Yeremia 44:1-30

  • Musiba juu ya Wayahudi wenye kuwa Misri unatabiriwa (1-14)

  • Watu wanakataa onyo la Mungu (15-30)

    • “Malkia wa Mbinguni” anaabudiwa (17-19)

44  Neno lenye lilikuja kwa Yeremia kwa ajili ya Wayahudi wote wenye walikuwa wanaishi katika inchi ya Misri,+ wale wenye walikuwa wanaishi kule Migdoli,+ Tahpanhesi,+ Nofu,*+ na inchi ya Patrosi,+ na kusema:  “Yehova wa majeshi, Mungu wa Israeli, anasema hivi: ‘Mumeona musiba wote wenye nilileta juu ya Yerusalemu+ na juu ya miji yote ya Yuda, na leo imekuwa mabomoko, bila mukaaji.+  Ni kwa sababu ya mambo maovu yenye walifanya ili kunikasirisha kwa kuenda na kutoa zabihu+ na kutumikia miungu mingine yenye wao hawakukuwa wanajua, wala ninyi wala mababu zenu.+  Niliendelea kutuma kwenu watumishi wangu wote manabii, nikiwatuma tena na tena,* nikisema: “Tafazali musifanye jambo hili lenye kuchukiza lenye ninachukia.”+  Lakini hawakusikiliza wala kutega sikio lao ili kugeuka kutoka kwenye uovu wao kwa kutokutoa zabihu kwa miungu mingine.+  Basi kasirani yangu kali na kasirani yangu zilimwangwa na kuteketeza katika miji ya Yuda na katika barabara za Yerusalemu, na zikakuwa mabomoko na eneo lenye limeachwa, kama vile ziko leo.’+  “Na sasa Yehova, Mungu wa majeshi, Mungu wa Israeli, anasema hivi: ‘Sababu gani munajiletea* musiba mukubwa, na hivyo kila mwanaume na mwanamuke, mutoto na mutoto mudogo, wataangamia kutoka Yuda, na kuwaacha ninyi bila mabaki?  Sababu gani munikasirishe kwa kazi za mikono yenu kwa kutoa zabihu kwa miungu mingine katika inchi ya Misri kwenye mumeenda kukaa? Mutaangamia na kuwa kitu cha kulaaniwa na kitu cha haya kati ya mataifa yote ya dunia.+  Je, mumesahau matendo maovu ya mababu zenu na matendo maovu ya wafalme wa Yuda+ na matendo maovu ya bibi zao,+ na pia matendo yenu wenyewe maovu na matendo maovu ya bibi zenu,+ yenye yalifanywa katika inchi ya Yuda na katika barabara za Yerusalemu? 10  Mupaka leo hawakujinyenyekeza,* hawakuonyesha woga wowote,+ na hawakutembea katika sheria yangu na masharti yangu yenye niliweka mbele yenu ninyi na mababu zenu.’+ 11  “Kwa hiyo Yehova wa majeshi, Mungu wa Israeli, anasema hivi: ‘Angalia, nimeazimia kuleta musiba juu yenu, kuharibu Yuda yote. 12  Na nitakamata mabaki ya Yuda wenye walikuwa wameazimia kuenda katika inchi ya Misri ili kukaa kule, na wote wataangamia katika inchi ya Misri.+ Wataanguka kwa upanga na kuangamia kwa njaa; kuanzia mudogo zaidi mupaka mukubwa zaidi, watakufa kwa upanga na kwa njaa. Na watakuwa laana, kitu cha kuogopesha, tukano, na kitu cha haya.+ 13  Nitapatia azabu wale wenye kukaa katika inchi ya Misri kama vile nilipatia Yerusalemu azabu, kwa upanga, kwa njaa, na kwa ugonjwa wa kuambukiza.+ 14  Na mabaki ya Yuda wenye wameenda kukaa katika inchi ya Misri hawataponyoka wala kuokoka ili kurudia kwenye inchi ya Yuda. Watatamani* kurudia na kukaa kule, lakini hawatarudia, isipokuwa watu kidogo wenye wataponyoka.’” 15  Wanaume wote wenye walijua kwamba bibi zao walikuwa wanatolea miungu mingine zabihu na bibi wote wenye walikuwa wamesimama pale, wenye walifanyiza kikundi kikubwa, na watu wote wenye walikuwa wanaishi katika inchi ya Misri,+ katika Patrosi,+ wakamujibu Yeremia: 16  “Hatutasikiliza neno lenye umetuambia katika jina la Yehova. 17  Tofauti na hilo, hakika tutafanya kila neno lenye vinywa vyetu vimesema, kutoa zabihu kwa Malkia wa Mbinguni* na kumumiminia matoleo ya kinywaji,+ kama vile sisi, mababu zetu, wafalme wetu, na wakubwa wetu walifanya katika miji ya Yuda na katika barabara za Yerusalemu wakati tulikuwa tumeshiba mukate na tulikuwa na hali ya muzuri, wakati hatukuona musiba wowote. 18  Tangu wakati tuliacha kutoa zabihu kwa Malkia wa Mbinguni* na kumumiminia matoleo ya kinywaji, tumekosa kila kitu na tumeangamia kwa upanga na kwa njaa.” 19  Wanamuke wakaongeza: “Na wakati tulikuwa tunatoa zabihu kwa Malkia wa Mbinguni* na kumumiminia matoleo ya kinywaji, je, tulitengeneza keki za zabihu zenye zilifanywa kwa umbo yake na kumumwangia matoleo ya kinywaji bila ruhusa ya bwana zetu?” 20  Kisha Yeremia akaambia watu wote, wanaume na bibi zao na watu wote wenye walikuwa wanasema naye: 21  “Zabihu zenye ninyi, mababu zenu, wafalme wenu, wakubwa wenu, na watu wa inchi walitoa katika miji ya Yuda na katika barabara za Yerusalemu+—Yehova alizikumbuka na zikaingia katika moyo wake! 22  Mwishowe Yehova hangeweza tena kuvumilia mazoea yenu maovu na mambo yenye kuchukiza yenye mulikuwa mumefanya, na inchi yenu ikakuwa mahali kwenye kuliachwa ukiwa, kitu cha kuogopesha na laana, bila mukaaji, kama vile iko leo.+ 23  Ni kwa sababu mumetoa zabihu hizi na kwa sababu mumemutendea Yehova zambi kwa kukosa kutii sauti ya Yehova na kukosa kufuata sheria yake, kanuni zake, na vikumbusho vyake ndiyo sababu musiba huu umekuja juu yenu, kama vile hali iko leo.”+ 24  Yeremia akaendelea kuambia watu wote na wanamuke wote: “Musikie neno la Yehova, ninyi wote wa Yuda wenye kuwa katika inchi ya Misri. 25  Yehova wa majeshi, Mungu wa Israeli, anasema hivi: ‘Mambo yenye ninyi na bibi zenu mumesema kwa vinywa vyenu, mumeyatimiza kwa mikono yenu, kwa maana mulisema: “Hakika tutatimiza naziri zetu za kutoa zabihu kwa Malkia wa Mbinguni* na kumumwangia matoleo ya kinywaji.”+ Hakika ninyi wanamuke mutatimiza naziri zenu na kufanya naziri zenu.’ 26  “Kwa hiyo musikie neno la Yehova, ninyi wote wa Yuda wenye kuishi katika inchi ya Misri: ‘“Muangalie, ninaapa kwa jina langu mwenyewe lenye ni kubwa,” ni vile Yehova anasema, “kwamba jina langu halitaitwa tena katika kiapo na mutu yeyote wa Yuda+ katika inchi yote ya Misri mwenye anasema, ‘Kama vile hakika Bwana Mwenye Mamlaka Makubwa Zaidi Yehova anaishi!’+ 27  Sasa ninawaangalia ili kuleta musiba na hapana jambo la muzuri;+ watu wote wa Yuda katika inchi ya Misri watakufa kwa upanga na kwa njaa, mupaka wakati hawatakuwa tena.+ 28  Watu kidogo tu ndio wataponyoka upanga na kurudia kutoka katika inchi ya Misri kuenda katika inchi ya Yuda.+ Kisha mabaki wote wa Yuda wenye walikuja katika inchi ya Misri ili kukaa kule watajua ni neno la nani limetimia, langu ao lao!”’” 29  “‘Na hii ndiyo alama kwenu,’ ni vile Yehova anasema, ‘kwamba nitawapatia ninyi azabu mahali hapa, ili mujue kwamba maneno yenye nilisema ya kuahidi musiba juu yenu hakika yatatimia. 30  Yehova anasema hivi: “Angalia, ninatia Farao Hofra, mufalme wa Misri, katika mukono wa maadui wake na katika mukono wa wale wenye wanatafuta kuondoa uzima wake,* kama vile nilitia Mufalme Sedekia wa Yuda katika mukono wa Mufalme Nebukadneza* wa Babiloni, mwenye alikuwa adui yake na mwenye alitaka kuondoa uzima wake.”’”*+

Maelezo ya Chini

Ao “Memfisi.”
nn., “nikiamuka asubui sana na kutuma.”
Ao “munaletea nafsi zenu.”
Ao “hawakujisikia kuwa wamepondwa.”
Ao “Watainua nafsi yao ili.”
Jina la cheo la mungu mwanamuke mwenye aliabudiwa na Waisraeli waasi-imani; pengine mungu mwanamuke wa uzazi.
Jina la cheo la mungu mwanamuke mwenye aliabudiwa na Waisraeli waasi-imani; pengine mungu mwanamuke wa uzazi.
Jina la cheo la mungu mwanamuke mwenye aliabudiwa na Waisraeli waasi-imani; pengine mungu mwanamuke wa uzazi.
Jina la cheo la mungu mwanamuke mwenye aliabudiwa na Waisraeli waasi-imani; pengine mungu mwanamuke wa uzazi.
Ao “wenye wanatafuta nafsi yake.”
Tnn., “Nebukadreza,” njia ingine ya kuandika jina hili.
Ao “alikuwa anatafuta nafsi yake.”