Yeremia 30:1-24

  • Ahadi za kurudishwa na kuponyeshwa (1-24)

30  Neno lenye lilikuja kwa Yeremia kutoka kwa Yehova, na kusema:  “Yehova Mungu wa Israeli anasema hivi: ‘Andika katika kitabu maneno yote yenye ninakuambia.  Kwa maana “angalia! siku zinakuja,” ni vile Yehova anasema, “wakati nitakusanya watu wangu wenye walikamatwa mateka, Israeli na Yuda,”+ ni vile Yehova anasema, “na nitawarudisha katika inchi yenye nilipatia mababu zao, na watairiti tena.”’”+  Haya ndiyo maneno yenye Yehova aliambia Israeli na Yuda.   Yehova anasema hivi: “Tumesikia sauti za kutetemeka;Kuko woga, na hakuna amani.   Muulize, tafazali, kama mwanaume anaweza kuzaa. Basi, sababu gani ninaona kila mwanaume mwenye nguvu akishika tumbo lake*Kama mwanamuke mwenye kuzaa?+ Sababu gani kila uso umegeuka rangi?   Ole! Kwa maana siku hiyo ni yenye kuogopesha.*+ Hakuna ingine kama hiyo,Wakati wa taabu kwa Yakobo. Lakini ataokolewa kutokana nayo.”  “Na katika siku hiyo,” ni vile Yehova wa majeshi anasema, “nitavunja nira kutoka kwenye shingo yako, na vifungio vyako nitavikata* katika sehemu mbili; na wageni* hawatamufanya* tena kuwa mutumwa wao.  Watatumikia Yehova Mungu wao na Daudi mufalme wao, mwenye nitawasimamishia.”+ 10  “Na wewe, mutumishi wangu Yakobo, usiogope,” ni vile Yehova anasema,“Na usiingiwe na woga, Ee Israeli.+ Kwa maana nitakuokoa kutoka mbaliNa uzao wako kutoka katika inchi yao ya utekwa.+ Yakobo atarudia na kuwa na utulivu na bila usumbufu,Bila mutu wa kuwaogopesha.”+ 11  “Kwa maana mimi niko pamoja na wewe,” ni vile Yehova anasema, “ili nikuokoe. Lakini nitafanya uharibifu mukubwa kati ya mataifa yote kwenye nimekutawanya;+Hata hivyo, wewe sitakuharibu kabisa.+ Nitakutia nizamu* kwa kiasi chenye kufaa, Na sitakuacha hata kidogo bila kukupatia azabu.”+ 12  Kwa maana Yehova anasema hivi: “Hakuna matunzo kwa ajili ya kuvunjika kwako.+ Kidonda chako hakiwezi kupona. 13  Hakuna mutu wa kukutetea,Hakuna njia ya kuponyesha kidonda chako. Hakuna matunzo kwa ajili yako. 14  Wote wenye kukupenda kwa tamaa wamekusahau.+ Hawakutafute tena. Kwa maana nimekupiga kwa pigo la adui,+Kwa azabu ya mutu mwenye hana huruma,Kwa sababu ya hatia yako kubwa na zambi zako nyingi.+ 15  Sababu gani unalia kwa sauti kubwa kwa sababu ya kuvunjika kwako? Maumivu yako hayawezi kupona! Kwa sababu ya hatia yako kubwa na zambi zako nyingi+Nimekutendea vile. 16  Kwa hiyo wale wote wenye kukumeza watamezwa,+Na maadui wako wote watakamatwa pia na kuenda katika utekwa.+ Wale wenye kukuiba wataibwa,Na nitatoa wale wote wenye kunyanganya vitu vyako ili wanyanganywe vitu vyao.”+ 17  “Lakini nitakurudishia afya ya muzuri na nitaponyesha vidonda vyako,”+ ni vile Yehova anasema.“Hata kama walikuita mwenye kutengwa: ‘Sayuni, mwenye hakuna mutu yeyote mwenye anamutafuta.’”+ 18  Yehova anasema hivi: “Angalia, ninakusanya watu wenye walikamatwa mateka wa mahema ya Yakobo,+Na nitasikilia tabenakulo zake huruma. Muji utajengwa upya juu ya kilima chake,+Na munara wenye ngome utasimama mahali pake penye kufaa. 19  Na kutoka kwao kutakuwa shukrani na sauti za kicheko.+ Nitawafanya waongezeke, na hawatakuwa watu kidogo;+Nitawafanya kuwa wengi,*Na hawatakuwa watu bure.+ 20  Wana wake watakuwa kama zamani,Na mukusanyiko wake utafanywa kuwa imara kabisa mbele yangu.+ Nitashugulika na wakandamizaji wake wote.+ 21  Mutu wake mwenye cheo atakuwa mumoja wa watu wake,Na mutawala wake atatoka katikati yake. Nitamufanya akaribie, na atanikaribia.” “Kwa maana tofauti na hilo, ni nani anaweza kupima kunikaribia?”* ni vile Yehova anasema. 22  “Na mutakuwa watu wangu,+ na mimi nitakuwa Mungu wenu.”+ 23  Angalia! Zoruba yenye upepo mukali ya Yehova italipuka kwa kasirani kali,+Zoruba kali yenye kufagia yenye kuzunguka-zunguka juu ya kichwa cha waovu. 24  Kasirani yenye kuwaka ya Yehova haitarudia nyumaMupaka wakati atakuwa ametenda na kutimiza makusudi ya moyo wake.+ Katika kipindi cha mwisho cha zile siku ninyi mutaelewa jambo hilo.+

Maelezo ya Chini

Ao “viuno vyake.”
Tnn., “ni kubwa.”
Tnn., “pingu zako nitazikata.”
Ao “watu wa inchi ya kigeni.”
Ao “hawatawafanya.”
Ao “Nitakurekebisha.”
Ao pengine, “waheshimiwe.”
Ao “kutoa moyo wake kuwa kitu chenye kinawekeshwa kwa ajili ya mukopo ili kunikaribia?”