Yeremia 11:1-23

  • Yuda wanavunja agano pamoja na Mungu (1-17)

    • Miungu mingi kama miji (13)

  • Yeremia anafananishwa na mwana-kondoo mwenye kupelekwa kwenye machinjo (18-20)

  • Watu wa muji wa Yeremia wanamupinga (21-23)

11  Hili ndilo neno lenye lilikuja kwa Yeremia kutoka kwa Yehova, na kusema:  “Musikie maneno ya agano hili, ninyi watu! “Uyaseme* kwa watu wa Yuda na kwa wakaaji wa Yerusalemu,  na uwaambie, ‘Yehova Mungu wa Israeli anasema hivi: “Amelaaniwa mutu mwenye hatii maneno ya agano hili,+  yenye niliamuru mababu zenu siku yenye niliwatosha katika inchi ya Misri,+ kutoka katika tanuru ya kuyeyushia chuma,+ nikisema, ‘Mutii sauti yangu, na mufanye mambo yote yenye ninawaamuru ninyi; na mutakuwa watu wangu na mimi nitakuwa Mungu wenu,+  ili nitimize kiapo chenye niliapia mababu zenu, kuwapatia inchi yenye kutiririka maziwa na asali,+ kama vile hali iko leo.’”’” Na nikajibu: “Amina,* Ee Yehova.”  Kisha Yehova akaniambia: “Tangaza maneno haya yote katika miji ya Yuda na katika barabara za Yerusalemu: ‘Musikie maneno ya agano hili, na muyatimize.  Kwa maana nilionya kwa uzito mababu zenu siku yenye niliwatosha katika inchi ya Misri na mupaka leo, nikiwaonya tena na tena:* “Mutii sauti yangu.”+  Lakini hawakusikiliza ao kutega sikio lao; tofauti na hilo, kwa kichwa-nguvu kila mumoja aliendelea kufuata moyo wake muovu.+ Basi nikaleta juu yao maneno yote ya agano hili yenye niliwaamuru wafanye, lakini walikataa kuyatimiza.’”  Kisha Yehova akaniambia: “Kuko ujanja kati ya watu wa Yuda na wakaaji wa Yerusalemu. 10  Wamerudilia makosa ya mababu zao wa zamani, wenye walikataa kutii maneno yangu.+ Wao pia wamefuata miungu mingine na kuitumikia.+ Nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda wamevunja agano langu lenye nilifanya pamoja na mababu zao.+ 11  Kwa hiyo Yehova anasema hivi: ‘Angalia, ninaleta juu yao musiba+ wenye hawataweza kuepuka. Wakati wataniita ili kuomba musaada, sitawasikiliza.+ 12  Kisha miji ya Yuda na wakaaji wa Yerusalemu wataenda kwa miungu yenye wanatolea zabihu* na kuomba musaada,+ lakini haitawaokoa hata kidogo wakati wa musiba wao. 13  Kwa maana miungu yako imekuwa mingi kama miji yako, Ee Yuda, na mumetengeneza mazabahu mengi kama barabara zenye kuwa katika Yerusalemu kwa ajili ya kitu cha haya,* mazabahu za kumutolea Baali zabihu.’+ 14  “Na wewe,* usisali kwa ajili ya watu hawa. Usilie kwa sauti kubwa wala kutoa sala kwa ajili yao,+ kwa maana sitasikiliza wakati wataniita kwa sababu ya musiba wao. 15  Mupendwa wangu iko* na haki gani ya kuwa katika nyumba yanguWakati wengi wametimiza mipango ya uovu? Je, kupitia nyama takatifu* watazuia musiba wakati utakuja juu yako? Je, utafurahi wakati huo? 16  Wakati fulani Yehova alikuita muzeituni wenye kusitawi,Wenye kupendeza na wenye matunda ya muzuri. Kwa sauti ya mungurumo mukubwa, amemuwasha moto,Na wamevunja matawi yake. 17  “Yehova wa majeshi, Mupandaji wako,+ ametangaza kwamba musiba utakuja juu yako kwa sababu ya uovu wenye ulifanywa na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, wenye wamenikasirisha kwa kumutolea Baali zabihu.”+ 18  Yehova alinijulisha ili nijue;Wakati huo ulinifanya nione mambo yenye walikuwa wanafanya. 19  Nilikuwa kama mwana-kondoo mutulivu mwenye kuletwa kwenye machinjo. Sikujua kwamba walikuwa wanapanga mupango mubaya juu yangu:+ “Tuharibu muti na matunda yake,Na tumuondoe katika inchi ya wazima,Ili jina lake lisikumbukwe tena.” 20  Lakini Yehova wa majeshi anahukumu kwa haki;Anachunguza mawazo ya ndani kabisa* na moyo.+ Acha nione kisasi chako juu yao,Kwa maana nimeleta kesi yangu ya hukumu kwako. 21  Kwa hiyo Yehova anasema hivi juu ya watu wa Anatoti+ wenye wanataka kuondoa uzima wako* na wenye wanasema: “Haupaswe kutoa unabii katika jina la Yehova,+ ao utakufa kwa mukono wetu”; 22  kwa hiyo Yehova wa majeshi anasema hivi: “Angalia, nitawaomba watoe hesabu. Vijana watakufa kwa upanga,+ na watoto wao wanaume na watoto wao wanamuke watakufa kwa njaa.+ 23  Hakuna hata mabaki wenye wataachwa kati yao, kwa sababu nitaleta musiba juu ya watu wa Anatoti+ katika mwaka wao wa kuombwa hesabu.”

Maelezo ya Chini

Inaonekana Yeremia ndiye anaambiwa.
Ao “Ikuwe vile.”
Tnn., “nikiamuka asubui sana na kuonya.”
Ao “wanachoma zabihu ili zitoe moshi kwa ajili yake.”
Ao “mungu wa haya.”
Ni kusema, Yeremia.
Ao “eko.”
Ni kusema, zabihu zenye zilitolewa katika hekalu.
Ao “hisia za ndani kabisa.” Tnn., “figo.”
Ao “wenye wanatafuta nafsi yako.”