Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

1. PITANJE

Ko je Bog?

„Neka ljudi znaju da si jedino ti, kome je ime Jehova, Svevišnji nad celom zemljom.“

Psalam 83:18

„Znajte da je Jehova Bog. On nas je stvorio i mi njemu pripadamo.“

Psalam 100:3

„Ja sam Jehova. To je moje ime. Svoju slavu neću dati nikome, niti ću hvalu koja mi pripada dati rezbarenim kipovima.“

Isaija 42:8

„Svako ko prizove Jehovino ime biće spasen.“

Rimljanima 10:13

„Svaki dom je neko sagradio, a Bog je onaj koji je sagradio sve.“

Jevrejima 3:4

„Podignite pogled prema nebu i gledajte! Ko je sve to stvorio? Onaj koji vodi vojsku zvezda i prebrojava je. Svaku po imenu zove. Zbog njegove ogromne moći i zadivljujuće sile nijedna ne izostaje.“

Isaija 40:26