Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

2. PITANJE

Kako možemo upoznati Boga?

„Neka se reči zapisane u ovoj knjizi Zakona ne odvajaju od tvojih usta. Pažljivo je čitaj dan i noć, da bi savesno činio sve što je u njoj napisano, jer ćeš tada biti uspešan na svom putu i postupaćeš mudro.“

Isus Navin 1:8

„Oni su čitali naglas iz knjige, iz Zakona pravog Boga, tumačeći ga i objašnjavajući njegov smisao. Tako su pomagali narodu da razume ono što je pročitano.“

Nemija 8:8

„Srećan je čovek koji ne postupa po savetu zlih [...] nego uživa u Jehovinom zakonu i pažljivo čita njegov zakon dan i noć [...] Sve što radi biće uspešno.“

Psalam 1:1-3

„Na to je Filip pritrčao kolima i čuo kako Etiopljanin čita knjigu proroka Isaije, pa ga je upitao: ’Da li razumeš to što čitaš?‘ On je odgovorio: ’Kako bih mogao ako mi neko ne objasni?‘ “

Dela apostolska 8:30, 31

„Iako je on nevidljiv, njegova svojstva – njegova večna moć i božanstvo – jasno se vide još od stvaranja sveta, budući da se ogledaju u onome što je stvoreno. Zato ti ljudi nemaju izgovora.“

Rimljanima 1:20

„Razmišljaj o tome, sav se tome posveti, da bi tvoj napredak svima bio očigledan.“

1. Timoteju 4:15

„Razmišljajmo jedni o drugima kako bismo se podsticali na ljubav i dobra dela, i ne propuštajmo svoje sastanke.“

Jevrejima 10:24, 25

„Ako nekom od vas nedostaje mudrosti, neka je traži od Boga i on će mu je dati. Naime, Bog svima daje velikodušno i bez prekoravanja.“

Jakovljeva 1:5