Yeremia 18:1-23

  • Udongo katika mukono wa mufinyanzi (1-12)

  • Yehova anageuzia Israeli mugongo wake (13-17)

  • Mupango mubaya juu ya Yeremia; ombi lake (18-23)

18  Hili ndilo neno lenye lilikuja kwa Yeremia kutoka kwa Yehova:  “Simama na ushuke mupaka kwenye nyumba ya mufinyanzi,*+ na pale nitakufanya usikie maneno yangu.”  Basi nikashuka mupaka kwenye nyumba ya mufinyanzi,* na alikuwa anafanya kazi kwenye magurudumu* ya mufinyanzi.  Lakini chombo chenye mufinyanzi* alikuwa anatengeneza kwa udongo kikaharibika katika mukono wake. Basi mufinyanzi akakitengeneza upya kuwa chombo kingine, kama vile aliona inafaa.*  Kisha neno la Yehova likakuja kwangu, na kusema:  “‘Je, siwezi kuwatendea ninyi kama vile mufinyanzi* huyu alitenda, Ee nyumba ya Israeli?’ ni vile Yehova anasema. ‘Muangalie! Kama udongo katika mukono wa mufinyanzi, ni vile ninyi muko katika mukono wangu, Ee nyumba ya Israeli.+  Wakati wowote nikisema juu ya kungoa na kubomoa na kuharibu taifa ao ufalme,+  na taifa hilo liache uovu wake wenye nilisema juu yake, mimi pia nitabadilisha mawazo yangu* juu ya musiba wenye nilikusudia kuleta juu yake.+  Lakini wakati wowote nikisema juu ya kujenga na kupanda taifa ao ufalme, 10  na linafanya mambo ya mubaya mbele ya macho yangu na halitii sauti yangu, nitabadilisha mawazo yangu* juu ya mema yenye nilikusudia kulitendea.’ 11  “Sasa, tafazali, ambia watu wa Yuda na wakaaji wa Yerusalemu, ‘Yehova anasema hivi: “Angalia, ninatayarisha* musiba na kufanya mupango mubaya juu yenu. Mugeuke, tafazali, kutoka kwenye njia zenu za mubaya, na murekebishe njia zenu na mazoea yenu.”’”+ 12  Lakini wakasema: “Hakuna tumaini!+ Kwa maana tutafuata mawazo yetu wenyewe, na kila mumoja wetu atatenda kulingana na ugumu wa moyo wake muovu.”+ 13  Kwa hiyo Yehova anasema hivi: “Muulize ninyi wenyewe, tafazali, kati ya mataifa. Ni nani amesikia jambo kama hili? Bikira wa Israeli amefanya jambo lenye kuchukiza sana.+ 14  Je, teluji* ya Lebanoni inapotea kutoka kwenye miamba yenye kuwa kwenye miteremuko yake? Ao, je, maji baridi yenye kutiririka kutoka mbali yatakauka? 15  Lakini watu wangu wamenisahau.+ Kwa maana wanatoa zabihu kwa* kitu chenye hakina mafaa yoyote,+Na wanafanya watu wajikwae katika njia zao, njia za zamani,+Ili wapite kwenye barabara za kidogo-kidogo zenye haziko laini na zenye hazinyooke,* 16  Ili kufanya inchi yao kuwa kitu cha kuogopesha+Na kitu cha kupigiwa muluzi milele.+ Kila mutu mwenye anapita pembeni yake ataangalia kwa mushangao na kutikisa kichwa chake.+ 17  Kama upepo wa mashariki, nitawatawanya mbele ya adui. Nitawaonyesha mugongo wangu, hapana uso wangu, katika siku ya musiba wao.”+ 18  Na wakasema: “Mukuje, tufanye mupango mubaya juu ya Yeremia,+ kwa maana sheria haitaangamia* kutoka kwa makuhani wetu ao shauri kutoka kwa watu wenye hekima ao neno kutoka kwa manabii. Mukuje tuseme juu yake,* na tusisikilize mambo yenye anasema.” 19  Unitegee sikio, Ee Yehova,Na usikilize mambo yenye wapinzani wangu wanasema. 20  Je, wema unapaswa kulipwa kwa ubaya? Kwa maana wamechimbia uzima wangu* shimo.+ Kumbuka namna nilisimama mbele yako ili kusema mambo ya muzuri juu yao,Ili kugeuza kasirani yako kali kutoka kwao. 21  Basi toa wana wao wapate njaa,Na uwatoe kwenye nguvu za upanga.+ Bibi zao wafiwe na watoto na kuwa wajane.+ Wanaume wao wauawe kwa pigo lenye kuua,Vijana wao wapigwe na kuuawa kwa upanga katika pigano.+ 22  Kilio kisikike kutoka kwenye nyumba zaoWakati utaleta juu yao wanyanganyi kwa kushitukia. Kwa maana wamechimba shimo ili kunikamataNa wameweka mitego kwa ajili ya miguu yangu.+ 23  Lakini wewe, Ee Yehova,Unajua muzuri mipango yao yote juu yangu ili waniue.+ Usifunike kosa lao,Na usifute zambi yao kutoka mbele yako. Uwaache wakwazike mbele yako+Wakati utakamata hatua juu yao katika kasirani yako.+

Maelezo ya Chini

Ao “mipeto; pneus.”
Tnn., “kama vile ilikuwa sawa katika macho ya mufinyanzi kutengeneza.”
Ao “nitasikitika.”
Ao “nitasikitika.”
Tnn., “ninafanya.”
Ao “neige.”
Ao “wanachoma zabihu ili zitoe moshi kwa ajili ya.”
Ao “zenye hazikutengenezwa.”
Ao “agizo halitaangamia.”
Tnn., “tumupige kwa ulimi.”
Ao “nafsi yangu.”