Yeremia 3:1-25

  • Uasi-imani mukubwa wa Israeli (1-5)

  • Hatia ya uzinifu ya Israeli na Yuda (6-11)

  • Mwito wa kutubu (12-25)

3  Watu wanauliza: “Kama mwanaume anamufukuza bibi yake na bibi huyo anamuacha na kuwa wa mwanaume mwingine, je, mwanaume huyo anapaswa kumurudilia tena?” Je, inchi hiyo haikuchafuliwa kabisa?+ “Umefanya ukahaba na marafiki wengi,+Na je, sasa unapaswa kurudia kwangu?” ni vile Yehova anasema.   “Inua macho yako kuelekea vilima vyenye kuwa wazi na uone. Ni wapi kwenye haukulalwa kinguvu? Ulikaa pembeni ya barabara kwa ajili yao,Kama mutu mwenye kuhama-hama* katika jangwa; Unaendelea kuchafua inchiKwa ukahaba wako na uovu wako.+   Kwa hiyo matone ya mvua yamezuiwa,+Na hakuna mvua katika kipindi cha mvua ya mwisho. Uko na uso wenye hauna haya wa* bibi mwenye anafanya ukahaba.Unakataa kusikia haya.+   Lakini sasa unaniita ukisema,‘Baba yangu, wewe ni rafiki wa ujana wangu!+   Je, mutu anapaswa kuendelea kuwa na kinyongo milele,Ao kuwa na uchungu sikuzote?’ Ni vile unasema,Lakini unaendelea kufanya mambo yote maovu yenye unaweza kufanya.”+  Katika siku za mufalme Yosia,+ Yehova aliniambia: “‘Je, umeona jambo lenye Israeli mwenye kukosa uaminifu amefanya? Ameenda juu ya kila mulima murefu na chini ya kila muti wenye majani mengi ili afanye ukahaba.+  Hata kisha kufanya mambo hayo yote, niliendelea kumuambia arudie kwangu,+ lakini hakurudia; na Yuda akaendelea kumuangalia dada yake mudanganyifu.+  Wakati niliona vile, nikafukuza Israeli mwenye kukosa uaminifu akiwa na cheti kamili cha kuvunja ndoa+ kwa sababu ya uzinifu wake.+ Lakini Yuda dada yake mudanganyifu hakuogopa; yeye pia alienda na kufanya ukahaba.+  Aliona ukahaba wake kuwa jambo la kidogo, na akaendelea kuchafua inchi na kufanya uzinifu na majiwe na miti.+ 10  Ijapokuwa mambo hayo yote, Yuda dada yake mudanganyifu hakurudia kwangu kwa moyo wake wote, lakini kwa unafiki tu,’ ni vile Yehova anasema.” 11  Kisha Yehova akaniambia: “Israeli mwenye kukosa uaminifu amejionyesha kuwa mwenye* haki kuliko Yuda mudanganyifu.+ 12  Uende na utangaze maneno haya upande wa kaskazini:+ “‘“Rudia, Ee Israeli mwenye kuasi,” ni vile Yehova anasema.’+ ‘“Sitakuangalia kwa kasirani,*+ kwa maana mimi ni mushikamanifu,” ni vile Yehova anasema.’ ‘“Sitaendelea kuwa na kinyongo milele. 13  Isipokuwa tu ukubali hatia yako, kwa maana umemuasi Yehova Mungu wako. Uliendelea kutawanya wema wako* kwa wageni* chini ya kila muti wenye majani mengi, lakini haukutii sauti yangu,” ni vile Yehova anasema.’” 14  “Murudie, ninyi wana waasi,” ni vile Yehova anasema. “Kwa maana nimekuwa bwana wenu* wa kweli; na nitawakamata ninyi, mumoja kutoka katika muji mumoja na wawili kutoka katika familia moja, na nitawaleta Sayuni.+ 15  Na nitawapatia ninyi wachungaji kulingana na moyo wangu mwenyewe,+ na watawakulisha ninyi kwa ujuzi na ufahamu. 16  Mutakuwa wengi na mutazaa matunda katika inchi katika siku hizo,” ni vile Yehova anasema.+ “Hawatasema tena, ‘Sanduku la agano la Yehova!’ Halitaingia katika moyo, na hawatalikumbuka ao kulitamani, na halitafanywa tena. 17  Wakati huo wataita Yerusalemu kiti cha ufalme cha Yehova;+ na mataifa yote yatakusanywa pamoja kwa jina la Yehova katika Yerusalemu,+ na hawatafuata kwa kichwa-nguvu moyo wao muovu.” 18  “Katika siku hizo watatembea pamoja, nyumba ya Yuda pembeni ya nyumba ya Israeli,+ na pamoja watatoka katika inchi ya kaskazini na kuingia katika inchi yenye nilipatia mababu zenu kuwa uriti.+ 19  Na nilifikiri, ‘Namna nilikuweka kati ya wana na kukupatia inchi yenye kutamanika, uriti muzuri zaidi kati ya mataifa!’*+ Pia nilifikiri mutaniita, ‘Baba yangu!’ na kwamba hamutageuka na kuacha kunifuata. 20  ‘Kwa kweli kama vile bibi anamuacha bwana yake* kwa udanganyifu, ni vile ninyi pia, Ee nyumba ya Israeli, mumenitendea kwa udanganyifu,’+ ni vile Yehova anasema.” 21  Sauti inasikika kwenye vilima vyenye kuwa wazi,Kulia na kusihi kwa watu wa Israeli,Kwa maana wamepotosha njia yao;Wamemusahau Yehova Mungu wao.+ 22  “Murudie, ninyi wana waasi. Nitaponyesha hali yenu ya uasi.”+ “Sisi hawa! Tumekuja kwako,Kwa maana wewe, Ee Yehova, ni Mungu wetu.+ 23  Kwa kweli vilima na muvurugo juu ya milima ni udanganyifu.+ Kwa kweli wokovu wa Israeli uko katika Yehova Mungu wetu.+ 24  Lakini jambo la haya limekula* kazi ya nguvu ya mababu zetu tangu ujana wetu,+Makundi yao na mifugo yao,Watoto wao wanaume na watoto wao wanamuke. 25  Tulale katika haya yetu,Na haya yetu itufunike,Kwa maana tumemutendea zambi Yehova Mungu wetu,+Sisi na baba zetu tangu ujana wetu mupaka leo hii,+Na hatukutii sauti ya Yehova Mungu wetu.”

Maelezo ya Chini

Tnn., “Mwarabu.”
Tnn., “paji la uso la.”
Ao “ameonyesha nafsi yake kuwa yenye.”
Tnn., “Sitafanya uso wangu ukuangukie.”
Tnn., “njia zako.”
Ao “miungu ya kigeni.”
Ao pengine, “bwana yenu.”
Tnn., “wa majeshi ya mataifa.”
Tnn., “rafiki yake.”
Ao “mungu wa haya amekula.”