Yeremia 29:1-32

  • Barua ya Yeremia kwa wahamishwa wa Babiloni (1-23)

    • Israeli watarudia kisha miaka makumi saba (10)

  • Ujumbe kwa Shemaya (24-32)

29  Haya ndiyo maneno ya barua yenye Yeremia nabii alituma kutoka Yerusalemu kwa wazee wenye walibakia kati ya watu wenye walihamishwa, makuhani, manabii, na watu wote, wenye Nebukadneza alikuwa amepeleka katika uhamisho kutoka Yerusalemu kuenda Babiloni,  kisha Mufalme Yekonia,+ malkia mama ya mufalme,*+ maofisa wa makao ya mufalme, wakubwa wa Yuda na Yerusalemu, na mafundi na mafundi wa vyuma* kuondoka Yerusalemu.+  Alituma barua hiyo kupitia mukono wa Elasa mwana wa Shafani+ na Gemaria mwana wa Hilkia, wenye Mufalme Sedekia+ wa Yuda alituma kuenda Babiloni kwa Mufalme Nebukadneza wa Babiloni. Ilisema hivi:  “Yehova wa majeshi, Mungu wa Israeli, anaambia hivi watu wote wenye walihamishwa, wenye nimepeleka katika uhamisho kutoka Yerusalemu kuenda Babiloni:  ‘Mujenge nyumba na mukae ndani yake. Mupande bustani na mukule matunda yake.  Muchukue bibi na mupate watoto wanaume na watoto wanamuke; muchukue bibi kwa ajili ya watoto wenu wanaume na mutoe watoto wenu wanamuke ili waolewe, ili wao pia wapate watoto wanaume na watoto wanamuke. Mukuwe wengi kule, na musipunguke.  Na mutafute amani ya muji kwenye nimewapeleka katika uhamisho, na musali kwa ajili yake kwa Yehova, kwa maana katika amani yake mutakuwa na amani.+  Kwa maana Yehova wa majeshi, Mungu wa Israeli, anasema hivi: “Musiache manabii wenu na waaguzi wenu wenye kuwa kati yenu wawadanganye ninyi,+ na musisikilize ndoto zenye wanaota.  Kwa maana ‘wanawatolea ninyi unabii wa uongo katika jina langu. Mimi sikuwatuma,’+ ni vile Yehova anasema.”’” 10  “Kwa maana Yehova anasema hivi: ‘Wakati miaka makumi saba (70) itatimia kule Babiloni, nitawakazia ninyi uangalifu wangu,+ na nitatimiza ahadi yangu kwa kuwarudisha ninyi mahali hapa.’+ 11  “‘Kwa maana ninajua muzuri mawazo yenye ninafikiria kuwaelekea ninyi,’ ni vile Yehova anasema, ‘mawazo ya amani, na hapana ya musiba,+ ili kuwapatia ninyi wakati wenye kuja wa muzuri na tumaini.+ 12  Na mutaniita na kuja na kusali kwangu, na nitawasikiliza.’+ 13  “‘Mutanitafuta na kunipata,+ kwa maana mutanitafuta kwa moyo wenu wote.+ 14  Na nitawaacha munipate,’+ ni vile Yehova anasema. ‘Na nitakusanya watu wenu wenye walikamatwa mateka na kuwakusanya ninyi pamoja kutoka katika mataifa yote na sehemu zote kwenye niliwatawanya ninyi,’+ ni vile Yehova anasema. ‘Na nitawarudisha mahali kwenye mulikuwa wakati niliwafanya muende katika uhamisho.’+ 15  “Lakini mumesema, ‘Yehova ametuinulia manabii katika Babiloni.’ 16  “Kwa maana Yehova anamuambia hivi mufalme mwenye anakaa kwenye kiti cha ufalme cha Daudi+ na watu wote wenye wanakaa katika muji huu, ndugu zenu wenye hawakuenda katika uhamisho pamoja na ninyi, 17  ‘Yehova wa majeshi anasema hivi: “Angalia, ninatuma juu yao upanga, njaa, na ugonjwa wa kuambukiza,+ na nitawafanya kuwa kama tini zenye kuoza* zenye ni za mubaya sana na hivyo haziwezi kukuliwa.”’+ 18  “‘Na nitawafuatilia kwa upanga,+ kwa njaa, na kwa ugonjwa wa kuambukiza, na nitawafanya kuwa kitu cha kuogopesha kwa falme zote za dunia,+ na laana, na kitu cha kushangaza, kitu cha kupigiwa muluzi,+ na haya kati ya mataifa yote kwenye ninawatawanya,+ 19  kwa sababu hawakusikiliza maneno yangu yenye niliwatumia kupitia watumishi wangu manabii,’ ni vile Yehova anasema, ‘nikiwatuma tena na tena.’*+ “‘Lakini hamukusikiliza,’+ ni vile Yehova anasema. 20  “Kwa hiyo, musikie neno la Yehova, ninyi wote wenye mulihamishwa, wenye nilitosha Yerusalemu na kupeleka Babiloni. 21  Yehova wa majeshi, Mungu wa Israeli, anasema hivi juu ya Ahabu mwana wa Kolaya na juu ya Sedekia mwana wa Maaseya, wenye wanawatolea ninyi unabii wa uongo katika jina langu:+ ‘Angalia, nitawatia katika mukono wa Mufalme Nebukadneza* wa Babiloni, na atawapiga na kuwaua mbele ya macho yenu. 22  Na kile chenye kuwapata kitakuwa laana yenye itazungumuziwa na wahamishwa wote wa Yuda katika Babiloni: “Yehova akufanye kama Sedekia na kama Ahabu, wenye mufalme wa Babiloni alichoma katika moto!” 23  kwa maana wametenda kwa haya katika Israeli,+ kwa kufanya uzinifu na bibi za majirani wao na kusema maneno ya uongo katika jina langu, maneno yenye sikuwaamuru.+ “‘“Mimi ndiye ninajua, na niko shahidi,”+ ni vile Yehova anasema.’” 24  “Na utaambia hivi Shemaya+ wa Nehelamu, 25  ‘Yehova wa majeshi, Mungu wa Israeli, anasema hivi: “Kwa sababu ulituma barua katika jina lako kwa watu wote wenye kuwa katika Yerusalemu, kwa Sefania+ mwana wa Maaseya, kuhani, na kwa makuhani wote, kwa kusema, 26  ‘Yehova amekufanya kuwa kuhani pa nafasi ya Yehoyada kuhani ili ukuwe mwangalizi wa nyumba ya Yehova, usimamie mwenda-wazimu yeyote mwenye anatenda kama nabii na kumuweka katika mikatale na katika kongwa;*+ 27  basi, sababu gani haukumukemea Yeremia wa Anatoti,+ mwenye anatenda kama nabii kwa ajili yenu?+ 28  Kwa maana alitutumia hata ujumbe Babiloni, kwa kusema: “Utakuwa wakati murefu! Mujenge nyumba na mukae ndani yake. Mupande mabustani na mukule matunda yake,+— ”’”’” 29  Wakati Sefania+ kuhani alisoma barua hiyo katika masikio ya Yeremia nabii, 30  neno la Yehova likakuja kwa Yeremia, na kusema: 31  “Tuma ujumbe kwa watu wote wenye walihamishwa, kwa kusema: ‘Yehova anasema hivi juu ya Shemaya wa Nehelamu: “Kwa sababu Shemaya aliwatolea unabii, hata kama sikumutuma, na alijaribu kuwafanya mutegemee uongo,+ 32  kwa hiyo Yehova anasema hivi: ‘Angalia, ninageuza uangalifu wangu kuelekea Shemaya wa Nehelamu na wazao wake. Hakuna mutu yeyote kati ya watu wake mwenye ataokoka kati ya watu hawa, na hataona mema yenye nitatendea watu wangu,’ ni vile Yehova anasema, ‘kwa maana amechochea uasi juu ya Yehova.’”’”

Maelezo ya Chini

Ao “mwanamuke muheshimiwa.”
Ao pengine, “wajenzi wa maboma.”
Ao pengine, “zenye kupasuka.”
Tnn., “nikiamuka asubui sana na kuwatuma.”
Tnn., “Nebukadreza,” njia ingine ya kuandika jina hili.
Ao “vyuma vya kuwekwa kwenye shingo.”