Isaia 34:1-17

  • Jehofa o ipusolosetsa mo ditšhabeng (1-4)

  • Edoma e tla kgakgabala (5-17)

34  Atamelang gore lo utlwe, lona ditšhaba,Lo bo lo tlhwaye tsebe, lona merafe. A lefatshe le tsotlhe tse di tletseng mo go lone di reetse,Naga le sengwe le sengwe se se mo go yone.   Gonne Jehofa o galefetse ditšhaba tsotlhe,+E bile o shakgaletse masole otlhe a tsone.+ O tla di senya;O tla di ganyaola.+   Batho ba tsone ba ba bolailweng ba tla latlhelwa kwa ntle,Mme sebodu sa ditopo tsa bone se tla tlhatloga;+Dithaba di tla gakologa ka ntlha ya* madi a bone.+   Lesomosomo lotlhe la magodimo le tla bola,Le magodimo a tla menwa jaaka momeno. Masole otlhe a bone a tla omelelaFela jaaka letlhare le le omeletseng le wa mo setlhareng sa morara*Le jaaka mofeige o o swabileng o wa mo setlhareng sa mofeige.   “Gonne tšhaka ya me e tla kolobediwa ke madi kwa magodimong.+ E tla fologela mo Edoma fa ke tlisa katlholo,+E tla fologela mo bathong ba ke ikaeletseng go ba senya.   Jehofa o na le tšhaka; e tla khurumediwa ke madi. E tla khurumediwa ke mafura,+E tla khurumediwa ke madi a diphelefu tse di potlana le dipodi,E tla khurumediwa ke mafura a diphilo tsa diphelefu. Gonne Jehofa o na le setlhabelo kwa Bosera,E leng polao e kgolo kwa lefatsheng la Edoma.+   Dipoo tsa naga di tla fologela kwa tlase mmogo le tsone,Dipowana le dipoo tse di maatla. Lefatshe la bone le tla kolobediwa ke madi,E bile lorole lwa bone lo tla kolobediwa ke mafura.”   Gonne Jehofa o tlhomile letsatsi la pusoloso,+O tlhomile ngwaga wa go ipusolosetsa mo tshekong e e amanang le Siona.+   Melatswana ya gagwe* e tla fetoga bitumena,*Le lorole lwa gagwe lo tla fetoga sulefera,E bile lefatshe la gagwe le tla nna jaaka boka jo bo tukang. 10  Ga bo kitla bo timiwa bosigo kgotsa motshegare;Mosi wa jone o tla nna o tlhatloga ka bosakhutleng. Edoma o tla nna a kgakgabetse kokomana morago ga kokomana;Ga go na ope yo o tla mo ralalang ka bosakhutleng le go ya go ile.+ 11  Kukara le noko di tla aga mo go ene,Le merubisi e e ditsebe ditelele le magakabe di tla nna mo go ene. Modimo o tla lekanya lefatshe leno ka thapo e e lekanyang le ka mogala o o tlhamalatsang*E le go bontsha gore le tla sala le le lolea e bile le kgakgabetse. 12  Ga go na ope wa batlotlegi ba gagwe yo o tla bidiwang gore a nne kgosi,E bile dikgosana tsotlhe tsa gagwe di tla bo di sa tlhole di le teng. 13  Go tla tlhoga mmitlwa mo ditoreng tsa gagwe tse di sireletsegileng,Go tla tlhoga dibabetsane le mefero e e mmitlwa mo dikagong tsa gagwe tsa phemelo. O tla fetoga mongobo wa bophokoje,+Lefelo le bontšhe ba nnang mo go lone. 14  Ditshedi tsa kwa sekakeng di tla kopana le diphologolo tse di bokolelang,E bile podi ya naga* e tla bitsa molekane wa yone. Ruri nonyane ya ubane* e tla iketla gone e bo e bona lefelo la go ikhutsa gone. 15  Noga e e bofefo e tla dira sentlhaga e bo e beela mae a yone gone,Mme e tla a thuba e bo e phuthela bana ba yone ka fa tlase ga moriti wa yone. Ruri bophakalane ba tla phuthegela gone, mongwe le mongwe a na le molekane wa gagwe. 16  Batlang mo bukeng ya ga Jehofa mme lo e balele kwa godimo: Ga go na epe ya tsone e e tla tlhaelang;Ga go na epe ya tsone e e tla tlhokang molekane,Gonne molomo wa ga Jehofa ke one o o ntshitseng taelo,E bile moya wa gagwe ke one o o di phuthileng mmogo. 17  Ke Ene yo o di latlhetseng bola,Mme seatla sa gagwe ke sone se se lekantseng lefelo le a di abetseng lone.* Di tla le rua ka bosakhutleng;Di tla aga mo go lone mo dikokomaneng tsotlhe.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “di tla elela.”
Kgotsa “diterebe; moretlwa.”
Go lebega go tewa Bosera, motsemogolo wa Edoma.
Kgotsa “boka.”
Seheb., “ka maje.”
Kgotsa gongwe “ledimona le le bopegileng jaaka podi.”
Ke nonyane e e tshwanang le morubisi.
Seheb., “se se di kgaoganyeditseng lone ka thapo e e lekanyang.”