Eksodus 12:1-51

  • Pasga ingestel (1-28)

    • Bloed moet op deurposte gespat word (7)

  • Plaag 10: eersgeborenes doodgemaak (29-32)

  • Israeliete verlaat Egipte (33-42)

    • Einde van 430 jaar (40, 41)

  • Instruksies oor wie Pasga mag eet (43-51)

12  Jehovah het toe vir Moses en Aäron in Egipte gesê:  “Hierdie maand sal vir julle die begin van die maande wees, die eerste maand van die jaar.+  Praat met die hele gemeenskap van Israel en sê: ‘Op die tiende dag van hierdie maand moet elkeen ’n lam neem+ vir sy familie, ’n lam per huis.  Maar as die familie te klein is vir die lam, moet hulle* dit in hulle* huis met hulle* naaste bure deel. Hulle moet uitwerk hoeveel mense daarvan kan eet en dit dan tussen hulle verdeel.  Die dier moet sonder gebrek+ wees, ’n rammetjie van ’n jaar oud. Julle mag ’n skaap of ’n bok kies.  Julle moet vir die dier sorg tot die 14de dag van hierdie maand,+ en dan moet die hele gemeente van Israel dit slag wanneer dit skemer word.*+  Hulle moet van die bloed neem en dit spat op die twee deurposte en die boonste deel van die deuropening van die huise waarin hulle dit eet.+  “‘Hulle moet die vleis op hierdie nag eet.+ Hulle moet dit oor die vuur braai en dit saam met ongesuurde brood+ en bitter kruie+ eet.  Moet niks daarvan rou eet of in water kook nie, maar braai dit oor die vuur, sy kop saam met sy pootjies en sy binnegoed. 10  Julle moet niks daarvan tot die oggend toe laat oorbly nie, maar wat daarvan tot die oggend toe oorbly, moet julle met vuur verbrand.+ 11  En dít is hoe julle dit moet eet: met julle lyfband om julle heupe vasgemaak,* met sandale aan julle voete en met julle staf in julle hand. Julle moet dit vinnig eet. Dit is Jehovah se Pasga. 12  Want ek sal in hierdie nag deur Egipte gaan en elke eersgeborene in Egipte doodmaak, mens sowel as dier.+ Ek sal al die gode van Egipte oordeel en straf.+ Ek is Jehovah. 13  Die bloed sal dien as julle teken op die huise waarin julle is, en ek sal die bloed sien en by julle verbygaan, en die plaag sal nie oor julle kom om julle te vernietig wanneer ek Egipte tref nie.+ 14  “‘Julle moet hierdie dag herdenk, en julle moet in al julle geslagte ’n fees vir Jehovah vier op hierdie dag. Dit is ’n permanente wetsbepaling dat julle hierdie dag vier. 15  Sewe dae moet julle ongesuurde brood eet.+ Ja, op die eerste dag moet julle die suurdeeg uit julle huise verwyder, want elkeen wat van die eerste dag af tot die sewende dag toe iets eet wat met suurdeeg gemaak is, moet doodgemaak word en so uit Israel verwyder word. 16  Op die eerste dag sal julle ’n heilige byeenkoms hou, en op die sewende dag nog ’n heilige byeenkoms. Geen werk moet op hierdie dae gedoen word nie.+ Julle mag net die kos voorberei wat elkeen nodig het. 17  “‘En julle moet die Fees van die Ongesuurde Brode+ hou, want op dié dag sal ek julle as ’n groot menigte* uit Egipte uitlei. En julle moet hierdie dag in al julle geslagte vier. Dit is ’n permanente wetsbepaling. 18  Vanaf die aand van die 14de dag van die eerste maand tot op die aand van die 21ste dag van die maand moet julle ongesuurde brood eet.+ 19  Sewe dae lank mag geen suurdeeg in julle huise gevind word nie. As enigiemand iets eet wat met suurdeeg gemaak is, of hy nou ’n uitlander of ’n gebore Israeliet is,+ moet daardie persoon doodgemaak word en so uit die gemeenskap van Israel verwyder word.+ 20  Julle moet niks eet wat met suurdeeg gemaak is nie. In al julle huise moet julle ongesuurde brood eet.’” 21  Moses het dadelik al die ouermanne van Israel geroep+ en vir hulle gesê: “Gaan en kies jong diere* vir julle families, en slag die Pasga-offer. 22  Julle moet dan ’n bossie hisop in die bloed doop wat in ’n kom is en die bloed teen die boonste deel van die deuropening en teen die twee deurposte spat. Niemand van julle mag tot die oggend toe by sy huis uitgaan nie. 23  Wanneer Jehovah dan kom om die Egiptenare met die plaag te tref en hy die bloed aan die boonste deel van die deuropening en aan die twee deurposte sien, sal Jehovah beslis by die ingang verbygaan, en hy sal nie toelaat dat die dodelike plaag* in julle huise ingaan nie.+ 24  “Julle moet hierdie geleentheid herdenk. Dit is ’n permanente wetsvoorskrif vir julle en julle kinders.+ 25  En wanneer julle in die land kom wat Jehovah aan julle sal gee, soos hy gesê het, moet julle aanhou om hierdie fees te vier.+ 26  En as julle kinders vir julle vra: ‘Wat beteken hierdie viering?’+ 27  dan moet julle sê: ‘Dit is die offerande van die Pasga aan Jehovah, wat by die huise van die Israeliete in Egipte verbygegaan het toe hy die Egiptenare met die plaag getref het, maar hy het ons huise gespaar.’” Toe het die volk op hulle knieë gegaan en neergebuig. 28  Die Israeliete het toe gegaan en gedoen net soos Jehovah Moses en Aäron beveel het.+ Hulle het net so gedoen. 29  En om middernag het Jehovah elke eersgeborene in Egipte doodgemaak,+ van die eersgeborene van Farao wat op sy troon gesit het tot die eersgeborene van die gevangene wat in die tronk* was, en elke eersgeborene van die diere.+ 30  Farao het daardie nag opgestaan, hy en al sy knegte en al die ander Egiptenare, en daar was ’n groot gehuil onder die Egiptenare, want daar was nie ’n huis waar daar nie iemand dood was nie.+ 31  Nog daardie selfde nag het hy Moses en Aäron laat roep+ en gesê: “Staan op, gee pad onder my volk uit, julle en die ander Israeliete! Gaan dien Jehovah, net soos julle gesê het.+ 32  Vat ook julle kleinvee sowel as julle beeste, en gaan, net soos julle gesê het.+ Maar julle moet my ook seën.” 33  Die Egiptenare het die volk begin smeek om gou+ uit die land te trek, want hulle het gesê: “Ons is almal so goed as dood!”+ 34  Toe het die volk hulle ongesuurde deeg geneem, en hulle het hulle knieskottels in hulle klere toegedraai en op hulle skouers gedra. 35  Die Israeliete het gedoen wat Moses vir hulle gesê het, en hulle het die Egiptenare vir silwervoorwerpe en goue voorwerpe sowel as klere gevra.+ 36  Jehovah het gesorg dat die Egiptenare goed is vir die volk, en hulle het die volk gegee waarvoor hulle gevra het, en hulle het die Egiptenare gestroop.+ 37  Die Israeliete het toe uit Ramses+ na Sukkot+ vertrek, ongeveer 600 000 mans te voet, buiten die kinders.+ 38  ’n Groot gemengde skare*+ het ook saamgegaan, asook kleinvee en beeste, ’n baie groot hoeveelheid vee. 39  Hulle het ronde, ongesuurde brode begin bak van die deeg wat hulle uit Egipte gebring het. Dit was nie met suurdeeg gemaak nie, want hulle is so skielik uit Egipte uitgedryf dat hulle geen padkos vir hulle gemaak het nie.+ 40  Die Israeliete, wat in Egipte gewoon het,+ het 430 jaar lank+ as uitlanders gewoon. 41  Toe die 430 jaar geëindig het, op presies dieselfde dag, het Jehovah se hele volk* Egipte verlaat. 42  Dit is ’n nag waarop ’n viering sal plaasvind omdat Jehovah hulle uit Egipte uitgelei het. Hierdie nag moet deur al die Israeliete in al hulle geslagte ter ere van Jehovah herdenk word.+ 43  Toe het Jehovah vir Moses en Aäron gesê: “Die volgende wetsbepaling geld in verband met die Pasga: Geen uitlander mag daarvan eet nie.+ 44  Maar as iemand ’n slaaf het wat met geld gekoop is, moet die slaaf besny word.+ Eers dan mag hy daarvan eet. 45  ’n Tydelike inwoner en ’n gehuurde werker mag nie daarvan eet nie. 46  Dit moet in een huis geëet word. Julle mag nie van die vleis uit die huis neem nie, en julle mag geen been daarvan breek nie.+ 47  Die hele gemeenskap van Israel moet dit vier. 48  As ’n uitlander by julle woon en hy die Pasga vir Jehovah wil vier, moet almal by hom wat manlik is, besny word. Dan mag hy nader kom om dit te vier, en hy sal soos ’n gebore Israeliet word. Maar ’n man wat nie besny is nie, mag nie daarvan eet nie.+ 49  Daar moet net een wet wees vir die gebore Israeliet en vir die uitlander wat by julle woon.”+ 50  Toe het al die Israeliete gedoen net soos Jehovah Moses en Aäron beveel het. Hulle het net so gedoen. 51  Op daardie selfde dag het Jehovah die Israeliete saam met hulle menigtes* uit Egipte uitgelei.

Voetnote

Lett. “hy”.
Lett. “sy”.
Lett. “sy”.
Lett. “tussen die twee aande”.
Lett. “met julle heupe omgord”.
Lett. “julle leërmagte”.
D.w.s. jong skape of bokke.
Lett. “die vernietiging”.
Lett. “die huis van die reënput”.
D.w.s. ’n groot aantal mense wat nie Israeliete was nie en wat Egiptenare ingesluit het.
Lett. “al die leërmagte van Jehovah”.
Lett. “leërmagte”.