Yeremia 10:1-25

  • Tofauti kati ya miungu ya mataifa na Mungu mwenye kuishi (1-16)

  • Uharibifu na uhamisho wenye unakuja (17, 18)

  • Huzuni ya Yeremia (19-22)

  • Sala ya nabii (23-25)

    • Mwanadamu hawezi kuongoza hatua yake mwenyewe (23)

10  Musikie neno lenye Yehova amesema juu yenu, Ee nyumba ya Israeli.  Yehova anasema hivi: “Musijifunze njia ya mataifa,+Na musiogopeshwe na alama za mbinguniKwa sababu mataifa yanaogopeshwa nazo.+   Kwa maana desturi za vikundi vya watu ni udanganyifu.* Ni muti tu wa pori wenye kukatwa,Wenye ulifanyiwa kazi na mikono ya fundi kwa chombo chake.*+   Wanaupamba kwa feza na zahabu+Na wanaupigilia misumari kwa nyundo* ili usianguke.+   Kama sanamu ya kufukuza ndege katika shamba la matango, haziwezi kusema;+Lazima zibebwe, kwa maana haziwezi kutembea.+ Musiziogope, kwa maana haziwezi kuumiza,Wala haziwezi kufanya jambo lolote la muzuri.”+   Hakuna mutu yeyote mwenye kuwa kama wewe, Ee Yehova.+ Wewe ni mukubwa, na jina lako ni kubwa na lenye nguvu.   Ni nani mwenye hapaswe kukuogopa, Ee Mufalme wa mataifa,+ kwa maana inafaa;Kwa sababu kati ya watu wote wenye hekima wa mataifa na kati ya falme zao zote,Hakuna mutu yeyote hata kidogo mwenye kuwa kama wewe.+   Wote hawatumie akili na ni wajinga.+ Agizo kutoka kwa muti ni udanganyifu* kabisa.+   Mabamba ya feza yanaletwa kutoka Tarshishi+ na zahabu kutoka Ufazi,Kazi ya fundi, ya mikono ya fundi wa chuma. Nguo zao ni uzi ya bluu na sufu ya rangi ya zambarau. Vyote vinatengenezwa na wafanyakazi wenye ufundi. 10  Lakini kwa kweli Yehova ni Mungu. Yeye ndiye Mungu mwenye kuishi+ na Mufalme wa milele.+ Kwa sababu ya kasirani yake kali dunia itatetemeka,+Na hakuna mataifa yenye yatavumilia kemeo lake. 11  * Munapaswa kuwaambia hivi: “Miungu yenye haikufanya mbingu na duniaItaangamia kutoka katika dunia na kutoka chini ya mbingu hizi.”+ 12  Yeye ndiye Mutengenezaji wa dunia kwa nguvu zake,Ule mwenye alifanya imara inchi yenye kuzaa kwa hekima yake+Na mwenye alitandika mbingu kwa uelewaji wake.+ 13  Wakati anafanya sauti yake isikike,Maji yenye kuwa mbinguni yanakuwa na muvurugo,+ Na anafanya mawingu yapande* kutoka kwenye miisho ya dunia.+ Anatokeza umeme wa radi* kwa ajili ya mvua, Na analeta upepo katika madepo yake.+ 14  Kila mutu anatenda kwa kukosa akili na bila ujuzi. Kila fundi wa chuma atapatishwa haya kwa sababu ya sanamu ya kuchongwa;+Kwa maana sanamu yake ya chuma* ni uongo,Na hakuna roho* ndani yazo.+ 15  Hizo ni udanganyifu,* kazi ya muzaha.+ Wakati siku ya kuziomba zitoe hesabu itakuja, zitaangamia. 16  Fungu la Yakobo haliko kama vitu hivyo,Kwa maana Yeye ndiye alifanya kila kitu,Na Israeli ndiyo fimbo ya uriti wake.+ Yehova wa majeshi ndilo jina lake.+ 17  Kusanya muzigo wako kutoka chini,Ee mwanamuke mwenye kuishi ukiwa umezungukwa kwa ajili ya vita. 18  Kwa maana Yehova anasema hivi: “Angalia, ninatupa* inje wakaaji wa dunia wakati huu,+Na nitawafanya wapate taabu.” 19  Ole wangu kwa sababu ya kuvunjika kwangu!+ Kidonda changu hakiwezi kupona. Na nilisema: “Hakika huu ni ugonjwa wangu, na ninapaswa kuuvumilia. 20  Hema yangu imeharibiwa, na kamba zangu zote za mahema zimekatwa.+ Wana wangu wameniacha na hawako tena.+ Hakuna mutu yeyote mwenye kubakia wa kutandika hema yangu ao kuinua vitambaa vyangu vya mahema. 21  Kwa maana wachungaji wamejiendesha bila akili,+Na hawakumuuliza Yehova.+ Ndiyo sababu hawakutenda kwa ufahamu,Na makundi yao yote yametawanywa.”+ 22  Sikiliza! Habari! Inakuja! Kishindo kikubwa kutoka inchi ya kaskazini,+Ili kufanya miji ya Yuda ikuwe ukiwa, mapango ya mbweha.+ 23  Ninajua muzuri, Ee Yehova, kwamba njia ya mwanadamu haiko katika uwezo wake. Mwanadamu mwenye kutembea hana hata uwezo wa kuongoza hatua yake.+ 24  Unirekebishe, Ee Yehova, kulingana na hukumu,Lakini hapana katika kasirani yako,+ ili usinimalize.+ 25  Mwanga kasirani yako kali juu ya mataifa yenye yanakupuuza+Na juu ya familia zenye haziitie jina lako. Kwa maana wamemumeza Yakobo,+Ndiyo, wamemumeza mupaka kumuharibu,+Na wamefanya inchi yake ikuwe ukiwa.+

Maelezo ya Chini

Ao “ubatili.”
Ao “tezo yake.”
Ao “hama, marteau.”
Ao “ubatili.”
Mwanzoni, mustari wa 11 uliandikwa katika Kiaramu.
Ao “anafanya muvuke upande.”
Ao pengine, “milango.”
Ao “sanamu yake ya kuyeyushwa.”
Ao “pumuzi.”
Ao “ubatili.”
Ao “Ninatupa kwa kombeo.”