Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

A6-B

Tabela: Proroci i kraljevi u Judi i Izraelu (2. deo)

Kraljevi južnog kraljevstva (nastavak)

777. pre n. e.

Jotam: 16 godina

762.

Ahaz: 16 godina

746.

Jezekija: 29 godina

716.

Manasija: 55 godina

661.

Amon: 2 godine

659.

Josija: 31 godina

628.

Joahaz: 3 meseca

Joakim: 11 godina

618.

Joahin: 3 meseca, 10 dana

617.

Sedekija: 11 godina

607.

Jerusalim i Jehovin hram uništila je vavilonska vojska pod Navuhodonosorom. Sedekija, poslednji kralj iz Davidove loze, svrgnut je s prestola

Kraljevi severnog kraljevstva (nastavak)

oko 803. pre n. e.

Zaharija: zabeleženo da je vladao samo 6 meseci

Zaharija je na neki način počeo da vlada, ali njegova vladavina je po svemu sudeći potvrđena tek oko 792.

oko 791.

Salum: 1 mesec

Menajim: 10 godina

oko 780.

Fakija: 2 godine

oko 778.

Fekaj: 20 godina

oko 758.

Osija: 9 godina od oko 748.

oko 748.

Izgleda da je Osija oko 748. u potpunosti uspostavio svoju vlast. Postoji mogućnost da je u to vreme dobio podršku kralja Asirije Teglat-Felasara III

740.

Asirija je osvojila Samariju, pokorila Izrael; severno desetoplemensko kraljevstvo prestaje da postoji

 • Proroci

 • Isaija

 • Mihej

 • Sofonija

 • Jeremija

 • Naum

 • Avakum

 • Danilo

 • Jezekilj

 • Avdija

 • Osija