Evangelium podle Jana 10:1–42

 • Pastýř a ovčince (1–21)

  • Ježíš je dobrý pastýř (11–15)

  • „Mám i jiné ovce“ (16)

 • Střet Židů s Ježíšem při Svátku zasvěcení (22–39)

  • Mnoho Židů odmítá věřit (24–26)

  • „Mé ovce naslouchají mému hlasu“ (27)

  • Syn je v jednotě s Otcem (30, 38)

 • Mnozí za Jordánem uvěřili (40–42)

10  „Řeknu vám pravdu: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá jinudy, je zloděj a lupič.+  Kdo ale vchází dveřmi, je pastýř ovcí.+  Tomu vrátný otevírá+ a ovce naslouchají jeho hlasu.+ Volá své ovce jménem a vyvádí je ven.  Když všechny své ovce vyvede, jde před nimi a ony ho následují, protože znají jeho hlas.  Cizího člověka nikdy nenásledují, ale utečou od něj, protože hlas cizích lidí neznají.“  Když jim Ježíš vyprávěl toto přirovnání, nepochopili, co jim chtěl říct.  A tak Ježíš řekl znovu: „Řeknu vám pravdu, já jsem dveře pro ovce.+  Všichni, kdo přišli a vydávali se za mě, jsou zloději a lupiči a ovce jim nenaslouchaly.  Já jsem ty dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn a bude vcházet a vycházet a najde pastvu.+ 10  Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil.+ Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojné míře. 11  Jsem dobrý pastýř.+ Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.*+ 12  Nádeník, který není pastýřem a kterému ovce nepatří, vidí přicházet vlka a opustí ovce a uteče. A vlk je napadne a rozežene. 13  Je to nádeník a na ovcích mu nezáleží. 14  Já jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a mé ovce znají mě,+ 15  stejně jako Otec zná mě a já znám Otce.+ A dávám za ovce svůj život.*+ 16  Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince.+ Také ty musím přivést a budou naslouchat mému hlasu a vznikne jedno stádo s jedním pastýřem.+ 17  Proto mě Otec miluje,+ že se vzdávám svého života,+ abych ho zase přijal. 18  Nikdo mi ho nebere, ale vzdávám se ho z vlastní vůle. Mám oprávnění se ho vzdát a mám oprávnění ho zase přijmout.+ Takový příkaz jsem dostal od svého Otce.“ 19  Kvůli těm slovům znovu vznikly mezi Židy neshody.+ 20  Mnozí z nich říkali: „Je posedlý démonem a je šílený. Proč ho posloucháte?“ 21  Jiní říkali: „Takhle nemluví člověk posedlý démonem. Může snad démon otevřít slepým oči?“ 22  Tehdy se v Jeruzalémě konal Svátek zasvěcení. Bylo to v zimě 23  a Ježíš se procházel v chrámu v Šalomounově sloupořadí.+ 24  Židé ho obklopili a říkali mu: „Jak dlouho nás budeš držet v napětí? Pokud jsi Kristus, řekni nám to otevřeně.“  25  Ježíš jim odpověděl: „Řekl jsem vám to, a stejně nevěříte. Svědčí o mně skutky, které dělám ve jménu svého Otce.+ 26  Ale nevěříte, protože nejste mé ovce.+ 27  Mé ovce naslouchají mému hlasu. Znám je a ony mě následují.+ 28  Dávám jim věčný život.+ Rozhodně nezahynou a nikdo je nevytrhne z mé ruky.+ 29  Ty, které mi dal můj Otec, jsou cennější než všechno ostatní a nikdo je nemůže vytrhnout z Otcovy ruky.+ 30  Já a Otec jsme jedno.“*+ 31  Nato Židé znovu vzali kameny a chtěli ho ukamenovat. 32  Ježíš jim řekl: „Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků, které mě pověřil vykonat Otec. Za který z nich mě chcete kamenovat?“ 33  Židé mu odpověděli: „Nechceme tě kamenovat za nějaký dobrý skutek, ale za rouhání:+ I když jsi člověk, děláš ze sebe boha.“ 34  Ježíš jim odpověděl: „Není ve vašem zákoně napsáno ‚Řekl jsem: „Jste bohové“‘?*+ 35  Takže Bůh nazval ‚bohy‘+ ty, které jeho slovo odsoudilo, a Písmo se přece nedá prohlásit za neplatné. 36  Jak to, že mně, kterého Otec posvětil a poslal do světa, říkáte, že se rouhám, protože jsem řekl ‚Jsem Boží Syn‘?+ 37  Pokud nekonám skutky svého Otce, nevěřte mi. 38  Ale pokud je konám, i kdybyste nevěřili mně, věřte těm skutkům.+ Pak poznáte a budete vědět, že Otec je v jednotě se mnou a já v jednotě s ním.“+ 39  Proto se ho zase pokusili chopit, ale unikl jim. 40  A znovu odešel za Jordán na místo, kde Jan předtím křtil,+ a zůstal tam. 41  Mnoho lidí k němu přicházelo a říkali: „Jan sice neprovedl ani jeden zázrak,* ale všechno, co řekl o tomhle člověku, je pravda.“+ 42  A mnozí tam v něj uvěřili.

Poznámky

Nebo „duši“.
Nebo „duši“.
Nebo „jednotní“.
Nebo „podobní Bohu“.
Dosl. „znamení“.