Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Kitabu cha Yeremia

Sura

Habari Zenye Kuwa Ndani

 • 1

  • Jeremiah appointed as prophet (1-10)

  • Maono ya muti wa lozi (11, 12)

  • Maono ya chungu cha kupikia (13-16)

  • Yeremia anatiwa nguvu kwa ajili ya utume wake (17-19)

 • 2

  • Israeli wanamuacha Yehova na kufuata miungu mingine (1-37)

   • Israeli ni kama muzabibu wa kigeni (21)

   • Pindo za nguo zake ziko na alama za damu (34)

 • 3

  • Uasi-imani mukubwa wa Israeli (1-5)

  • Hatia ya uzinifu ya Israeli na Yuda (6-11)

  • Mwito wa kutubu (12-25)

 • 4

  • Kutubu kunaleta baraka (1-4)

  • Musiba utakuja kutoka kaskazini (5-18)

  • Uchungu wa Yeremia juu ya musiba wenye unakuja (19-31)

 • 5

  • Watu wanakataa nizamu ya Yehova (1-13)

  • Kuharibiwa lakini hapana kuangamizwa kabisa (14-19)

  • Yehova anaomba watu watoe hesabu (20-31)

 • 6

  • Kuzungukwa kwa Yerusalemu kwa ajili ya vita kunakaribia (1-9)

  • Kasirani kali ya Yehova juu ya Yerusalemu (10-21)

   • Wanasema “Amani!” wakati hakuna amani (14)

  • Watavamiwa bila huruma kutoka kaskazini (22-26)

  • Yeremia atatumika akiwa mupimaji wa metali (27-30)

 • 7

  • Tumaini la uongo katika hekalu la Yehova (1-11)

  • Hekalu litakuwa kama Shilo (12-15)

  • Ibada ya kidesturi inahukumiwa (16-34)

   • “Malkia wa Mbinguni” anaabudiwa (18)

   • Kutoa watoto kuwa zabihu katika Hinomu (31)

 •   8

  • Watu wanachagua njia yenye kupendwa na wengi (1-7)

  • Kuko hekima gani bila neno la Yehova? (8-17)

  • Yeremia anaomboleza juu ya kuvunjika kwa Yuda (18-22)

   • “Je, hakuna zeri katika Gileadi?” (22)

 • 9

  • Huzuni kubwa ya Yeremia (1-3a)

  • Yehova anaomba Yuda watoe hesabu (3b-16)

  • Kuombolezea Yuda (17-22)

  • Kujisifu kwa sababu ya kumujua Yehova (23-26)

 • 10

  • Tofauti kati ya miungu ya mataifa na Mungu mwenye kuishi (1-16)

  • Uharibifu na uhamisho wenye unakuja (17, 18)

  • Huzuni ya Yeremia (19-22)

  • Sala ya nabii (23-25)

   • Mwanadamu hawezi kuongoza hatua yake mwenyewe (23)

 • 11

  • Yuda wanavunja agano pamoja na Mungu (1-17)

   • Miungu mingi kama miji (13)

  • Yeremia anafananishwa na mwana-kondoo mwenye kupelekwa kwenye machinjo (18-20)

  • Watu wa muji wa Yeremia wanamupinga (21-23)

 • 12

  • Malalamiko ya Yeremia (1-4)

  • Jibu la Yehova (5-17)

 • 13

  • Mushipi wa kitani wenye uliharibika (1-11)

  • Mitungi ya divai itavunjwa-vunjwa (12-14)

  • Yuda mwenye hawezi kubadilika atapelekwa katika uhamisho (15-27)

   • “Je, Mukushi anaweza kubadilisha ngozi yake?” (23)

 • 14

  • Ukame, njaa, na upanga (1-12)

  • Manabii wa uongo wanalaumiwa (13-18)

  • Yeremia anakubali zambi za watu (19-22)

 • 15

  • Yehova hatabadilisha hukumu yake (1-9)

  • Malalamiko ya Yeremia (10)

  • Jibu la Yehova (11-14)

  • Sala ya Yeremia (15-18)

   • Anapata furaha kwa kula maneno ya Mungu (16)

  • Yehova anamutia Yeremia nguvu (19-21)

 • 16

  • Yeremia hapaswe kuoa, kuomboleza, wala kufanya karamu (1-9)

  • Azabu, kisha kurudishwa (10-21)

 • 17

  • Zambi ya Yuda imetia mizizi (1-4)

  • Baraka za kutegemea Yehova (5-8)

  • Moyo wenye udanganyifu (9-11)

  • Yehova, tumaini la Israeli (12, 13)

  • Sala ya Yeremia (14-18)

  • Kuona Sabato kuwa takatifu (19-27)

 • 18

  • Udongo katika mukono wa mufinyanzi (1-12)

  • Yehova anageuzia Israeli mugongo wake (13-17)

  • Mupango mubaya juu ya Yeremia; ombi lake (18-23)

 • 19

  • Yeremia anaambiwa avunje chupa ya udongo (1-15)

   • Kumutolea Baali zabihu za watoto (5)

 • 20

  • Pashuri anamupiga Yeremia (1-6)

  • Yeremia hawezi kuacha kuhubiri (7-13)

   • Ujumbe wa Mungu kama moto wenye kuwaka (9)

   • Yehova kama mupiganaji-vita mwenye kuogopesha (11)

  • Malalamiko ya Yeremia (14-18)

 • 21

  • Yehova anakataa ombi la Sedekia (1-7)

  • Watu kuchagua uzima ao kifo (8-14)

 • 22

  • Ujumbe wa hukumu juu ya wafalme wabaya (1-30)

 • 23

  • Wachungaji wazuri na wabaya (1-4)

  • Usalama chini ya “chipukizi la haki” (5-8)

  • Manabii wa uongo wanalaumiwa (9-32)

  • “Muzigo” wa Yehova (33-40)

 • 24

  • Tini za muzuri na tini za mubaya (1-10)

 • 25

  • Hukumu ya Yehova juu ya mataifa (1-38)

   • Mataifa yatatumikia Babiloni kwa miaka makumi saba (11)

   • Kikombe cha divai ya kasirani kali ya Mungu (15)

   • Musiba kutoka taifa moja mupaka taifa lingine (32)

   • Wale wenye waliuawa na Yehova (33)

 • 26

  • Yeremia anaogopeshwa kwamba atauawa (1-15)

  •  Yeremia anaokolewa (16-19)

   • Unabii wa Mika unatajwa (18)

  • Nabii Uriya (20-24)

 • 27

  • Nira ya Babiloni (1-11)

  • Sedekia anaambiwa ajitiishe kwa Babiloni (12-22)

 • 28

  • Yeremia anapingana na nabii wa uongo Hanania (1-17)

 • 29

  • Barua ya Yeremia kwa wahamishwa wa Babiloni (1-23)

   • Israeli watarudia kisha miaka makumi saba (10)

  • Ujumbe kwa Shemaya (24-32)

 • 30

  • Ahadi za kurudishwa na kuponyeshwa (1-24)

 • 31

  • Wenye kubakia wa Israeli watakaa tena katika inchi (1-30)

   • Raheli anaombolezea watoto wake (15)

  • Agano jipya (31-40)

 • 32

  • Yeremia ananunua shamba (1-15)

  • Sala ya Yeremia (16-25)

  • Jibu la Yehova (26-44)

 • 33

  • Ahadi ya kurudishwa (1-13)

  • Usalama chini ya “chipukizi la haki” (14-16)

  • Agano pamoja na Daudi na makuhani (17-26)

   • Agano juu ya muchana na usiku (20)

 • 34

  • Ujumbe wa hukumu kwa Sedekia (1-7)

  • Agano la kuachilia huru watumwa linavunjwa (8-22)

 • 35

  • Warekabu wanaonyesha utii wa pekee (1-19)

 • 36

  • Yeremia anasema maneno kisha yanaandikwa katika kitabu cha kukunjwa (1-7)

  • Baruku anasoma kwa sauti katika kitabu cha kukunjwa (8-19)

  • Yehoyakimu anateketeza kitabu cha kukunjwa (20-26)

  • Ujumbe unaandikwa tena kwenye kitabu kipya cha kukunjwa (27-32)

 • 37

  • Wakaldayo wataondoka kwa wakati kidogo tu (1-10)

  • Yeremia anafungwa katika gereza (11-16)

  • Sedekia anakutana na Yeremia (17-21)

   • Yeremia anapewa mukate (21)

 • 38

  • Yeremia anatupwa ndani ya tangi la maji (1-6)

  • Ebed-meleki anamuokoa Yeremia (7-13)

  • Yeremia anamuomba Sedekia ajitie katika mikono ya maadui (14-28)

 • 39

  • Kuanguka kwa Yerusalemu (1-10)

   • Sedekia anakimbia kisha anakamatwa (4-7)

  • Yeremia atalindwa (11-14)

  • Uzima wa Ebed-meleki utaokolewa (15-18)

 • 40

  • Nebuzaradani anamuachilia huru Yeremia (1-6)

  • Gedalia anawekwa juu ya inchi (7-12)

  • Mupango mubaya juu ya Gedalia (13-16)

 • 41

  • Ishmaeli anamuua Gedalia (1-10)

  • Yohanani anamufanya Ishmaeli akimbie (11-18)

 • 42

  • Watu wanamuomba Yeremia asali ili wapate muongozo (1-6)

  • Yehova anajibu: “Musiende Misri” (7-22)

 • 43

  • Watu wanakataa kutii na wanaenda Misri (1-7)

  • Neno la Yehova kwa Yeremia katika Misri (8-13)

 • 44

  • Musiba juu ya Wayahudi wenye kuwa Misri unatabiriwa (1-14)

  • Watu wanakataa onyo la Mungu (15-30)

   • “Malkia wa Mbinguni” anaabudiwa (17-19)

 • 45

  • Ujumbe wa Yehova kwa Baruku (1-5)

 • 46

  • Unabii juu ya Misri (1-26)

   • Misri itashindwa na Nebukadneza (13, 26)

  • Ahadi kwa Israeli (27, 28)

 • 47

  • Unabii juu ya Wafilisti (1-7)

 • 48

  • Unabii juu ya Moabu (1-47)

 • 49

  • Unabii juu ya Amoni (1-6)

  • Unabii juu ya Edomu (7-22)

   • Edomu hatakuwa tena taifa (17, 18)

  • Unabii juu ya Damasko (23-27)

  • Unabii juu ya Kedari na Hasori (28-33)

  • Unabii juu ya Elamu (34-39)

 • 50

  • Unabii juu ya Babiloni (1-46)

   • Mukimbie kutoka katika Babiloni (8)

   • Israeli atarudishwa (17-19)

   • Maji ya Babiloni yatakaushwa (38)

   • Babiloni hataikaliwa tena (39, 40)

 •  51

  • Unabii juu ya Babiloni (1-64)

   • Babiloni itaanguka kwa kushitukia katika mikono ya Wamedi (8-12)

   • Kitabu kinatupwa katika Efrati (59-64)

 • 52

  • Sedekia anaasi Babiloni (1-3)

  • Nebukadneza anazunguka Yerusalemu kwa ajili ya vita (4-11)

  • Kuharibiwa kwa muji na hekalu (12-23)

  • Watu wanapelekwa katika uhamisho Babiloni (24-30)

  • Yehoyakini anaachiliwa huru kutoka katika gereza (31-34)