

  • Godvresende vroedvroue red lewens (15-22)

 • 2

  • Geboorte van Moses (1-4)

  • Farao se dogter neem Moses aan (5-10)

  • Moses vlug na Midian en trou met Sippora (11-22)

  • God hoor hoe Israeliete kla (23-25)

 • 3

  • Moses en brandende doringbos (1-12)

  • Jehovah verduidelik wat Sy naam beteken (13-15)

  • Jehovah gee instruksies aan Moses (16-22)

 • 4

  • Drie tekens wat Moses moet doen (1-9)

  • Moses voel nie bekwaam nie (10-17)

  • Moses keer terug na Egipte (18-26)

  •  Moses en Aäron sien mekaar weer (27-31)

 • 5

  • Moses en Aäron voor Farao (1-5)

  • Onderdrukking word erger (6-18)

  • Israel blameer Moses en Aäron (19-23)

 • 6

  • Belofte van verlossing herhaal (1-13)

   • Jehovah se naam nie heeltemal geopenbaar nie (2, 3)

  • Geslagslyn van Moses en Aäron (14-27)

  • Moses moet weer voor Farao verskyn (28-30)

 • 7

  • Jehovah versterk Moses (1-7)

  • Aäron se staf word groot slang (8-13)

  • Plaag 1: water in bloed verander (14-25)

 • 8

  • Plaag 2: paddas (1-15)

  • Plaag 3: muggies (16-19)

  • Plaag 4: steekvlieë (20-32)

   • Gosen nie getref nie (22, 23)

 • 9

  • Plaag 5: vee gaan dood (1-7)

  • Plaag 6: swere op mens en dier (8-12)

  • Plaag 7: hael (13-35)

   • Farao sal God se krag sien (16)

   • Jehovah se naam sal bekend gemaak word (16)

 • 10

  • Plaag 8: sprinkane (1-20)

  • Plaag 9: duisternis (21-29)

 • 11

  • Tiende plaag aangekondig (1-10)

   • Israeliete moet vir geskenke vra (2)

 • 12

  • Pasga ingestel (1-28)

   • Bloed moet op deurposte gespat word (7)

  • Plaag 10: eersgeborenes doodgemaak (29-32)

  • Israeliete verlaat Egipte (33-42)

   • Einde van 430 jaar (40, 41)

  • Instruksies oor wie Pasga mag eet (43-51)

 • 13

  • Elke manlike eersgeborene behoort aan Jehovah (1, 2)

  • Fees van Ongesuurde Brode (3-10)

  • Elke manlike eersgeborene aan God gewy (11-16)

  • Israel na Rooisee gelei (17-20)

  • Wolkkolom en vuurkolom (21, 22)

 • 14

  • Israel kom by die see aan (1-4)

  • Farao sit Israel agterna (5-14)

  • Israel trek deur Rooisee (15-25)

  • Egiptenare verdrink in die see (26-28)

  • Israel stel geloof in Jehovah (29-31)

 • 15

  • Moses en Israel se oorwinningslied (1-19)

  • Mirjam sing in antwoord op manne se lied (20, 21)

  • Bitter water soet gemaak (22-27)

 • 16

  • Volk kla oor kos (1-3)

  • Jehovah hoor hoe volk kla (4-12)

  • Kwartels en manna voorsien (13-21)

  • Geen manna op Sabbat (22-30)

  • Manna bewaar as herinnering (31-36)

 • 17

  • Volk kla oor tekort aan water by Horeb (1-4)

  • Water uit rots (5-7)

  • Amalekiete val aan en word verslaan (8-16)

 • 18

  • Jetro en Sippora se aankoms (1-12)

  • Jetro se raad om regters aan te stel (13-27)

 • 19

  • By berg Sinai (1-25)

   • Israel sal koninkryk van priesters wees (5, 6)

   • Volk geheilig om God te ontmoet (14, 15)

 • 20

  • Die Tien Gebooie (1-17)

  • Verskynsels maak Israel bang (18-21)

  • Instruksies oor aanbidding (22-26)

 • 21

  • Regterlike bevele vir Israel (1-36)

   • Oor Hebreeuse slawe (2-11)

   • Oor geweld teenoor medemens (12-27)

   • Oor diere (28-36)

 • 22

  • Regterlike bevele vir Israel (1-31)

   • Oor diefstal (1-4)

   • Oor skade aan oes (5, 6)

   • Oor vergoeding en eienaarskap (7-15)

   • Oor ’n maagd wat verlei is (16, 17)

   • Oor aanbidding en maatskaplike geregtigheid (18-31)

 • 23

  • Regterlike bevele vir Israel (1-19)

   • Oor eerlike en regverdige optrede (1-9)

   • Oor sabbatte en feeste (10-19)

  • Engel om Israel te lei (20-26)

  • Verowering en grense van land (27-33)

 •  24

  • Volk stem in om verbond te hou (1-11)

  • Moses op berg Sinai (12-18)

 • 25

  • Bydraes vir tabernakel (1-9)

  • Die Ark (10-22)

  • Die tafel (23-30)

  • Die lampstaander (31-40)

 • 26

  • Die tabernakel (1-37)

   • Die tentdoeke (1-14)

   • Paneelrame en voetstukke (15-30)

   • Die gordyn en die skerm (31-37)

 • 27

  • Die brandofferaltaar (1-8)

  • Die voorhof (9-19)

  • Olie vir lampstaander (20, 21)

 • 28

  • Priesterlike klere (1-5)

  • Die efod (6-14)

  • Die borsstuk (15-30)

   • Urim en Tummim (30)

  • Die moulose oorkleed (31-35)

  • Die tulband met die goue plaat (36-39)

  • Ander priesterlike klere (40-43)

 • 29

  • Inhuldiging van priesters (1-37)

  • Die daaglikse offer (38-46)

 • 30

  • Reukwerkaltaar (1-10)

  • Sensus en geld vir versoening (11-16)

  • Koperkom (17-21)

  • Spesiale mengsel vir salfolie (22-33)

  • Resep vir heilige reukwerk (34-38)

 • 31

  • Vakmanne met God se gees gevul (1-11)

  • Sabbat, ’n teken tussen God en Israel (12-17)

  • Die twee kliptablette (18)

 • 32

  • Aanbidding van goue kalf (1-35)

   • Moses hoor vreemde singery (17, 18)

   • Moses gooi kliptablette stukkend (19)

   • Leviete lojaal aan Jehovah (26-29)

 • 33

  • God se boodskap van teregwysing (1-6)

  • Tent van samekoms buite kamp (7-11)

  • Moses vra om Jehovah se heerlikheid te sien (12-23)

 • 34

  • Nuwe kliptablette gemaak (1-4)

  • Moses sien Jehovah se heerlikheid (5-9)

  • Besonderhede van verbond herhaal (10-28)

  • Moses se gesig straal lig uit (29-35)

 • 35

  • Instruksies oor Sabbat (1-3)

  • Bydraes vir tabernakel (4-29)

  • Besaleël en Oholiab met gees gevul (30-35)

 • 36

  • Bydraes oorgenoeg (1-7)

  • Bou van tabernakel (8-38)

 • 37

  • Die Ark word gemaak (1-9)

  • Die tafel (10-16)

  • Die lampstaander (17-24)

  • Die reukwerkaltaar (25-29)

 • 38

  • Die brandofferaltaar (1-7)

  • Die koperkom (8)

  • Die voorhof (9-20)

  • Verslag van materiale vir tabernakel (21-31)

 • 39

  • Priesterlike klere word gemaak (1)

  • Die efod (2-7)

  • Die borsstuk (8-21)

  • Die moulose oorkleed (22-26)

  • Ander priesterlike klere (27-29)

  • Die goue plaat (30, 31)

  • Moses ondersoek tabernakel (32-43)

 • 40

  • Tabernakel word opgerig (1-33)

  • Jehovah se heerlikheid vul tabernakel (34-38)