Evangelium podle Jana 14:1–31

  • Ježíš, jediná cesta k Otci (1–14)

    • „Já jsem cesta, pravda a život“ (6)

  • Ježíš slibuje svatého ducha (15–31)

    • „Otec je větší než já“ (28)

14  „Ať se vaše srdce neznepokojuje.+ Věřte v Boha,+ věřte i ve mě.  V domě mého Otce je hodně místa k bydlení.* Kdyby to bylo jinak, řekl bych vám to. Odcházím, abych vám připravil místo.+  Až odejdu a připravím vám místo, přijdu znovu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.+  A cestu, kam jdu, znáte.“  Tomáš+ mu řekl: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu?“  Ježíš mu odpověděl: „Já jsem cesta,+ pravda+ a život.+ Nikdo nepřichází k Otci, jedině skrze mě.+  Pokud znáte mě, znáte i mého Otce. Odteď už ho znáte a viděli jste ho.“+  Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce a to nám stačí.“  Ježíš mu odpověděl: „Filipe, tak dlouho jsem byl s vámi a ty mě neznáš? Kdo viděl mě, viděl také Otce.+ Jak můžeš říct ‚Ukaž nám Otce‘? 10  Nevěříš, že jsem v jednotě s Otcem a Otec je v jednotě se mnou?+ Co vám říkám, neříkám sám od sebe,+ ale Otec, který zůstává v jednotě se mnou, koná své skutky. 11  Věřte mi, že jsem v jednotě s Otcem a Otec je v jednotě se mnou. Pokud nevěříte mně, věřte aspoň kvůli těm skutkům.+ 12  Ujišťuji vás, že kdo ve mě věří, bude konat stejné skutky, jaké konám já, a bude konat ještě větší skutky,+ protože já odcházím k Otci.+ 13  A o cokoli poprosíte v mém jménu, udělám to, aby byl Otec oslaven prostřednictvím Syna.+ 14  Pokud poprosíte o cokoli v mém jménu, udělám to. 15  Pokud mě milujete, budete dodržovat má přikázání.+ 16  A požádám Otce a on vám dá jiného pomocníka,* aby byl s vámi navždy,+ 17  ducha pravdy,+ kterého svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná.+ Vy ho znáte, protože zůstává s vámi a je ve vás. 18  Nezanechám vás jako sirotky. Vrátím se k vám.+ 19  Ještě chvíli a svět mě už neuvidí, ale vy mě uvidíte,+ protože já žiji a vy budete také žít. 20  V ten den poznáte, že jsem v jednotě se svým Otcem a vy v jednotě se mnou a já v jednotě s vámi.+ 21  Kdo přijímá moje přikázání a dodržuje je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec a budu ho milovat i já a jasně se mu ukážu.“ 22  Jidáš,+ ne ten Iškariotský, se ho zeptal: „Pane, co se stalo, že se chceš jasně ukázat nám, a ne světu?“ 23  Ježíš mu odpověděl: „Pokud mě někdo miluje, bude zachovávat mé slovo+ a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a budeme u něj bydlet.*+ 24  Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. Slovo, které slyšíte, není moje, ale je od Otce, který mě poslal.+ 25  Tyto věci vám říkám, dokud jsem s vámi. 26  Ale pomocník,* svatý duch, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všechno a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.+ 27  Zanechávám vám pokoj, dávám vám svůj pokoj.+ Není to takový pokoj, jaký dává svět. Ať se vaše srdce neznepokojuje ani nesvírá strachem. 28  Slyšeli jste, že jsem vám řekl: ‚Odcházím a vrátím se k vám.‘ Pokud mě milujete, budete mít radost, že jdu k Otci, protože Otec je větší než já.+ 29  Řekl jsem vám to teď, dřív než se to stane, abyste uvěřili, až se to stane.+ 30  Už s vámi nebudu mnoho mluvit, protože přichází vládce světa.+ A nemá nade mnou moc.+ 31  Ale aby svět viděl, že miluji Otce, jednám tak, jak mi Otec přikázal.+ Vstaňte, pojďme odtud.

Poznámky

Nebo „mnoho příbytků“.
Nebo „utěšitele“.
Nebo „uděláme si u něj příbytek“.
Nebo „utěšitel“.