Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

B9

Svetske sile prema Danilovom proročanstvu

Vavilon

Danilo 2:32, 36-38; 7:4

607. pre n. e. kralj Navuhodonosor uništava Jerusalim

Medo-Persija

Danilo 2:32, 39; 7:5

539. pre n. e. osvaja Vavilon

537. pre n. e. Kir izdaje dekret koji dopušta Judejcima da se vrate u Jerusalim

Grčka

Danilo 2:32, 39; 7:6

331. pre n. e. Aleksandar Veliki osvaja Persiju

Rim

Danilo 2:33, 40; 7:7

63. pre n. e. preuzima vlast nad Izraelom

70. n. e. uništava Jerusalim

Anglo-Amerika

Danilo 2:33, 41-43

1914–1918. n. e. tokom Prvog svetskog rata nastaje angloamerička svetska sila