Evangelium podle Jana 17:1–26

  • Ježíšova poslední modlitba s apoštoly (1–26)

    • Poznávat Boha vede k věčnému životu (3)

    • Křesťané nejsou částí světa (14–16)

    • „Tvé slovo je pravda“ (17)

    • „Dal jsem jim poznat tvé jméno“ (26)

17  Po těch slovech Ježíš zvedl oči k nebi a řekl: „Otče, přišla ta hodina. Oslav svého syna, aby tvůj syn oslavil tebe.+  Dal jsi mu pravomoc nad všemi lidmi,*+ aby dal věčný život+ všem, které jsi mu svěřil.+  K věčnému životu vede to,+ že poznávají tebe, jediného pravého Boha,+ a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.+  Oslavil jsem tě na zemi+ tím, že jsem dokončil dílo, kterým jsi mě pověřil.+  A teď mě, Otče, oslav vedle sebe slávou, jakou jsem měl vedle tebe dřív, než byl svět.+  Oznámil* jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa.+ Byli tvoji a dal jsi je mně a zachovali* tvé slovo.  Teď už vědí, že všechno, co jsi mi dal, je od tebe,  protože jsem jim dal slova, která jsi mi dal ty.+ Oni je přijali a s jistotou poznali, že jsem přišel od tebe,+ a uvěřili, že jsi mě poslal.+  Prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, protože jsou tvoji. 10  Všechno, co je moje, je tvoje, a co je tvoje, je moje.+ A byl jsem mezi nimi oslaven. 11  Já už nejsem ve světě, protože jdu k tobě, ale oni jsou ve světě.+ Svatý Otče, dávej na ně pozor+ kvůli svému jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno,* tak jako my jsme jedno.*+ 12  Když jsem byl s nimi, dával jsem na ně pozor+ kvůli tvému jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a ani jeden z nich není ztracen,*+ kromě syna zničení,+ aby se splnilo Písmo.+ 13  Ale teď jdu k tobě a mluvím o těch věcech, dokud jsem ještě ve světě, aby v plné míře prožívali takovou radost jako já.+ 14  Předal jsem jim tvé slovo, ale svět je nenávidí, protože nejsou částí světa,+ stejně jako já nejsem částí světa. 15  Neprosím tě, abys je vzal ze světa, ale abys na ně dával pozor kvůli tomu zlému.+ 16  Nejsou částí světa,+ stejně jako já nejsem částí světa.+ 17  Posvěť je* pravdou.+ Tvé slovo je pravda.+ 18  Tak jako ty jsi mě poslal do světa, i já jsem je poslal do světa.+ 19  A posvěcuji se kvůli nim, aby i oni byli posvěceni pravdou. 20  Prosím nejen za ně, ale také za ty, kdo ve mě uvěří díky jejich slovu, 21  aby všichni byli jedno,+ stejně jako jsi ty, Otče, v jednotě se mnou a já v jednotě s tebou,+ aby také oni byli v jednotě s námi. Tak svět uvěří, že jsi mě poslal. 22  Dal jsem jim slávu, kterou jsi mi dal ty, aby byli jedno, stejně jako my jsme jedno.+ 23  Já jsem v jednotě s nimi a ty jsi v jednotě se mnou, aby byli dokonale sjednoceni,* a aby tak svět poznal, že jsi mě poslal a že je miluješ, stejně jako miluješ mě. 24  Otče, chci, aby ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já,+ a aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, protože jsi mě miloval ještě před založením světa.+ 25  Spravedlivý Otče, svět tě nezná,+ ale já tě znám+ a tito moji učedníci poznali, že jsi mě poslal. 26  Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě jim ho dám poznat,+ aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a já v jednotě s nimi.“+

Poznámky

Dosl. „vším tělem“.
Nebo „zjevil“.
Nebo „poslechli“.
Nebo „jednotní“.
Nebo „jednotní“.
Nebo „zničen“.
Nebo „odděl je, učiň je svatými“.
Nebo „zdokonaleni v jedno“.