Yeremia 33:1-26

  • Ahadi ya kurudishwa (1-13)

  • Usalama chini ya “chipukizi la haki” (14-16)

  • Agano pamoja na Daudi na makuhani (17-26)

    • Agano juu ya muchana na usiku (20)

33  Neno la Yehova likakuja tena kwa Yeremia mara ya pili, wakati alikuwa angali anafungwa katika Kiwanja cha Walinzi,+ na kusema:  “Yehova, Mutengenezaji wa dunia, anasema hivi, Yehova mwenye aliiumba na kuifanya kuwa imara kabisa; Yehova ndilo jina lake,  ‘Uniite, na mimi nitakujibu na kukuambia kwa utayari mambo makubwa na yenye hayaeleweke yenye haukujua.’”+  “Kwa maana Yehova Mungu wa Israeli anasema hivi kuhusu nyumba za muji huu na nyumba za wafalme wa Yuda zenye zinabomolewa kwa sababu ya maboma ya kuzunguka kwa ajili ya vita na upanga,+  na kuhusu wale wenye wanakuja kupigana na Wakaldayo, na kujaza maeneo haya mizoga ya wale wenye nilipiga na kuua katika hasira yangu na katika kasirani yangu kali, wale wenye uovu wao umenifanya nifiche uso wangu kutoka kwenye muji huu:  ‘Angalia, ninamuponyesha na kumupatia afya,+ na nitawaponyesha na kuwafunulia wingi wa amani na kweli.+  Na nitarudisha watu wa Yuda wenye walikamatwa mateka na watu wa Israeli wenye walikamatwa mateka,+ na nitawajenga kama vile nilifanya pale mwanzo.+  Na nitawatakasa kutokana na hatia yote ya zambi zao zenye walinitendea,+ na nitasamehe hatia yote ya zambi zao na makosa yao yenye walinitendea.+  Na atakuwa kwangu jina la furaha, sifa, na uzuri mbele ya mataifa yote ya dunia yenye yatasikia juu ya wema wote wenye ninawapatia.+ Na wataogopa na kutetemeka+ kwa sababu ya wema wote na amani yenye nitamupatia.’”+ 10  “Yehova anasema hivi: ‘Mahali hapa kwenye mutasema kuliachwa, kwenye hakuna mwanadamu wala mifugo, katika miji ya Yuda na katika barabara za Yerusalemu zenye zimeachwa ukiwa, bila mwanadamu wala mukaaji wala mifugo, patasikika tena 11  sauti ya furaha na sauti ya shangwe,+ sauti ya bwana-arusi na sauti ya bibi-arusi, sauti ya wale wenye wanasema: “Mumushukuru Yehova wa majeshi, kwa maana Yehova ni mwema;+ upendo wake mushikamanifu unadumu milele!”’+ “‘Wataleta matoleo ya shukrani katika nyumba ya Yehova,+ kwa maana nitarudisha watu wa inchi wenye walikamatwa mateka, kama pale mwanzo,’ ni vile Yehova anasema.” 12  “Yehova wa majeshi anasema hivi: ‘Katika eneo hili lenye limeachwa, lenye halina mwanadamu ao mifugo, na katika miji yake yote, kutakuwa tena malisho kwa ajili ya wachungaji ili kupumuzisha makundi yao.’+ 13  “‘Katika miji ya eneo lenye milima, katika miji ya inchi tambarare ya chini, katika miji ya kusini, katika inchi ya Benyamini, katika maeneo yenye kuzunguka Yerusalemu,+ na katika miji ya Yuda,+ makundi yatapita tena chini ya mikono ya mutu mwenye kuyahesabu,’ ni vile Yehova anasema.” 14  “‘Angalia! Siku zinakuja,’ ni vile Yehova anasema, ‘wakati nitatimiza ahadi ya muzuri yenye nilisema juu ya nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda.+ 15  Katika siku hizo na wakati huo nitachipushia Daudi chipukizi la* haki,+ na atatenda haki na uadilifu* katika inchi.+ 16  Katika siku hizo Yuda ataokolewa+ na Yerusalemu itakaa katika usalama.+ Na ataitwa hivi: Yehova Ni Haki Yetu.’”+ 17  “Kwa maana Yehova anasema hivi: ‘Hakutakosa hata kidogo mwanaume wa ukoo wa Daudi mwenye atakaa kwenye kiti cha ufalme cha nyumba ya Israeli,+ 18  na makuhani Walawi hawatakosa hata siku moja mutu wa kusimama mbele yangu ili kutoa matoleo mazima ya kuteketezwa, kuchoma matoleo ya nafaka, na kutoa zabihu.’” 19  Na neno la Yehova likakuja tena kwa Yeremia, na kusema: 20  “Yehova anasema hivi: ‘Kama munaweza kuvunja agano langu juu ya muchana na agano langu juu ya usiku, ili kuzuia muchana na usiku usikuje kwa wakati wake wenye kufaa,+ 21  basi agano langu pamoja na mutumishi wangu Daudi lingeweza kuvunjwa,+ ili asikuwe na mwana mwenye kutawala akiwa mufalme kwenye kiti chake cha ufalme,+ na pia agano langu pamoja na makuhani Walawi, watumishi wangu.+ 22  Kama vile jeshi la mbinguni haliwezi kuhesabiwa na muchanga wa bahari hauwezi kupimwa, ni vile nitafanya uzao wa mutumishi wangu Daudi na Walawi wenye wananitumikia ukuwe mwingi.’”* 23  Na neno la Yehova likakuja tena kwa Yeremia, na kusema: 24  “Je, haukusikia mambo yenye watu hawa wanasema, ‘Yehova atakataa familia mbili zenye alichagua’? Na wanatendea watu wangu mwenyewe bila heshima, na hawawaone tena kuwa taifa. 25  “Yehova anasema hivi: ‘Kama vile hakika nimefanya imara agano langu juu ya muchana na usiku,+ sheria za mbingu na dunia,+ 26  ni vile sitakataa hata siku moja uzao wa* Yakobo na wa mutumishi wangu Daudi, ili nisikamate kutoka kwa uzao wake* watawala juu ya wazao wa* Abrahamu, Isaka, na Yakobo. Kwa maana nitakusanya watu wao wenye walikamatwa mateka+ na kuwasikilia huruma.’”+

Maelezo ya Chini

Ao “muriti wa.”
Tnn., “mbegu ya Daudi na ya Walawi wenye wananitumikia ikuwe nyingi.”
Tnn., “mbegu ya.”
Tnn., “mbegu yake.”
Tnn., “mbegu ya.”