Postanak 14:1-24

  • Avram spasava Lota (1-16)

  • Melhisedek blagosilja Avrama (17-24)

14  U to vreme je Amarfal bio kralj Senara,+ Arioh kralj Elasara, Hodologomor+ kralj Elama+ i Targal kralj Gojima.  Oni su zaratili s Valom, kraljem Sodoma,+ Varsom, kraljem Gomore,+ Senarom, kraljem Adme, Simovorom, kraljem Sevojima,+ i s kraljem Vele, to jest Sigora.  Tih pet kraljeva se udružilo i došlo sa svojom vojskom u dolinu Sidim,+ gde je sada Slano more*.+  Oni su 12 godina služili Hodologomoru, ali su se trinaeste godine pobunili.  Četrnaeste godine Hodologomor i kraljevi koji su bili s njim došli su i porazili Refaime u Astarot-Karnaimu, Zuzeje u Hamu, Emeje+ u Save-Kirijatajimu,  i Horeje+ na njihovoj gori Sir,+ sve do El-Farana, pored pustinje.  Zatim su krenuli nazad i došli u En-Mispat, to jest Kadis,+ i pokorili svu zemlju Amaličana,+ kao i Amoreje+ koji su živeli u Asason-Tamaru.+  Tada je kralj Sodoma krenuo u bitku, a s njim i kralj Gomore, kralj Adme, kralj Sevojima i kralj Vele, to jest Sigora. U dolini Sidim svrstali su se u bojne redove  protiv Hodologomora, kralja Elama, Targala, kralja Gojima, Amarfala, kralja Senara, i Arioha, kralja Elasara+ – četiri kralja protiv pet kraljeva. 10  Dolina Sidim je bila puna jama sa zemljanom smolom*. Kad su kraljevi Sodoma i Gomore počeli da beže sa svojim ljudima, neki od njih su upali u jame, a ostali su pobegli u brda. 11  Tada su pobednici* uzeli sva dobra iz Sodoma i Gomore i sve njihove zalihe hrane, pa su otišli.+ 12  Pošto je Lot, sin Avramovog brata, živeo u Sodomu,+ zarobili su i njega, uzeli svu njegovu imovinu i otišli svojim putem. 13  Jedan čovek koji je uspeo da pobegne došao je kod Avrama Jevrejina i javio mu šta se desilo. Avram je tada živeo* kod velikog drveća koje je pripadalo Mamriji Amoreju,+ bratu Eskola i Anira.+ Oni su bili njegovi saveznici. 14  Kada je Avram čuo da mu je bratanac*+ zarobljen, okupio je svoje ljude uvežbane za borbu, 318 slugu rođenih u njegovom domu, i pošao je u poteru do Dana.+ 15  On i njegove sluge su se tokom noći podelili, napali ih i porazili. Gonili su ih do Hovala, koji je severno od Damaska. 16  Tako je on vratio sva oteta dobra, vratio je svog bratanca Lota i njegovu imovinu, zajedno sa ženama i ostalim zarobljenicima. 17  Kad se Avram vraćao, nakon što je porazio Hodologomora i kraljeve koji su bili s njim, u susret mu je izašao kralj Sodoma u dolini Save, to jest u Kraljevoj dolini.+ 18  Melhisedek,+ kralj Salima,+ izneo je hleb i vino. On je bio sveštenik Svevišnjeg Boga.+ 19  Blagoslovio je Avrama, govoreći: „Neka Svevišnji Bog, Tvorac neba i zemlje,blagoslovi Avrama. 20  Neka je hvaljen Svevišnji Bog,koji ti je dao pobedu nad neprijateljima!“ Tada mu je Avram dao desetinu od svega.+ 21  Nakon toga je kralj Sodoma rekao Avramu: „Meni daj ljude, a dobra zadrži za sebe.“ 22  Ali Avram je odgovorio kralju Sodoma: „Podignute ruke zaklinjem se pred Jehovom, Svevišnjim Bogom, Tvorcem neba i zemlje, 23  da neću uzeti ništa od onoga što je tvoje, ni končić ni kaiš sa sandala, da ne kažeš: ’Ja sam obogatio Avrama.‘ 24  Neću uzeti ništa, osim onoga što su moji ljudi već pojeli. A ljudi koji su išli sa mnom – Anir, Eskol i Mamrija+ – oni neka uzmu svoj deo.“

Fusnote

To jest Mrtvo more.
Ili: „bitumenom“.
Reč je o četiri kralja o kojima se govori u prvom stihu.
Ili: „živeo u šatorima“.
Doslovno: „brat“.