Yeremia 5:1-31

  • Watu wanakataa nizamu ya Yehova (1-13)

  • Kuharibiwa lakini hapana kuangamizwa kabisa (14-19)

  • Yehova anaomba watu watoe hesabu (20-31)

5  Mutembee huku na huku katika barabara za Yerusalemu. Muone pande zote na muangalie. Mutafute katika viwanja vyake vya watu wote ili kuonaKama munaweza kumupata mutu mwenye kutenda kwa haki,+Mutu mwenye anatafuta kuwa muaminifu,Na nitasamehe muji huo.   Hata wakisema: “Kama vile hakika Yehova anaishi!” Watakuwa bado wanaapa kwa uongo.+   Ee Yehova, je, macho yako hayatafute uaminifu?+ Uliwapiga, lakini hilo halikukuwa na matokeo yoyote juu yao.* Uliwaharibu, lakini walikataa kukubali nizamu.+ Walifanya nyuso zao zikuwe nguvu kuliko mwamba,+Na wakakataa kugeuka.+   Lakini nilisema katika moyo wangu: “Hakika hawa wanapaswa kuwa watu wa hali ya chini. Wanatenda kwa upumbavu, kwa maana hawajue njia ya Yehova,Hukumu ya Mungu wao.   Nitaenda kwa watu wa maana na kusema nao,Kwa maana wanapaswa kuwa waliangalia njia ya Yehova,Hukumu ya Mungu wao.+ Lakini wote walikuwa wamevunja niraNa kukata vizuizi.”*   Ndiyo sababu simba wa pori anawashambulia,Imbwa wa pori wa maeneo tambarare ya jangwa anaendelea kuwaharibu,Chui anakaa macho kwenye miji yao. Kila mutu mwenye kutoka ndani anapasuliwa vipande-vipande.Kwa maana makosa yao ni mengi; Matendo yao ya kukosa uaminifu ni mengi sana.+   Namna gani ninaweza kukusamehe kwa jambo hili? Wana wako wameniacha,Na wanaapa kwa kitu chenye hakiko Mungu.+ Nilitimiza mahitaji yao,Lakini waliendelea kufanya uzinifu,Na wakakusanyika kwenye nyumba ya kahaba.   Wao ni kama farasi wenye hamu na tamaa ya kupanda dike,Kila mumoja anamulilia kwa tamaa bibi ya mwanaume mwingine.+   “Je, sipaswe kuwaomba watoe hesabu kwa ajili ya mambo hayo?” ni vile Yehova anasema. “Je, sipaswe* kujilipizia kisasi juu ya taifa kama hilo?”+ 10  “Mushambulie mistari yake ya mizabibu na kuharibu,Lakini musiharibu kabisa.+ Muondoe machipukizi yake yenye kusambaa,Kwa maana hayako ya Yehova. 11  Kwa maana nyumba ya Israeli na nyumba ya YudaWamenitendea kwa udanganyifu kabisa,” ni vile Yehova anasema.+ 12  “Wamemukana Yehova, na wanaendelea kusema,‘Hatafanya chochote.*+ Hakuna musiba wowote wenye utakuja juu yetu;Hatutaona upanga wala njaa.’+ 13  Manabii wamejaa upepo,Na neno* haliko ndani yao. Acha mambo hayo yawapate!” 14  Kwa hiyo, Yehova, Mungu wa majeshi, anasema: “Kwa sababu watu hawa wanasema jambo hilo,Angalia, ninafanya maneno yangu kuwa moto katika kinywa chako,+Na watu hawa ndio kuni,Na utawateketeza.”+ 15  “Angalia, ninaleta juu yenu taifa kutoka mbali, Ee nyumba ya Israeli,”+ ni vile Yehova anasema. “Ni taifa lenye kudumu. Ni taifa la zamani,Taifa lenye haujue luga yake,Na hauwezi kuelewa mambo yenye wanasema.+ 16  Mufuko wao wa mishale ni kama kaburi lenye kuwa wazi;Wote ni wapiganaji-vita. 17  Watameza mavuno yako na mukate wako.+ Watameza watoto wako wanaume na watoto wako wanamuke. Watapasua makundi yako na mifugo yako vipande-vipande. Watameza mizabibu yako na miti yako ya tini. Wataharibu kwa upanga miji yako yenye ngome yenye unategemea.” 18  “Lakini hata katika siku hizo,” ni vile Yehova anasema, “Sitawaharibu ninyi kabisa.+ 19  Na wakati wanauliza, ‘Sababu gani Yehova Mungu wetu ametutendea mambo haya yote?’ utawajibu, ‘Kama vile muliniacha ili kutumikia mungu wa kigeni katika inchi yenu, ni vile mutatumikia wageni katika inchi yenye haiko yenu.’”+ 20  Mutangaze jambo hili katika nyumba ya Yakobo,Na kulitangaza katika Yuda, mukisema: 21  “Musikie jambo hili, ninyi watu wapumbavu na wenye hawana akili:*+ Wako na macho lakini hawawezi kuona;+Wako na masikio lakini hawawezi kusikia.+ 22  ‘Je, hamuniogope mimi?’ ni vile Yehova anasema,‘Je, hamupaswe kutetemeka mbele yangu? Mimi ndiye niliweka muchanga kuwa mupaka wa bahari,Sheria yenye kudumu yenye bahari haiwezi kuvuka. Hata kama mawimbi yake yanajiinua, hayawezi kushinda;Hata kama yananguruma, bado hayawezi kuivuka.+ 23  Lakini watu hawa wako kichwa-nguvu na ni wenye kuasi;Wamegeuka pembeni na kufuata njia yao wenyewe.+ 24  Na hawaseme katika moyo wao: “Sasa tumuogope Yehova Mungu wetu,Ule mwenye anatoa mvua katika kipindi chake,Mvua ya kipindi cha mvua ya kwanza na pia mvua ya kipindi cha mvua ya mwisho,Ule mwenye kwa ajili yetu analinda majuma yenye yaliwekwa ya mavuno.”+ 25  Makosa yenu wenyewe yamezuia mambo haya yasikuje;Zambi zenu wenyewe zimewaima ninyi mambo mema.+ 26  Kwa maana kati ya watu wangu kuko watu waovu. Wanaendelea kukaza macho, kama vile wakati wawindaji wa ndege wanashutama. Wanatega mutego hatari. Wao wananasa watu. 27  Kama kizimba* chenye kujaa ndege,Ni vile nyumba zao zimejaa udanganyifu.+ Ndiyo sababu wamekuwa wenye nguvu na matajiri. 28  Wamenenepa na kuwa laini;Wanajaa sana mambo maovu. Hawatetee kesi ya hukumu ya mwenye hana baba,+Ili wapate mafanikio;Na wanaima maskini haki.’”+ 29  “Je, sipaswe kuwaomba watoe hesabu kwa sababu ya mambo hayo?” ni vile Yehova anasema. “Je, sipaswe* kujilipizia kisasi juu ya taifa kama hilo? 30  Jambo la kushangaza na lenye kuchukiza limetokea katika inchi: 31  Manabii wanatoa unabii kwa uongo,+Na makuhani wanatawala wengine kwa mamlaka yao wenyewe. Na watu wangu wanapenda mambo yakuwe vile.+ Lakini mutafanya nini wakati mwisho utafika?”

Maelezo ya Chini

Tnn., “hawakukuwa wazaifu.”
Tnn., “pingu.”
Ao “nafsi yangu haipaswe.”
Ao pengine, “Haiko.”
Ni kusema, neno la Mungu.
Tnn., “ninyi watu wapumbavu wenye hawana moyo.”
Kizimba ni kitu cha kuchungia ao kubebea wanyama.
Ao “nafsi yangu haipaswe.”