Yeremia 15:1-21

  • Yehova hatabadilisha hukumu yake (1-9)

  • Malalamiko ya Yeremia (10)

  • Jibu la Yehova (11-14)

  • Sala ya Yeremia (15-18)

    • Anapata furaha kwa kula maneno ya Mungu (16)

  • Yehova anamutia Yeremia nguvu (19-21)

15  Kisha Yehova akaniambia: “Hata kama Musa na Samweli wangekuwa wamesimama mbele yangu,+ singeonyesha watu hawa rehema.* Uwafukuze kutoka mbele yangu. Uwaache waende.  Na kama wanakuambia, ‘Tuende wapi?’ unapaswa kuwaambia, ‘Yehova anasema hivi: “Kila mutu mwenye alikusudiwa pigo lenye kuua, aende kwenye pigo lenye kuua! Kila mutu mwenye alikusudiwa upanga, aende kwenye upanga!+ Kila mutu mwenye alikusudiwa njaa, aende kwenye njaa! Na kila mutu mwenye alikusudiwa kuenda katika utekwa, aende katika utekwa!”’+  “‘Na nitaweka juu yao misiba ine (4),’*+ ni vile Yehova anasema, ‘upanga ili kuua, imbwa ili kukokota, na ndege wa mbinguni na wanyama wa dunia ili kupasua vipande-vipande na kuharibu.+  Na nitawafanya kuwa kitu cha kuogopesha kwa falme zote za dunia+ kwa sababu ya Manase mwana wa Hezekia, mufalme wa Yuda, kwa sababu ya mambo yenye alifanya katika Yerusalemu.+   Ni nani mwenye atakusikilia huruma, Ee Yerusalemu,Ni nani mwenye atakusikitikia,Na ni nani mwenye atasimama ili kuuliza juu ya hali yako?’   ‘Umeniacha,’ ni vile Yehova anasema.+ ‘Unaendelea kunigeuzia mugongo wako.*+ Basi nitanyoosha mukono wangu juu yako na kukuangamiza.+ Nimechoka kukusikilia huruma.*   Na nitawapepua kwa kanya* katika milango mikubwa ya inchi. Nitaua watoto wao.+ Nitaharibu watu wangu,Kwa kuwa wanakataa kugeuka na kuacha njia zao.+   Wajane wao watakuwa wengi mbele yangu kuliko muchanga wa bahari. Nitaleta mwenye kuharibu juu yao katikati ya muchana, juu ya mama na vijana. Nitaleta wasiwasi na woga juu yao kwa kushitukia.   Mwanamuke mwenye alizaa watoto saba (7) amekuwa muzaifu sana;Anapumua* kwa shida. Jua lake limeshuka wakati ingali muchana,Na kutokeza haya na fezeha.’* ‘Na watu kidogo wenye kubakia kati yaoNitawatoa kwa upanga mbele ya maadui wao,’ ni vile Yehova anasema.”+ 10  Ole wangu, Ee mama yangu, kwa sababu ulinizaa,+Mutu mwenye ugomvi na mwenye muzozo na inchi yote. Sikutoa mukopo ao sikuomba mukopo;Lakini wote wananilaani. 11  Yehova alisema: “Hakika nitakutumikia upate mema;Hakika nitakutetea wakati wa musiba,Wakati wa taabu juu ya adui. 12  Je, mutu yeyote anaweza kuvunja chuma vipande-vipande,Chuma kutoka kaskazini, na shaba? 13  Nitatoa mali yako na hazina zako ili vinyanganywe,+Hapana kwa malipo, lakini kwa sababu ya zambi zako zote kila mahali katika maeneo yako yote. 14  Nitavipatia maadui wakoWavipeleke katika inchi yenye haujue.+ Kwa maana moto umewashwa kwa kasirani yangu,Na unawaka juu yenu.”+ 15  Wewe unajua, Ee Yehova,Unikumbuke na unikazie uangalifu. Unilipizie kisasi juu ya wale wenye kunitesa.+ Usiache niangamie* kwa sababu haukasirike haraka. Ujue kwamba ninabeba haya hii kwa sababu yako.+ 16  Maneno yako yalipatikana, na nikayakula;+Na neno lako likakuwa kwangu furaha na shangwe ya moyo wangu,Kwa maana jina lako limeitwa juu yangu, Ee Yehova Mungu wa majeshi. 17  Mimi sikae pamoja na watu wenye wanapenda kufurahi na kushangilia.+ Kwa sababu mukono wako uko juu yangu, ninakaa peke yangu,Kwa maana umenijaza kasirani kali.*+ 18  Sababu gani maumivu yangu ni ya kudumu na kidonda changu hakipone? Kinakataa kupona. Je, wewe utakuwa kwangu kama chanzo cha maji cha udanganyifuChenye hakiwezi kutegemeka? 19  Kwa hiyo Yehova anasema hivi: “Kama unarudia, basi nitakurudisha kwangu,Na wewe utasimama mbele yangu. Kama unatenganisha kitu chenye samani kutoka kwa kitu chenye hakina mafaa yoyote,Utakuwa kama kinywa changu mwenyewe.* Watalazimika kuja kwako,Lakini wewe hautaenda kwao.” 20  “Ninakufanya kuwa ukuta wa shaba wenye ngome kwa watu hawa.+ Hakika watapigana na wewe,Lakini hawatakushinda,+Kwa maana mimi niko pamoja na wewe, ili kukuokoa na kukukomboa,” ni vile Yehova anasema. 21  “Na nitakukomboa kutoka katika mukono wa watu waovuNa kukukomboa kutoka katika mukono wa watu wenye hawana huruma.”

Maelezo ya Chini

Ao “nafsi yangu haingeelekea watu hawa.”
Ao pengine, “aina ine za hukumu.” Tnn., “familia ine.”
Ao pengine, “Unaendelea kutembea kinyume-nyume.”
Ao “kukusikitikia.”
Ao “uma.”
Ao “Nafsi yake inapumua.”
Ao pengine, “Limepatishwa haya na kufezeheshwa.”
Tnn., “Usiniondolee mbali.”
Ao “ujumbe wa lawama.”
Ao “Utakuwa musemaji wangu.”