Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

An Libro han Job

Mga Kapitulo

Sumaryo han mga Sulod

 • 1

  • Integridad ngan bahandi ni Job (1-5)

  • Ginkwestyon ni Satanas an motibo ni Job (6-12)

  • Nawara an panag-iya ngan mga anak ni Job (13-19)

  • Waray basola ni Job an Dios (20-22)

 • 2

  • Ginkwestyon utro ni Satanas an motibo ni Job (1-5)

  • Gintugotan hi Satanas nga pasakitan an lawas ni Job (6-8)

  • Asawa ni Job: “Igsumpa an Dios ngan kamatay na la!” (9, 10)

  • Inabot an tulo nga sangkay ni Job (11-13)

 • 3

  • Ginsumpa ni Job an iya katawo (1-26)

   • Nagpakiana kon kay ano nga nag-aantos hiya (20, 21)

 • 4

  • Siyahan nga pagyakan ni Elipaz (1-21)

   • Ginminos an integridad ni Job (7, 8)

   • An mensahe han espiritu (12-17)

   • ‘An Dios diri natapod ha iya mga surugoon’ (18)

 • 5

  • Hi Elipaz nagpadayon pagyakan (1-27)

   • ‘Gindadakop han Dios an mga maaramon ha ira mga limbong’ (13)

   • ‘Diri sadang isalikway ni Job an disiplina han Dios’ (17)

 • 6

  • Baton ni Job (1-30)

   • Ginpakamatadong an iya pangaraba (2-6)

   • Iya mga paraliaw malimbong (15-18)

   • ‘An tangkod nga pulong diri masakit!’ (25)

 • 7

  • Sumpay han baton ni Job (1-21)

   • Kinabuhi pariho hin pinirit nga pagtrabaho (1, 2)

   • “Kay ano nga imo ako ginpupuntirya?” (20)

 • 8

  • Siyahan nga pagyakan ni Bildad (1-22)

   • Ginpagawas nga nakasala an mga anak ni Job (4)

   • ‘Kon putli ka, papanalipdan ka han Dios’ (6)

   • Ginpagawas nga maraot hi Job (13)

 • 9

  • Baton ni Job (1-35)

   • An tawo diri makakaato ha Dios (2-4)

   • ‘An Dios nagbubuhat hin diri matugkad nga mga butang’ (10)

   • An tawo diri makakahimo pakiglantugi ha Dios (32)

 • 10

  • Sumpay han baton ni Job (1-22)

   • ‘Kay ano nga nakikiglantugi an Dios ha akon?’ (2)

   • Kaibahan han Dios kan Job (4-12)

   • ‘Mag-opay-opay unta an akon pag-abat’ (20)

 • 11

  • Siyahan nga pagyakan ni Zopar (1-20)

   • Waray kuno pulos an panyakan ni Job (2, 3)

   • Ginsidngan hi Job nga ipahirayo an karaotan (14)

 • 12

  • Baton ni Job (1-25)

   • “Diri ako ubos ha iyo” (3)

   • “Nagin pataraw-an ako” (4)

   • ‘May kinaadman an Dios’ (13)

   • Dios labaw ha hukom ngan hadi (17, 18)

 •  13

  • Sumpay han baton ni Job (1-28)

   • ‘Mas karuyag ko makiistorya ha Dios’ (3)

   • ‘Waray pulos kamo nga doktor’ (4)

   • “Maaram ako nga husto ako” (18)

   • ‘Kay ano nga gintatagad mo ako nga kaaway?’ (24)

 • 14

  • Sumpay han baton ni Job (1-22)

   • An tawo halipot an kinabuhi ngan may problema (1)

   • “Bisan an kahoy may paglaom” (7)

   • ‘O itago mo unta ako ha Lubnganan!’ (13)

   • ‘Kon mamatay an tawo, mabubuhi ba hiya utro?’ (14)

   • An Dios maghihingyap han buhat han iya mga kamot (15)

 • 15

  • Ikaduha nga pagyakan ni Elipaz (1-35)

   • Hi Job waray kuno kahadlok ha Dios (4)

   • Gintawag hi Job nga paragbuot (7-9)

   • ‘An Dios waray pagsarig ha iya mga baraan’ (15)

   • ‘An tawo nga nag-aantos maraot’ (20-24)

 • 16

  • Baton ni Job (1-22)

   • ‘Nakakapaluya kamo nga paraliaw!’ (2)

   • Ginpuntirya kuno hiya han Dios (12)

 • 17

  • Sumpay han baton ni Job (1-16)

   • “Napapalibotan ako han mga nagmiminos” (2)

   • “Ginpapahinabo Niya nga magin irinsultuhon ako” (6)

   • “An Lubnganan an akon magigin urukyan” (13)

 • 18

  • Ikaduha nga pagyakan ni Bildad (1-21)

   • An mahitatabo ha makasasala (5-20)

   • Ginpagawas nga hi Job diri nakilala ha Dios (21)

 • 19

  • Baton ni Job (1-29)

   • Ginsalikway an pagsaway han iya buwa nga mga sangkay (1-6)

   • Nagsiring nga gintalikdan hiya (13-19)

   • “Buhi an akon paratubos” (25)

 • 20

  • Ikaduha nga pagyakan ni Zopar (1-29)

   • Nainsulto kan Job (2, 3)

   • Ginpagawas nga maraot hi Job (5)

   • Nalilipay kuno hi Job ha pakasala (12, 13)

 • 21

  • Baton ni Job (1-34)

   • ‘Kay ano nga an magraot nag-uuswag?’ (7-13)

   • Ginbuhayhag an buwa nga mga paraliaw (27-34)

 • 22

  • Ikatulo nga pagyakan ni Elipaz (1-30)

   • ‘May pulos ba ha Dios an tawo?’ (2, 3)

   • Hakog ngan waray hustisya kuno hi Job (6-9)

   • ‘Balik ha Dios ngan ipapahiuli ka’ (23)

 • 23

  • Baton ni Job (1-17)

   • Karuyag ipresenta ha Dios an iya kaso (1-7)

   • Diri kuno niya naaagian an Dios (8, 9)

   • “Ginsubay ko an iya dalan” (11)

 • 24

  • Sumpay han baton ni Job (1-25)

   • ‘Kay ano nga an Dios diri nagtatanda hin panahon?’ (1)

   • Gintutugotan kuno han Dios an karaotan (12)

   • An makasasala naayon ha kasisidman (13-17)

 • 25

  • Ikatulo nga pagyakan ni Bildad (1-6)

   • ‘Paonan-o an tawo magigin inosente ha atubangan han Dios?’ (4)

   • Waray kuno pulos an integridad han tawo (5, 6)

 • 26

  • Baton ni Job (1-14)

   • ‘Kadaku han imo iginbulig ha waray gahum!’ (1-4)

   • ‘Ginbibitay han Dios an tuna ha waray binibitayan’ (7)

   • ‘Gutiay la nga bahin han buhat han Dios’ (14)

 • 27

  • Determinado hi Job nga tipigan an integridad (1-23)

   • “Diri ko isasalikway an akon integridad” (5)

   • Waray paglaom an maraot (8)

   • ‘Kay ano nga an iyo panyakan waray gud pulos?’ (12)

   • Waray dadangatan an maraot (13-23)

 • 28

  • Kaibahan han bahandi han tuna ngan han kinaadman (1-28)

   • Pagmina han tawo (1-11)

   • Kinaadman mas birilhon ha perlas (18)

   • An kahadlok kan Jehova tinuod nga kinaadman (28)

 •  29

  • Gindumdom ni Job an iya malipayon nga mga adlaw antes han pagsari (1-25)

   • Ginrespeto ha ganghaan han syudad (7-10)

   • Nagpakita hin hustisya (11-17)

   • Ngatanan namati ha iya sagdon (21-23)

 • 30

  • Ginhulagway ni Job an iya bag-o nga kahimtang (1-31)

   • Ginminos han mga waray pulos (1-15)

   • Baga hin waray buligi han Dios (20, 21)

   • “An akon panit nangingitom” (30)

 • 31

  • Gindepensahan ni Job an iya integridad (1-40)

   • “Kasabotan ha akon mga mata” (1)

   • Naghangyo nga timbangon han Dios (6)

   • Waray mag-adulteryo (9-12)

   • Diri nahigugma ha kwarta (24, 25)

   • Waray magsingba ha idolo (26-28)

 • 32

  • Batan-on nga hi Elihu nagyakan (1-22)

   • Nasina kan Job ngan ha iya tulo nga kaupod (2, 3)

   • Naghulat antes magyakan (6, 7)

   • Diri la edad an nakakahimo nga maaramon (9)

   • Hi Elihu karuyag magyakan (18-20)

 • 33

  • Ginsaway ni Elihu hi Job ha iya pagpakamatadong (1-33)

   • Nakaagi hin lukat (24)

   • Mabalik ha pagkabatan-on (25)

 • 34

  • Ginbindikar ni Elihu an hustisya ngan pamaagi han Dios (1-37)

   • Hi Job nagsiring nga waray hiya tagi han Dios hin hustisya (5)

   • An Dios diri nagbubuhat hin maraot (10)

   • Hi Job waray kahibaro (35)

 • 35

  • Iginpakita ni Elihu an sayop nga pangatadongan ni Job (1-16)

   • Hi Job nagsiring nga mas matadong hiya ha Dios (2)

   • An Dios hitaas gud, diri apektado han sala (5, 6)

   • Hi Job sadang maghulat ha Dios (14)

 • 36

  • Gindayaw ni Elihu an pagkaharangdon han Dios (1-33)

   • An nasugot nag-uuswag; an maraot ginsasalikway (11-13)

   • ‘May instruktor ba nga pariho ha Dios?’ (22)

   • Sadang dayawon ni Job an Dios (24)

   • ‘An Dios mas harangdon kay han aton mahibabaroan’ (26)

   • Kontrolado han Dios an uran ngan kidlat (27-33)

 • 37

  • Pwersa han palibot nagpapakita han gahum han Dios (1-24)

   • Mapapaundang han Dios an ginbubuhat han tawo (7)

   • ‘Hunahunaa an urusahon nga mga buhat han Dios’ (14)

   • Diri matutugkad han tawo an pagsabot ha Dios (23)

   • Diri hunahunaon han tawo nga maaramon hiya (24)

 • 38

  • Iginpakita ni Jehova kon ano kagutiay an tawo (1-41)

   • ‘Nakain ka han ginlarang an tuna?’ (4-6)

   • Mga anak han Dios nagsinggit hin pagdayaw (7)

   • Mga pakiana mahitungod han nahitatabo ha palibot (8-32)

   • ‘Mga balaud nga nagkukontrol han langit’ (33)

 • 39

  • Mga hayop nagpapakita han pagkaignorante han tawo (1-30)

   • Kanding ha bukid ngan bugsok (1-4)

   • An ihalas nga asno (5-8)

   • An ihalas nga todo nga baka (9-12)

   • An ostrits (13-18)

   • An kabayo (19-25)

   • An falkon ngan an agila (26-30)

 • 40

  • Dugang nga pakiana ni Jehova (1-24)

   • Ginkarawat ni Job nga waray hiya maiyayakan (3-5)

   • “Imo ba kukwestyunon an akon hustisya?” (8)

   • Ginhulagway han Dios an kusog han Behemot (15-24)

 • 41

  • Ginhulagway han Dios an Leviatan (1-34)

 • 42

  • Baton ni Job kan Jehova (1-6)

  • Ginkondenar an tulo nga kaupod (7-9)

  • Ginbendisyonan ni Jehova hi Job (10-17)

   • Mga anak ni Job (13-15)