Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

10. PITANJE

Šta Sveto pismo govori o budućnosti?

„Pravednici će posedovati zemlju i zauvek će živeti na njoj.“

Psalam 37:29

„Zemlja ostaje zauvek.“

Propovednik 1:4

„Zauvek će uništiti smrt. Svevišnji Gospod Jehova obrisaće suze sa svakog lica.“

Isaija 25:8

„Tada će se slepima otvoriti oči i gluvima će se otvoriti uši. Tada će hrom skakati kao jelen, jezik nemoga radosno će klicati. Jer će vode izvirati u pustinji i potoci u pustoši.“

Isaija 35:5, 6

„On će obrisati svaku suzu s njihovih očiju i više neće biti smrti. Neće više biti ni tuge, ni jauka, ni bola. Sve što je pre bilo nestalo je.“

Otkrivenje 21:4

„Oni će graditi kuće i živeće u njima, sadiće vinograde i ješće njihov rod. Neće oni graditi kuće, a neko drugi živeti u njima, neće oni saditi, a neko drugi jesti rod. Jer će životni vek mog naroda biti kao vek drveta, i moji izabranici će uživati u plodovima svog rada.“

Isaija 65:21, 22