Postanak 1:1-31

 • Stvaranje neba i zemlje (1, 2)

 • Šest dana stvaranja na zemlji (3-31)

  • Prvi dan: svetlost; dan i noć (3-5)

  • Drugi dan: nebeski svod (6-8)

  • Treći dan: kopno i vegetacija (9-13)

  • Četvrti dan: izvori svetlosti (14-19)

  • Peti dan: ribe i ptice (20-23)

  • Šesti dan: kopnene životinje i ljudi (24-31)

1  U početku, Bog je stvorio nebo* i zemlju.+  Zemlja je bila prazna i pusta, i nad površinom vodenog bezdana*+ prostirala se tama, a Božji duh*+ se kretao* nad vodama.+  I Bog je rekao: „Neka bude svetlost.“ I nastala je svetlost. +  Bog je video da je svetlost dobra i počeo je da razdvaja svetlost od tame.  Bog je svetlost nazvao dan, a tamu je nazvao noć.+ I bilo je veče i bilo je jutro – prvi dan.  Bog je zatim rekao: „Neka bude prostor*+ između voda, da razdvaja vode od voda.“+  Tada je Bog načinio prostor i razdvojio vode ispod prostora od voda iznad njega.+ I bilo je tako.  Bog je taj prostor nazvao nebo. I bilo je veče i bilo je jutro – drugi dan.  Bog je zatim rekao: „Neka se vode pod nebom sakupe na jedno mesto i neka se pojavi kopno.“+ I bilo je tako. 10  Bog je kopno nazvao zemlja,+ a sakupljene vode nazvao je mora.+ I Bog je video da je to dobro.+ 11  Bog je zatim rekao: „Neka iz zemlje izniknu trava, bilje koje nosi seme i drveće koje rađa plod u kom je seme, po njegovim vrstama.“ I bilo je tako. 12  Tada su iz zemlje počeli da rastu trava, bilje koje nosi seme+ i drveće koje rađa plod u kom je seme, po njihovim vrstama. I Bog je video da je to dobro. 13  I bilo je veče i bilo je jutro – treći dan. 14  Bog je zatim rekao: „Neka na nebeskom svodu budu izvori svetlosti+ da razdvajaju dan od noći,+ i da služe kao znakovi za doba, dane i godine.+ 15  Neka svetle na nebeskom svodu i obasjavaju zemlju.“ I bilo je tako. 16  Bog je načinio dva velika izvora svetlosti, veći da svetli danju*+ i manji da svetli noću*, a uz to je načinio i zvezde.+ 17  Tako ih je Bog postavio na nebeski svod da obasjavaju zemlju 18  i da svetle danju i noću* i da razdvajaju svetlost od tame.+ I Bog je video da je to dobro. 19  I bilo je veče i bilo je jutro – četvrti dan. 20  Bog je zatim rekao: „Neka vodama provrvi mnoštvo živih stvorenja* i neka leteća stvorenja lete nad zemljom po nebeskom svodu.“+ 21  Tada je Bog stvorio velike morske životinje i sva živa stvorenja* koja se miču i vrve vodama po svojim vrstama, i sva krilata stvorenja po njihovim vrstama. I Bog je video da je to dobro. 22  Tada ih je Bog blagoslovio, rekavši: „Budite plodni i množite se i ispunite vode u morima,+ i neka se leteća stvorenja namnože na zemlji.“ 23  I bilo je veče i bilo je jutro – peti dan. 24  Bog je zatim rekao: „Neka se na zemlji pojave živa stvorenja* po svojim vrstama: domaće životinje, životinje koje gmižu* i divlje životinje po svojim vrstama.“+ I bilo je tako. 25  I Bog je stvorio divlje životinje po njihovim vrstama, domaće životinje po njihovim vrstama i sve životinje koje gmižu po njihovim vrstama. I Bog je video da je to dobro. 26  Bog je zatim rekao: „Načinimo+ čoveka po svojoj slici,+ da bude sličan nama,+ i neka vlada nad morskim ribama, nad stvorenjima koja lete po nebu, nad domaćim životinjama, nad svom zemljom i nad svim životinjama koje se miču po zemlji.“+ 27  Tada je Bog stvorio čoveka po svojoj slici, stvorio ga je po Božjoj slici – stvorio je muškarca i ženu.+ 28  Zatim ih je Bog blagoslovio i rekao im: „Rađajte se i množite se, napunite zemlju+ i podložite je sebi,+ i vladajte+ nad morskim ribama i stvorenjima koja lete po nebu i nad svim stvorenjima koja se miču po zemlji.“ 29  Bog je zatim rekao: „Evo, dajem vam na celoj zemlji sve bilje koje nosi seme i sve drveće s plodovima u kojima je seme. Neka vam to bude hrana.+ 30  A svim divljim životinjama na zemlji i svim stvorenjima koja lete po nebu i svakom živom biću* koje se miče po zemlji dao sam kao hranu sve zeleno bilje.“+ I bilo je tako. 31  Posle toga, Bog je pogledao sve što je stvorio i bilo je veoma dobro.+ I bilo je veče i bilo je jutro – šesti dan.

Fusnote

U ovom stihu se reč „nebo“ odnosi na celokupan svemir sa zvezdama, planetama i galaksijama.
Ili: „uzburkanih voda“.
Ili: „Božja sila“. Videti Rečnik pojmova, „Duh“.
Ili: „delovao je“.
To jest atmosfera.
Ili: „vlada nad noći“.
Ili: „vlada nad danom“.
Ili: „upravljaju danom i noći“.
Ili: „živih duša“.
Ili: „sve žive duše“.
Ili: „žive duše“.
Ili: „životinje koje se miču“. Po svemu sudeći, reč je o gmizavcima i drugim životinjama koje se razlikuju od ostalih životinjskih vrsta navedenih u ovom stihu.
Ili: „svakoj živoj duši“.