Job 31:1-40

 • Gindepensahan ni Job an iya integridad (1-40)

  • “Kasabotan ha akon mga mata” (1)

  • Naghangyo nga timbangon han Dios (6)

  • Waray mag-adulteryo (9-12)

  • Diri nahigugma ha kwarta (24, 25)

  • Waray magsingba ha idolo (26-28)

31  “Naghimo ako hin kasabotan ha akon mga mata.+ Salit paonan-o ako makakapakita hin diri angayan nga atensyon ha usa nga birhen?+   Kon ito an akon buhaton, ano an akon magigin bahín tikang ha Dios ha igbaw,Ano an akon magigin panurundon tikang ha Makagarahum-ha-ngatanan ha kahitas-an?   Diri ba kadaot an naghuhulat ha magburuhat hin salaNgan karat-an an naghuhulat ha mga nagbubuhat hin nakakadaot nga mga butang?+   Diri ba niya nakikita an akon mga dalan+ Ngan gin-iihap an ngatanan ko nga pitad?   Naglakat na ba ako ha kabuwaan?* Nagdagmit ba ha panlimbong an akon tiil?+   Timbangon unta ako han Dios ha eksakto nga timbangan;+Hito nga paagi makikita niya an akon integridad.+   Kon an akon mga pitad nasimang tikang ha dalan+O an akon kasingkasing nagpadára ha akon mga mata+O an akon mga kamot nahugawan,   Magsabwag unta ako hin liso ngan iba an makaon hito,+Ngan magabot unta an akon gintatanom.*   Kon an akon kasingkasing nadani ha usa nga babaye+ Ngan naghinulat+ ako ha purtahan han akon igkasi-tawo, 10  Maggiling unta an akon asawa hin lugas* para ha iba nga lalaki,Ngan makighilawas unta ha iya an iba nga mga lalaki.*+ 11  Kay kon ginbuhat ko ito, makaarawod ito nga panggawi,Usa nga sayop nga angay sirotan han mga hukom.+ 12  Usa ito nga kalayo nga maglalamoy ngan magbubungkag,*+ Nga mag-uugtang bisan han mga gamot* han ngatanan ko nga aranihon nga tanom. 13  Kon waray ako maghatag hin hustisya ha akon mga surugoon nga lalaki o babayeHan may reklamo* hira kontra ha akon, 14  Ano an akon mahihimo kon komprontahon ako han* Dios? Ano an akon maibabaton ha iya kon pakianhan niya ako?+ 15  Diri ba Hiya nga naghimo ha akon ha tagoangkan an naghimo liwat ha ira?+ Diri ba Hiya liwat an nagporma ha amon antes kami matawo?*+ 16  Kon nagdumiri ako paghatag ha mga pobre han ira karuyag+ O kon ginpasubo ko an mga mata han balo nga babaye;*+ 17  Kon ako la an kumaon han akon pagkaonNgan waray manhatag hito ha mga ilo;+ 18  (Kay tikang ha akon pagkabatan-on nagdaku an ilo* kaupod ko nga sugad hin ako an iya tatay,Ngan tikang ha akon kabata* gin-giyahan ko an balo nga babaye.*) 19  Kon nakakita ako hin tawo nga tikamatay na tungod han kawaray-badoO hin pobre nga tawo nga waray maitahob ha iya kalugaringon;+ 20  Kon waray hiya* magpasalamat ha akon+Samtang nagpapapaso hiya gamit an barahibo han akon mga karnero; 21  Kon akon gin-alsa an akon kamaoo* kontra ha ilo+Han nanginahanglan hiya han akon bulig ha ganghaan han syudad;*+ 22  Matangtang unta an akon butkon* tikang ha akon sugbong,Ngan mabari unta an akon butkon tikang ha siko.* 23  Kay nahadlok ako ha kadaot nga tikang ha Dios,Ngan diri ako makatindog ha atubangan han iya pagkaharangdon. 24  Kon sinarig ako ha bulawanO nagsiring ha maopay nga bulawan, ‘Ikaw an akon seguridad!’+ 25  Kon an akon kalipay nakada ha akon damu nga bahandi+Tungod han damu nga panag-iya nga akon natirok;+ 26  Kon nakita ko an adlaw* nga nasirakO an maopay pagkit-on nga bulan nga nagkikiwa;+ 27  Ngan an akon kasingkasing sekreto nga nakabig,Ngan ginhadkan han akon baba an akon kamot sugad nga pagsingba hito;+ 28  Usa ito nga sayop nga angay sirotan han mga hukom,Kay kon ginbuhat ko ito, iginsalikway ko an tinuod nga Dios ha igbaw. 29  Nagrayhak na ba ako tungod kay nabungkag an akon kaaway+O nalipay tungod han karaotan nga nahitabo ha iya? 30  Waray ko gud tuguti an akon baba nga makasalaPinaagi ha pag-aro han iya kinabuhi* ha usa nga panumpa.+ 31  Diri ba nagsiring an mga lalaki ha akon tolda,‘Hin-o an makakaagi hin tawo nga waray makontento ha iya pagkaon?’*+ 32  Waray estranghero* nga kinahanglan magpalabay han gab-i ha gawas;+An akon mga purtahan gin-abrihan ko ha biyahero. 33  Nagsari na ba ako pagtabon han akon mga pagtalapas, pariho ha iba nga mga tawo,+Pinaagi han pagtago han akon sayop ha bulsa han akon bado? 34  Nahadlok ba ako ha reaksyon han damu nga tawo,O nahadlok gud ba ako nga tamayon han iba nga mga pamilya,Salit nahilom ako ngan nahahadlok nga gumawas? 35  Kon may mamati la unta ha akon!+ Mapirma ako ha akon ginsiring.* Batunon unta ako han Makagarahum-ha-ngatanan!+ Kon iginsurat la unta han nag-aakusar ha akon an iya mga akusasyon ha usa nga dokumento! 36  Papas-anon ko ito ha akon sugbong,Ngan isasangbod ko ito ha akon ulo pariho hin korona. 37  Tatagan ko hiya hin rekord han akon tagsa nga pitad;May kompyansa nga madaop ako ha iya pariho hin prinsipe. 38  Kon an akon mismo tuna naguliat kontra ha akonNgan an mga tudling hito parapriho nananangis; 39  Kon ginkaon ko an mga bunga hito nga waray ako magbayad,+O kon ginpahinabo ko nga mawad-an hin paglaom an mga tag-iya hito;*+ 40  Katunokan unta an manurok imbes nga trigoNgan magbaho nga mga banwa imbes nga sebada.” Dinhi natatapos an mga pulong ni Job.

Mga footnote

O posible nga “kaupod han buwaon nga mga tawo?”
O “magabot unta an akon katulinan.”
Kitaa an Glossary.
Lit., “lumuhod unta ha bawbaw niya an iba nga mga lalaki.”
Lit., “makaon (maglalamoy) tubtob ha kabungkagan.”
O “Nga maggagabot.”
O “kaso.”
Lit., “bumuhát an.”
Lit., “ha tagoangkan.”
Lit., “ginpahinabo ko nga maharap an balo nga babaye.”
Lit., “hiya.”
Lit., “tikang ha tagoangkan han akon nanay.”
Lit., “hiya.”
Lit., “an iya mga pig-i.”
Ha iba nga lugar, “kumo.”
O posible nga “Han akon nakita nga ginsusuportaran ako ha ganghaan han syudad.”
O “tul-an ha sugbong.”
O “tikang ha gindudugtongan hito; tikang ha igbaw nga tul-an hito.”
Lit., “kahayag.”
O “kalag.”
Lit., “karne.”
O “dayo nga residente.”
O “Iini an akon pirma.”
O “an kalag han mga tag-iya hito.”