Yeremia 28:1-17

  • Yeremia anapingana na nabii wa uongo Hanania (1-17)

28  Katika mwaka uleule, katika mwanzo wa utawala wa Mufalme Sedekia+ wa Yuda, katika mwaka wa ine (4), katika mwezi wa tano (5), nabii Hanania mwana wa Azuri kutoka Gibeoni+ aliniambia hivi ndani ya nyumba ya Yehova mbele ya makuhani na watu wote:  “Yehova wa majeshi, Mungu wa Israeli, anasema hivi: ‘Nitavunja nira ya mufalme wa Babiloni.+  Katika muda wa miaka* mbili nitarudisha mahali hapa vyombo vyote vya nyumba ya Yehova vyenye Mufalme Nebukadneza wa Babiloni alichukua kutoka mahali hapa na kupeleka Babiloni.’”+  “‘Na nitamurudisha mahali hapa Yekonia+ mwana wa Yehoyakimu,+ mufalme wa Yuda, na wahamishwa wote wa Yuda wenye wameenda Babiloni,’+ ni vile Yehova anasema, ‘kwa maana nitavunja nira ya mufalme wa Babiloni.’”  Kisha Yeremia nabii akasema na Hanania nabii mbele ya makuhani na watu wote wenye walikuwa wamesimama ndani ya nyumba ya Yehova.  Yeremia nabii akasema: “Amina!* Yehova afanye vile! Yehova atimize maneno yako yenye umetoa unabii kwa kurudisha mahali hapa vyombo vya nyumba ya Yehova kutoka Babiloni na pia watu wote wenye walihamishwa!  Hata hivyo, tafazali, sikia ujumbe huu wenye ninasema katika masikio yako na katika masikio ya watu wote.  Zamani sana manabii wenye walinitangulia mimi na wenye walikutangulia wewe walikuwa wanatoa unabii juu ya inchi nyingi na falme kubwa, juu ya vita, musiba, na ugonjwa wa kuambukiza.  Kama nabii anatoa unabii juu ya amani na neno la nabii huyo litimie, basi itajulikana kwamba kwa kweli Yehova ametuma nabii huyo.” 10  Halafu Hanania nabii akakamata ile nira kutoka kwenye shingo ya nabii Yeremia na kuivunja.+ 11  Kisha Hanania akasema mbele ya watu wote: “Yehova anasema hivi: ‘Ni hivi nitavunja nira ya Mufalme Nebukadneza wa Babiloni kutoka kwenye shingo ya mataifa yote katika muda wa miaka mbili.’”+ Na Yeremia nabii akaenda zake. 12  Kisha Hanania nabii kuvunja ile nira kutoka kwenye shingo ya Yeremia nabii, ujumbe huu wa Yehova ukakuja kwa Yeremia: 13  “Uende na umuambie Hanania, ‘Yehova anasema hivi: “Umevunja nira za miti,+ lakini pa nafasi yazo utatengeneza nira za chuma.” 14  Kwa maana Yehova wa majeshi, Mungu wa Israeli, anasema hivi: “Nitaweka nira ya chuma juu ya shingo ya mataifa haya yote, ili yamutumikie Mufalme Nebukadneza wa Babiloni, na wanapaswa kumutumikia.+ Nitamupatia hata wanyama wa pori.”’”+ 15  Kisha Yeremia nabii akamuambia Hanania+ nabii: “Tafazali, sikiliza, Ee Hanania! Yehova hakukutuma, lakini umefanya watu hawa wategemee uongo.+ 16  Kwa hiyo Yehova anasema hivi: ‘Angalia! Ninakuondoa kwenye uso wa inchi. Utakufa mwaka huu, kwa maana umechochea uasi juu ya Yehova.’”+ 17  Basi Hanania nabii akakufa mwaka huo, katika mwezi wa saba (7).

Maelezo ya Chini

Tnn., “miaka ya siku.”
Ao “Ikuwe vile.”