Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

6. PITANJE

Šta je Sveto pismo proreklo o Mesiji?

PROROČANSTVO

„Ti, Vitlejeme Efrato, [...] iz tebe će mi izaći onaj koji će biti vladar u Izraelu.“

Mihej 5:2

ISPUNJENJE

„Nakon što se Isus rodio u Vitlejemu, u Judeji, u vreme kralja Iroda, astrolozi sa Istoka došli su u Jerusalim.“

Matej 2:1

PROROČANSTVO

„Među sobom dele moje haljine i bacaju žreb za moju odeću.“

Psalam 22:18

ISPUNJENJE

„Kad su vojnici pribili Isusa na stub, uzeli su njegov ogrtač i razde­lili ga na četiri dela [...] Uzeli su i njegovu haljinu, koja je bila bez šavova, istkana u jednom komadu. Zato su rekli jedan drugom: ’Nemojmo da je cepamo, nego da žrebom odlu­čimo čija će biti.‘ “

Jovan 19:23, 24

PROROČANSTVO

„On čuva sve njegove kosti, nijedna od njih neće biti slomljena.“

Psalam 34:20

ISPUNJENJE

„Kad su došli do [Isusa], videli su da je već mrtav pa mu nisu polomili noge.“

Jovan 19:33

PROROČANSTVO

„On je bio proboden za naše prestupe.“

Isaija 53:5

ISPUNJENJE

„Nego mu je jedan od vojnika zario koplje u bok i odmah je izašla krv i voda.“

Jovan 19:34

PROROČANSTVO

„Dali su mi platu, 30 srebrnika.“

Zaharija 11:12, 13

ISPUNJENJE

„Tada je jedan od dvanaestorice, koji se zvao Juda Iskariotski, otišao kod svešteničkih poglavara i pitao ih: ’Šta ćete mi dati da vam ga izdam?‘ Oni su mu obećali 30 srebrnika.“

Matej 26:14, 15; 27:5