Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

20. PITANJE

Kako možemo imati najviše koristi od čitanja Svetog pisma?

DOK ČITATE SVETO PISMO, RAZMISLITE O SLEDEĆIM PITANJIMA:

Šta mi ovo govori o Jehovi Bogu?

Kako je ovo povezano sa osnovnom temom Svetog pisma?

Kako ove stihove mogu primeniti u svom životu?

Kako ih mogu upotrebiti da bih pomogao drugima?

„Tvoja reč je svetiljka mojoj nozi i svetlost mojoj stazi.“

Psalam 119:105