Evangelium podle Jana 16:1–33

  • Ježíšovým učedníkům bude hrozit smrt (1–4a)

  • Působení svatého ducha (4b–16)

  • Zármutek učedníků se změní v radost (17–24)

  • Ježíš vítězí nad světem (25–33)

16  Tyto věci vám říkám, abyste neztratili víru.*  Lidé vás vyloučí ze synagogy.+ Dokonce přichází doba, kdy si každý, kdo vás zabije,+ bude myslet, že tím slouží* Bohu.  Budou to dělat, protože nepoznali ani Otce, ani mě.+  Říkám vám to, abyste si vzpomněli na má slova, až ta doba přijde.+ Na začátku jsem vám to neříkal, protože jsem byl s vámi.  Teď ale jdu k tomu, kdo mě poslal,+ a nikdo z vás se mě neptá: ‚Kam jdeš?‘  Ale kvůli tomu, co jsem vám řekl, naplnil vaše srdce smutek.+  Říkám vám však pravdu: Je to k vašemu dobru, že odcházím. Pokud totiž neodejdu, nepřijde k vám pomocník.*+ Pokud ale odejdu, pošlu vám ho.  Až přijde, dá světu přesvědčivé důkazy o hříchu, o tom, kdo jedná správně, a o soudu:  Nejdřív o hříchu,+ protože ve mě lidé nevěří,+ 10  pak o tom, kdo jedná správně, protože jdu k Otci a už mě neuvidíte, 11  a také o soudu, protože vládce tohoto světa je už odsouzen.+ 12  Ještě vám mám hodně co říct, ale teď to nejste schopni unést. 13  Ale až přijde on, duch pravdy,+ povede vás, abyste pochopili celou pravdu, protože nebude mluvit sám od sebe, ale bude říkat to, co slyší, a bude vám oznamovat to, co přijde.+ 14  Ten mě oslaví,+ protože vám oznámí to, co přijme ode mě.+ 15  Všechno, co má Otec, je moje.+ Proto jsem řekl, že vám duch oznámí to, co přijme ode mě. 16  Za chvilku mě už neuvidíte+ a za další chvilku mě uvidíte.“ 17  Nato se někteří jeho učedníci začali jeden druhého ptát: „Co tím myslí, když nám říká ‚za chvilku mě neuvidíte a za další chvilku mě uvidíte‘ a ‚protože jdu k Otci‘?“ 18  Ptali se: „Co myslí tím ‚za chvilku‘? Nevíme, o čem to mluví.“ 19  Ježíš věděl, že se ho na to chtějí zeptat, a tak jim řekl: „Ptáte se jeden druhého, proč jsem řekl ‚za chvilku mě neuvidíte a za další chvilku mě uvidíte‘? 20  Řeknu vám pravdu: Budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat. Budete smutní, ale váš smutek se změní v radost.+ 21  Když žena rodí, prožívá bolest,* protože přišel její čas. Ale když porodí, na svoje trápení už nevzpomíná, protože má radost, že se jí narodilo dítě. 22  Tak i vy teď prožíváte smutek, ale až se s vámi znovu uvidím, vaše srdce se bude radovat+ a tu radost vám nikdo nevezme. 23  Ten den se mě už nebudete na nic ptát. Ujišťuji vás, že pokud Otce o něco poprosíte v mém jménu, dá vám to.+ 24  Doteď jste o nic neprosili v mém jménu. Proste, a dostanete, aby byla vaše radost úplná. 25  Zatím jsem s vámi o těchto věcech mluvil v přirovnáních. Přichází doba, kdy už k vám o Otci nebudu mluvit v přirovnáních, ale otevřeně. 26  Ten den budete Otce prosit v mém jménu. Tím nechci říct, že za vás budu prosit já. 27  Sám Otec vás totiž miluje, protože milujete mě+ a uvěřili jste, že jsem přišel od Boha.+ 28  Vyšel jsem od Otce a přišel jsem do světa. Teď ze světa odcházím a vracím se k Otci.“+ 29  Jeho učedníci řekli: „Teď mluvíš otevřeně a nepoužíváš přirovnání. 30  Teď si uvědomujeme, že víš všechno a nemusíš čekat, až se tě někdo zeptá. Proto věříme, že jsi přišel od Boha.“ 31  Ježíš jim odpověděl: „Teď věříte? 32  Přichází chvíle, a už přišla, kdy se rozprchnete každý do svého domu a necháte mě samotného.+ Ale já nejsem sám, protože je se mnou Otec.+ 33  Řekl jsem vám to, abyste mým prostřednictvím měli pokoj.+ Ve světě budete mít těžkosti, ale buďte odvážní! Zvítězil jsem nad světem.“+

Poznámky

Nebo „nepadli“.
Nebo „prokazuje posvátnou službu“.
Nebo „utěšitel“.
Dosl. „smutek“.