Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

16. PITANJE

Kako se izboriti s brigama?

„Baci na Jehovu svoje breme i on će te podupreti. Neće dati da pravednik ikada padne.“

Psalam 55:22

„Planovi marljivog čoveka sigurno će uspeti, a ko je brzoplet sigurno srlja u oskudicu.“

Poslovice 21:5

„Ne boj se, jer sam ja s tobom. Nemoj biti uznemiren, jer sam ja tvoj Bog. Ja ću te ojačati i pomoći ću ti, podržaću te svojom pravednom desnicom.“

Isaija 41:10

„Ko od vas može time što se brine da i malo produži svoj životni vek?“

Matej 6:27

„Ne brinite se, dakle, za sutrašnji dan, jer će sutrašnji dan imati svoje brige. Dosta je svakom danu svog zla.“

Matej 6:34

„Da možete prosuditi šta je najvažnije.“

Filipljanima 1:10

„Ne brinite se ni za šta, nego u svemu molitvom i usrdnim moljenjem iznesite svoje molbe Bogu, a uz to mu i zahvaljujte. I Božji mir koji prevazilazi ono što čovek može razumeti čuvaće vaše srce i vaš um preko Hrista Isusa.“

Filipljanima 4:6, 7