Yeremia 39:1-18

  • Kuanguka kwa Yerusalemu (1-10)

    • Sedekia anakimbia kisha anakamatwa (4-7)

  • Yeremia atalindwa (11-14)

  • Uzima wa Ebed-meleki utaokolewa (15-18)

39  Katika mwaka wa kenda (9) wa Mufalme Sedekia wa Yuda, katika mwezi wa kumi (10), Mufalme Nebukadneza* wa Babiloni na jeshi lake lote walikuja Yerusalemu, na kuizunguka kwa ajili ya vita.+  Katika mwaka wa kumi na moja (11) wa Sedekia, katika mwezi wa ine (4), katika siku ya kenda (9) ya mwezi huo, walipasua ukuta wa muji.+  Na wakubwa wote wa mufalme wa Babiloni wakaingia na kukaa katika Mulango Mukubwa wa Katikati,+ ni kusema, Nergal-shareza ule Samgari, Nebo-sarsekimu ule Rabsarisi,* Nergal-shareza ule Rabmagi,* na wakubwa wengine wote wa mufalme wa Babiloni.  Wakati mufalme Sedekia wa Yuda na maaskari wote waliwaona, wakakimbia,+ wakatoka katika muji usiku kupitia njia ya bustani ya mufalme, kupitia mulango mukubwa wenye ulikuwa kati ya zile kuta mbili, na wakaendelea kupitia njia ya Araba.+  Lakini jeshi la Wakaldayo likawafuatilia, na wakamufikia Sedekia katika maeneo tambarare ya jangwa la Yeriko.+ Wakamukamata na kumuleta kwa Mufalme Nebukadneza* wa Babiloni kule Ribla+ katika inchi ya Hamati,+ wakamuhukumu kule.  Mufalme wa Babiloni akaagiza wana wa Sedekia wauawe mbele ya macho yake kule Ribla, na mufalme wa Babiloni akaagiza watu wote wenye vyeo wa Yuda wauawe.+  Halafu akapofusha macho ya Sedekia, kisha akamufunga kwa pingu za shaba ili kumupeleka Babiloni.+  Kisha Wakaldayo wakateketeza nyumba ya mufalme na nyumba za watu,+ na wakabomoa kuta za Yerusalemu.+  Nebuzaradani+ mukubwa wa walinzi akapeleka katika uhamisho kule Babiloni watu wenye kubakia wenye waliachwa katika muji, wale wenye walikimbia wenye walikuwa wamejiunga naye, na mutu yeyote mwenye alibakia. 10  Lakini Nebuzaradani mukubwa wa walinzi akaacha katika inchi ya Yuda wamoja kati ya watu maskini zaidi, wenye hawakukuwa na kitu chochote. Katika siku hiyo pia aliwapatia mashamba ya mizabibu na mashamba mengine ili wayalime.*+ 11  Sasa Mufalme Nebukadneza* wa Babiloni akamupatia Nebuzaradani mukubwa wa walinzi maagizo haya juu ya Yeremia: 12  “Umuchukue na umuhangaikie; usimuumize, na umupatie kitu chochote chenye anakuomba.”+ 13  Basi Nebuzaradani mukubwa wa walinzi, Nebushazbani ule Rabsarisi,* Nergal-shareza ule Rabmagi,* na wakubwa wote wa mufalme wa Babiloni wakatuma watu 14  na wakaleta Yeremia kutoka katika Kiwanja cha Walinzi+ na kumutia katika mukono wa Gedalia+ mwana wa Ahikamu+ mwana wa Shafani+ ili apelekwe kwenye nyumba yake. Basi akaishi pamoja na watu. 15  Wakati Yeremia alikuwa amefungwa katika Kiwanja cha Walinzi,+ neno la Yehova lilikuja kwake, na kusema: 16  “Uende na umuambie Ebed-meleki+ Mwetiopia, ‘Yehova wa majeshi, Mungu wa Israeli, anasema hivi: “Angalia, ninatimiza maneno yangu juu ya muji huu kwa ajili ya musiba na hapana kwa ajili ya mema, na katika siku hiyo utaona hilo likitendeka.”’ 17  “‘Lakini nitakukomboa katika siku hiyo,’ ni vile Yehova anasema, ‘na hautatiwa katika mukono wa watu wenye unaogopa.’ 18  “‘Kwa maana hakika nitakuokoa, na hautaanguka kwa upanga. Utapata uzima wako* kama kitu chenye kilichukuliwa katika vita,*+ kwa sababu ulinitegemea,’+ ni vile Yehova anasema.”

Maelezo ya Chini

Tnn., “Nebukadreza,” njia ingine ya kuandika jina hili.
Ao kulingana na mupangilio tofauti wa maneno ya maandishi ya Kiebrania, “Nergal-shareza, Samgari-nebo, Sarsekimu, Rabsarisi.”
Ao “muchawi mukubwa (mwenye elimu ya nyota).”
Tnn., “Nebukadreza,” njia ingine ya kuandika jina hili.
Ao pengine, “wafanye kazi za kulazimishwa.”
Tnn., “Nebukadreza,” njia ingine ya kuandika jina hili.
Ao “ofisa mukubwa wa makao ya mufalme.”
Ao “muchawi mukubwa (mwenye elimu ya nyota).”
Ao “nafsi yako.”
Ao “utaponyoka na uzima wako.”