Yeremia 38:1-28

  • Yeremia anatupwa ndani ya tangi la maji (1-6)

  • Ebed-meleki anamuokoa Yeremia (7-13)

  • Yeremia anamuomba Sedekia ajitie katika mikono ya maadui (14-28)

38  Sasa Shefatia mwana wa Matani, Gedalia mwana wa Pashuri, Yukali+ mwana wa Shelemia, na Pashuri+ mwana wa Malkiya wakasikia maneno yenye Yeremia alikuwa anaambia watu wote, akisema:  “Yehova anasema hivi: ‘Ule mwenye atabakia katika muji huu atakufa kwa upanga, kwa njaa, na kwa ugonjwa wa kuambukiza.+ Lakini ule mwenye atajitia katika mikono ya* Wakaldayo ataendelea kuishi na atapata uzima wake* kama kitu chenye kilichukuliwa katika vita* na ataishi.’+  Yehova anasema hivi: ‘Hakika muji huu utatiwa katika mukono wa jeshi la mufalme wa Babiloni, na ataukamata.’”+  Wakubwa wakamuambia mufalme: “Tafazali agiza mutu huyu auawe,+ kwa maana ni vile anaregeza mioyo* ya maaskari wenye kubakia katika muji huu, na pia mioyo ya watu wote, kwa kuwaambia maneno kama hayo. Kwa maana mutu huyu hatafute amani ya watu hawa, lakini musiba wao.”  Mufalme Sedekia akajibu: “Muangalie! Iko* katika mikono yenu, kwa maana mufalme hawezi kufanya jambo lolote ili kuwazuia ninyi.”  Basi wakakamata Yeremia na kumutupa ndani ya tangi la maji la Malkiya mwana wa mufalme, lenye lilikuwa katika Kiwanja cha Walinzi.+ Wakashusha Yeremia ndani kwa kamba. Sasa ndani ya lile tangi hamukukuwa maji, matope tu, na Yeremia akaanza kuzama katika yale matope.  Ebed-meleki+ Mwetiopia, towashi* katika nyumba ya mufalme, akasikia kwamba wamemutia Yeremia ndani ya tangi. Sasa mufalme alikuwa amekaa katika Mulango Mukubwa wa Benyamini,+  basi Ebed-meleki akatoka katika nyumba ya mufalme na akazungumuza na mufalme, na kusema:  “Ee bwana wangu mufalme, mambo yenye watu hawa wamemutendea Yeremia nabii ni maovu! Wamemutupa ndani ya tangi la maji, na atakufia ndani kwa sababu ya njaa, kwa maana hakuna mukate wenye kubakia katika muji.”+ 10  Kisha mufalme akamuamuru Ebed-meleki Mwetiopia: “Kamata watu makumi tatu (30) pamoja na wewe kutoka mahali hapa, na umukokote Yeremia nabii kutoka katika lile tangi mbele akufe.” 11  Basi Ebed-meleki akakamata wale watu pamoja naye na kuenda ndani ya nyumba ya mufalme mahali kwenye kulikuwa chini ya hazina,+ na wakakamata pale vitambaa fulani vyenye kuzeeka na vipande vya nguo vyenye kuzeeka na wakavishushia Yeremia ndani ya lile tangi kwa kamba. 12  Kisha Ebed-meleki Mwetiopia akamuambia Yeremia: “Tafazali weka vitambaa na vipande vya nguo kati ya makwapa yako na kamba.” Yeremia akafanya vile, 13  na wakamukokota Yeremia inje kwa zile kamba na kumutosha ndani ya lile tangi. Na Yeremia akaendelea kukaa katika Kiwanja cha Walinzi.+ 14  Mufalme Sedekia akatuma watu kwa Yeremia ili akuje kwake kwenye muingilio wa tatu (3), wenye kuwa katika nyumba ya Yehova, na mufalme akamuambia Yeremia: “Niko na jambo fulani la kukuuliza. Usinifiche jambo lolote.” 15  Kisha Yeremia akamuambia Sedekia: “Kama ninakuambia, hakika utaniua. Na kama ninakupatia shauri, hautanisikiliza.” 16  Basi Mufalme Sedekia akamuapia Yeremia kwa siri, na kusema: “Kama vile hakika Yehova anaishi, mwenye ametupatia uzima huu,* sitakuua, na sitakutia katika mukono wa watu hawa wenye wanatafuta kuondoa uzima wako.”* 17  Kisha Yeremia akamuambia Sedekia: “Yehova, Mungu wa majeshi, Mungu wa Israeli, anasema hivi: ‘Kama unajitia katika mikono ya* wakubwa wa mufalme wa Babiloni, uzima wako utaokoka,* na muji huu hautateketezwa kwa moto, na wewe na nyumba yako mutaokoka.+ 18  Lakini kama hautajitia katika mikono ya* wakubwa wa mufalme wa Babiloni, muji huu utatiwa katika mukono wa Wakaldayo, na watauteketeza kwa moto,+ na hautaponyoka kutoka katika mukono wao.’”+ 19  Kisha Mufalme Sedekia akamuambia Yeremia: “Ninaogopa Wayahudi wenye wamekimbia kuenda kwa Wakaldayo, kwa maana kama ninatiwa katika mukono wao, wanaweza kunitendea bila huruma.” 20  Lakini Yeremia akasema: “Hautatiwa katika mukono wao. Tafazali, tii sauti ya Yehova katika mambo yenye ninakuambia, na mambo yatakuwa muzuri kwako, na utaendelea* kuishi. 21  Lakini kama unakataa kujitia katika mikono yao,* Yehova amenifunulia jambo hili: 22  Angalia! Wanamuke wote wenye kubakia katika nyumba ya mufalme wa Yuda wanatoshwa inje kwa wakubwa wa mufalme wa Babiloni,+ na wanasema,‘Watu wenye ulitegemea* wamekudanganya na kukushinda.+ Wamefanya muguu wako uzame katika matope. Sasa wamegeuka na kurudia nyuma.’ 23  Na bibi zako wote na wana wako wanawatosha inje kwa Wakaldayo, na hautaponyoka kutoka katika mukono wao, lakini utakamatwa na mufalme wa Babiloni,+ na kwa sababu yako muji huu utateketezwa kwa moto.”+ 24  Kisha Sedekia akamuambia Yeremia: “Usiache mutu yeyote ajue kuhusu mambo haya, ili usikufe. 25  Na kama wakubwa wanasikia kwamba nimesema na wewe na wanakuja na kukuambia, ‘Tafazali, utuambie mambo yenye ulimuambia mufalme. Usitufiche jambo lolote, na hatutakuua.+ Mufalme alikuambia nini?’ 26  unapaswa kuwajibu, ‘Nilikuwa ninamuomba mufalme, kwamba asinirudishe katika nyumba ya Yehonatani ili nisikufie kule.’”+ 27  Kisha wakati fulani wakubwa wote wakakuja kwa Yeremia na kumuuliza maulizo. Akawaambia kila kitu chenye mufalme alikuwa amemuamuru kusema. Basi hawakusema tena naye, kwa maana hakuna mutu yeyote mwenye alikuwa amesikia yale mazungumuzo. 28  Mupaka siku yenye Yerusalemu ilikamatwa, Yeremia alikaa katika Kiwanja cha Walinzi;+ alikuwa angali pale wakati Yerusalemu ilikamatwa.+

Maelezo ya Chini

Tnn., “atatoka inje kwa.”
Ao “nafsi yake.”
Ao “ataponyoka na uzima wake.”
Tnn., “mikono.”
Ao “Eko.”
Ao “ofisa wa makao ya mufalme.”
Ao “mwenye alitufanyia nafsi hii.”
Ao “wenye wanatafuta nafsi yako.”
Tnn., “unatoka inje kwa.”
Ao “nafsi yako itaendelea kuishi.”
Tnn., “hautatoka inje kwa.”
Ao “nafsi yako itaendelea.”
Tnn., “kuenda inje.”
Tnn., “Watu wa amani yako.”