Yeremia 1:1-19

  • Jeremiah appointed as prophet (1-10)

  • Maono ya muti wa lozi (11, 12)

  • Maono ya chungu cha kupikia (13-16)

  • Yeremia anatiwa nguvu kwa ajili ya utume wake (17-19)

1  Haya ndiyo maneno ya Yeremia* mwana wa Hilkia, mumoja wa makuhani katika Anatoti+ katika inchi ya Benyamini.  Neno la Yehova likakuja kwake katika siku za Yosia+ mwana wa Amoni,+ mufalme wa Yuda, katika mwaka wa kumi na tatu (13) wa utawala wake.  Likakuja pia katika siku za Yehoyakimu+ mwana wa Yosia, mufalme wa Yuda, mupaka kumalizika kwa mwaka wa kumi na moja (11) wa Sedekia+ mwana wa Yosia, mufalme wa Yuda, mupaka wakati Yerusalemu ilienda katika uhamisho katika mwezi wa tano (5).+  Neno la Yehova likakuja kwangu, na kusema:   “Mbele nikuumbe katika tumbo la uzazi nilikujua,*+Na mbele uzaliwe* nilikutakasa.*+ Nilikufanya kuwa nabii kwa mataifa.”   Lakini nikasema: “Ole wangu, Ee Bwana Mwenye Mamlaka Makubwa Zaidi Yehova! Mimi sijue namna ya kusema,+ kwa maana niko kijana mudogo tu.”+   Kisha Yehova akaniambia: “Usiseme, ‘Niko kijana mudogo tu.’ Kwa maana unapaswa kuenda kwa wote wenye ninakutuma kwao,Na unapaswa kusema kila jambo lenye ninakuamuru.+   Usiogope kwa sababu ya namna wanaonekana,+Kwa maana ‘mimi niko pamoja na wewe ili kukuokoa,’+ ni vile Yehova anasema.”  Kisha Yehova akanyoosha mukono wake na kugusa kinywa changu.+ Na Yehova akaniambia: “Nimetia maneno yangu katika kinywa chako.+ 10  Angalia, nimekupatia daraka leo hii ili ukuwe juu ya mataifa na juu ya falme, ili kungoa na kubomoa, ili kuharibu na kuangusha, ili kujenga na kupanda.”+ 11  Neno la Yehova likakuja tena kwangu, na kusema: “Unaona nini, Yeremia?” Basi nikasema: “Ninaona tawi la muti wa lozi.”* 12  Yehova akaniambia: “Umeona muzuri, kwa maana niko macho kabisa juu ya neno langu ili kulitimiza.” 13  Neno la Yehova likakuja kwangu mara ya pili, likisema: “Unaona nini?” Basi nikasema: “Ninaona chungu* chenye kutokota,* na mudomo wake umeinama kutoka kaskazini.” 14  Kisha Yehova akaniambia: “Musiba utafunguliwa kutoka kaskaziniJuu ya wakaaji wote wa inchi.+ 15  Kwa maana ‘ninaita familia zote za falme za kaskazini,’ ni vile Yehova anasema,+‘Na watakuja; kila mumoja ataweka kiti chake cha ufalmeKwenye muingilio wa milango mikubwa ya Yerusalemu,+Kwenye kuta zake kuzunguka pande zoteNa kwenye miji yote ya Yuda.+ 16  Na nitatangaza hukumu zangu juu yao kwa sababu ya uovu wao wote,Kwa sababu wameniacha,+Na wanachoma zabihu ili zitoe moshi kwa ajili ya miungu mingine+Na kuinamia kazi za mikono yao wenyewe.’+ 17  Lakini unapaswa kujitayarisha ili kutenda,*Na unapaswa kusimama na kuwaambia kila jambo lenye ninakuamuru. Usiwaogope,+Ili nisikuogopeshe mbele yao. 18  Kwa maana leo nimekufanya kuwa muji wenye ngome,Nguzo ya chuma, na kuta za shaba juu ya inchi yote,+Kuelekea wafalme wa Yuda na wakubwa wake,Kuelekea makuhani wake na watu wa inchi.+ 19  Na hakika watapigana na wewe,Lakini hawatakushinda,Kwa maana ‘Mimi niko pamoja na wewe,’+ ni vile Yehova anasema, ‘ili kukuokoa.’”

Maelezo ya Chini

Pengine linamaanisha “Yehova Anainua.”
Ao “nilikuchagua.”
Tnn., “mbele utoke katika tumbo la uzazi.”
Ao “nilikutia pembeni.”
Tnn., “muti wenye kuamuka.”
Ao “chungu cha kupikia chenye mudomo mupana.”
Tnn., “chenye kupulizwa;” hilo linaonyesha kwamba chini yake kulikuwa moto wenye kuchochewa.
Tnn., “unapaswa kufunga kiuno chako.”