Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

14. PITANJE

Kako mudro raspolagati novcem i materijalnim stvarima?

„Ko voli veselje, osiromašiće, i ko voli vino i ulje, neće se obogatiti.“

Poslovice 21:17

„Ko uzima zajam rob je onom ko daje zajam.“

Poslovice 22:7

„Ko od vas, kad želi da gradi kulu, najpre ne sedne i proračuna trošak da vidi da li ima čime da je dovrši? Inače bi možda postavio temelj, a ne bi ­mogao da dovrši gradnju, pa bi mu se svi koji to vide počeli rugati: ’Ovaj čovek je počeo da gradi, a ne može da dovrši.‘ “

Luka 14:28-30

„Kad su se nasitili, rekao je svojim učenicima: ’Sakupite ono što je preostalo, da ništa ne propadne.‘ “

Jovan 6:12