Evangelium podle Jana 20:1–31

  • Hrobka je prázdná (1–10)

  • Ježíš se objevuje Marii Magdaléně (11–18)

  • Ježíš se objevuje učedníkům (19–23)

  • Tomáš pochybuje, ale pak se přesvědčí (24–29)

  • Účel tohoto svitku (30, 31)

20  První den v týdnu brzy ráno, ještě za tmy, přišla k hrobce* Marie Magdaléna+ a uviděla, že od hrobky je odvalený kámen.+  Běžela tedy za Šimonem Petrem a za tím učedníkem, kterého Ježíš miloval,+ a řekla jim: „Odnesli Pána z hrobky+ a nevíme, kam ho položili.“  A tak se Petr a ten druhý učedník vydali k hrobce.  Oba se rozběhli, ale druhý učedník běžel rychleji než Petr a dorazil k hrobce první.  Když se do ní naklonil, uviděl tam ležet pruhy plátna,+ ale dovnitř nevešel.  Po něm přiběhl Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl tam ležet ty pruhy plátna.  Látka, kterou měl Ježíš ovázanou kolem hlavy, ležela zvlášť, svinutá na jiném místě.  Potom vešel dovnitř také ten druhý učedník, který k hrobce dorazil dřív. A když to uviděl, uvěřil.  Tehdy ještě nerozuměli slovům z Písma, že Ježíš musí vstát z mrtvých.+ 10  A tak se oba učedníci vrátili domů. 11  Marie ale dál stála venku u hrobky a plakala. Jak plakala, naklonila se do hrobky 12  a uviděla dva anděly+ v bílém, jak sedí tam, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, jeden u hlavy a jeden u nohou. 13  Zeptali se jí: „Ženo, proč pláčeš?“ Odpověděla jim: „Odnesli mého Pána a nevím, kam ho položili.“ 14  Po těch slovech se otočila a uviděla tam stát Ježíše, ale nepoznala, že je to on.+ 15  Ježíš se jí zeptal: „Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš?“ Myslela si, že je to zahradník, a proto mu řekla: „Pane, pokud jsi ho vzal, pověz mi, kam jsi ho položil, a já ho odnesu.“ 16  Ježíš ji oslovil: „Marie!“ Otočila se a hebrejsky zvolala: „Rabboni!“ (což znamená „učiteli“). 17  Ježíš jí řekl: „Nedrž se mě, ještě jsem nevystoupil k Otci. Jdi ale k mým bratrům+ a řekni jim: ‚Vystupuji ke svému Otci+ a vašemu Otci a ke svému Bohu+ a vašemu Bohu.‘“ 18  Marie Magdaléna tedy šla a oznámila učedníkům: „Viděla jsem Pána!“ A řekla jim, co jí pověděl.+ 19  Ten den večer, první den v týdnu, se učedníci sešli a ze strachu před Židy měli zamčené dveře. Vtom se Ježíš objevil mezi nimi a řekl jim: „Pokoj vám.“+ 20  Po těch slovech jim ukázal svoje ruce a bok.+ Když učedníci uviděli Pána, měli velkou radost.+ 21  Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám.+ Jako Otec poslal mě,+ i já posílám vás.“+ 22  Potom na ně dýchl a řekl jim: „Přijměte svatého ducha.+ 23  Pokud někomu odpustíte hříchy, jsou mu odpuštěny. Pokud je někomu neodpustíte, nejsou mu odpuštěny.“ 24  Ale Tomáš,+ jeden z těch dvanácti, kterému říkali Dvojče, s nimi nebyl, když se Ježíš objevil. 25  Ostatní učedníci mu tedy říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim ale řekl: „Pokud neuvidím na jeho rukou rány* po hřebech a nedotknu se jich prstem a nedotknu se rukou rány v jeho boku,+ rozhodně tomu neuvěřím.“ 26  Po osmi dnech byli jeho učedníci znovu uvnitř a Tomáš byl s nimi. Přestože měli zamčené dveře, Ježíš se objevil mezi nimi a řekl: „Pokoj vám.“+ 27  Potom řekl Tomášovi: „Podívej se na moje ruce a dotkni se jich. Natáhni ruku a dotkni se rány v mém boku a už nepochybuj,* ale věř!“ 28  Tomáš mu na to řekl: „Můj Pane a můj Bože!“ 29  Ježíš reagoval: „Uvěřil jsi, protože jsi mě viděl? Šťastní jsou ti, kdo neviděli, a přesto věří.“ 30  Ježíš samozřejmě provedl před očima učedníků i mnoho jiných zázraků,* které nejsou zapsané v tomto svitku.+ 31  Tyto ale byly zapsané, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Boží Syn, a abyste díky této víře měli život prostřednictvím jeho jména.+

Poznámky

Nebo „pamětní hrobce“.
Nebo „stopu“.
Dosl. „přestaň být nevěřící“.
Dosl. „znamení“.