Evangelium podle Jana 2:1–25

  • Svatba v Káně, voda přeměněná ve víno (1–12)

  • Ježíš čistí chrám (13–22)

  • Ježíš ví, jaký je kdo člověk (23–25)

2  Třetí den se konala svatební hostina v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka.  Na hostinu byli pozvaní i Ježíš a jeho učedníci.  Když došlo víno, řekla Ježíšovi jeho matka: „Nemají víno.“  Ale Ježíš jí odpověděl: „Ženo, to přece není naše starost.* Můj čas ještě nepřišel.“  Jeho matka pak řekla těm, kdo obsluhovali: „Udělejte, co vám řekne.“  Stálo tam šest kamenných nádob na vodu, jak to vyžadovaly očišťovací předpisy Židů.+ Do každé se vešly dvě nebo tři míry.*  Ježíš řekl sloužícím: „Naplňte nádoby vodou.“ A tak je naplnili až po okraj.  Pak jim řekl: „Teď trochu naberte a doneste to vedoucímu hostiny.“ Udělali to tak.  Když vedoucí hostiny ochutnal vodu přeměněnou ve víno (nevěděl, odkud je, i když sloužící, kteří vodu nabírali, to věděli), zavolal ženicha 10  a řekl mu: „Každý nejdřív podává dobré víno, a když už hosté hodně vypili, podává to horší. Ty jsi nechal dobré víno až na teď.“ 11  To, co Ježíš udělal v galilejské Káně, byl první z jeho zázraků* a tím zjevil svou slávu.+ A jeho učedníci v něj uvěřili. 12  Potom spolu s matkou, bratry+ a učedníky sešli do Kafarnaum,+ kde zůstali jen několik dnů. 13  Blížil se židovský Pesach+ a Ježíš se vydal do Jeruzaléma. 14  V chrámu viděl ty, kdo prodávali dobytek, ovce a holubice,+ a také směnárníky, jak sedí na svých místech. 15  A tak si udělal bič z provazů a vyhnal z chrámu všechny ty s ovcemi a dobytkem. Směnárníkům rozsypal mince a zpřevracel jim stoly.+ 16  A prodavačům holubic řekl: „Odneste to odtud! Přestaňte dělat z domu mého Otce tržiště!“*+ 17  Tehdy si jeho učedníci vzpomněli, že je napsáno: „Horlivost pro tvůj dům mě stráví.“+ 18  Židé mu na to řekli: „Jaký zázrak* uděláš,+ abys nám dokázal, že máš právo takhle jednat?“ 19  Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento chrám a za tři dny ho postavím.“+ 20  Řekli mu: „Tento chrám se stavěl 46 let a ty ho chceš postavit za tři dny?“ 21  On ale chrámem myslel své tělo.+ 22  Když byl vzkříšen z mrtvých, jeho učedníci si vzpomněli, že to říkával,+ a uvěřili Písmu a Ježíšovým slovům. 23  Když byl v Jeruzalémě na svátku Pesach, mnoho lidí uvěřilo v jeho jméno, protože viděli zázraky,* které dělal. 24  Ale nezískali si jeho plnou důvěru, protože je všechny znal 25  a nepotřeboval, aby mu někdo o někom říkal, jaký je. Věděl totiž, co je v srdci člověka.+

Poznámky

Nebo: „Ženo, co s tebou mám společného?“ Jde o idiom vyjadřující nesouhlas. Oslovení „ženo“ nebylo projevem neúcty.
Pravděpodobně šlo o bat, což byla jednotka objemu tekutin odpovídající 22 l. Viz příloha B14.
Dosl. „znamení“.
Nebo „dům obchodování“.
Dosl. „znamení“.
Dosl. „znamení“.