Yeremia 9:1-26

  • Huzuni kubwa ya Yeremia (1-3a)

  • Yehova anaomba Yuda watoe hesabu (3b-16)

  • Kuombolezea Yuda (17-22)

  • Kujisifu kwa sababu ya kumujua Yehova (23-26)

9  Aa! kama tu kichwa changu kingekuwa maji,Na macho yangu chemchemi ya machozi!+ Basi ningelia muchana na usikuKwa ajili ya wenye waliuawa wa watu wangu.   Aa! kama tu ningekuwa na mahali kwenye wasafiri wanakaa katika jangwa! Basi ningeacha watu wangu na kuenda mbali nao,Kwa maana wote ni wazinifu,+Kikundi cha wadanganyifu.   Wanapinda ulimi wao kama upinde;Uongo unaenea sana katika inchi, hapana uaminifu.+ “Wanatoka kwenye uovu mupaka uovu,Na hawanisikilize,”+ ni vile Yehova anasema.   “Kila mutu, afanye angalisho na jirani yake,Na usimutegemee hata ndugu yako. Kwa maana kila ndugu ni musaliti,+Na kila jirani ni muchongezi.+   Kila mutu anamudanganya jirani yake,Na hakuna mwenye kusema kweli. Wamefundisha ulimi wao kusema uongo.+ Wanajichokesha kwa kufanya makosa.   Unaishi katikati ya udanganyifu. Katika udanganyifu wao walikataa kunijua,” ni vile Yehova anasema.   Kwa hiyo Yehova wa majeshi anasema hivi: “Nitawayeyusha na kuwajaribu,+Kwa maana ni nini kingine chenye ninaweza kumufanyia binti ya watu wangu?   Ulimi wao ni mushale wenye kuua wenye unasema udanganyifu. Kwa kinywa chake mutu anasema juu ya amani na jirani yake,Lakini ndani anavizia.”   “Je, sipaswe kuwaomba watoe hesabu kwa sababu ya mambo hayo?” ni vile Yehova anasema. “Je, sipaswe* kujilipizia kisasi juu ya taifa kama hilo?+ 10  Nitalia na kuomboleza kwa ajili ya milimaNa kuimba wimbo wa huzuni* kwa ajili ya malisho ya jangwa,Kwa maana yameteketezwa na hivyo hakuna mwanadamu mwenye kupita katikati,Na sauti ya mifugo haisikiwe. Ndege wa mbinguni na wanyama wamekimbia; wameenda.+ 11  Nitafanya Yerusalemu kuwa rundo la majiwe,+ mapango ya mbweha,+Na nitafanya miji ya Yuda ikuwe ukiwa, bila mukaaji.+ 12  Ni nani mwenye hekima vya kutosha ili aweze kuelewa jambo hili? Kinywa cha Yehova kimesema na nani, ili atangaze jambo hili? Sababu gani inchi imeangamia? Sababu gani imeteketezwa kama jangwa,Na hivyo hakuna mutu mwenye kupita katikati?” 13  Yehova akajibu: “Kwa sababu walikataa sheria yangu yenye* niliweka mbele yao, na kwa sababu hawakuifuata na kutii sauti yangu. 14  Tofauti na hilo, kwa kichwa-nguvu walifuata mioyo yao wenyewe,+ na walifuata sanamu za Baali, kama vile baba zao walikuwa wamewafundisha kufanya.+ 15  Kwa hiyo, Yehova wa majeshi, Mungu wa Israeli, anasema, ‘Angalia, ninafanya watu hawa wakule pakanga, na nitawafanya wakunywe maji yenye sumu.+ 16  Nitawatawanya kati ya mataifa yenye wao na baba zao hawakujua,+ na nitatuma upanga uwafuate mupaka wakati nitakuwa nimewaharibu.’+ 17  Yehova wa majeshi anasema hivi:‘Mujiendeshe kwa uelewaji. Muite wanamuke wenye kuimba nyimbo za huzuni,*+Na muite wanamuke wenye ufundi wakuje, 18  Ili wafanye haraka na kutuombolezea,Ili macho yetu yatiririke machoziNa kope zetu zitiririke maji.+ 19  Kwa maana sauti ya maombolezo imesikiwa kutoka Sayuni:+ “Namna tumeharibiwa! Namna haya yetu ni kubwa! Kwa maana tumeacha inchi, na wamebomoa nyumba zetu.”+ 20  Ninyi wanamuke, musikie neno la Yehova. Sikio lenu lipokee neno la kinywa chake. Mufundishe mabinti wenu maombolezo haya,Na mufundishane wimbo huu wa huzuni.*+ 21  Kwa maana kifo kimekuja kupitia madirisha yetu;Kimeingia ndani ya minara yetu yenye ngomeIli kuchukua watoto kutoka katika barabaraNa vijana kutoka katika viwanja vya watu wote.’+ 22  Sema, ‘Yehova anasema hivi: “Maiti za watu zitaanguka kama mbolea juu ya uso wa shamba,Kama mafungu ya nafaka yenye yalikatwa karibuni nyuma ya muvunaji,Bila mutu wa kuyakusanya.”’”+ 23  Yehova anasema hivi: “Mutu mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake;+Mutu mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake;Na tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake.”+ 24  “Lakini ule mwenye kujisifu, ajisifu kwa jambo hili: Kwamba iko* na ufahamu na ujuzi juu yangu,+Kwamba mimi ni Yehova, Mwenye kuonyesha upendo mushikamanifu, haki, na uadilifu* katika dunia,+Kwa maana ninapendezwa na mambo hayo,”+ ni vile Yehova anasema. 25  “Muangalie! Siku zinakuja,” ni vile Yehova anasema, “na nitaomba hesabu kwa kila mutu mwenye kutahiriwa na bado hajatahiriwa,+ 26  kwa Misri+ na Yuda+ na Edomu+ na Waamoni+ na Moabu+ na wale wote wenye kuwa na nywele zenye zilikatwa kwenye mataya ya masikio* wenye kukaa katika jangwa;+ kwa maana mataifa yote hayatahiriwe, na nyumba yote ya Israeli haitahiriwe katika moyo.”+

Maelezo ya Chini

Ao “nafsi yangu haipaswe.”
Ao “wimbo wa maombolezo.”
Ao “agizo langu lenye.”
Ao “nyimbo za maombolezo.”
Ao “wimbo wa maombolezo.”
Ao “eko.”
Ni kusema, pembeni ya paji la uso kati ya jicho na sikio.