Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

A7-H

Najvažniji događaji iz Isusovog života na zemlji – Isusova završna služba u Jerusalimu (2. deo)

VREME

MESTO

DOGAĐAJ

MATEJ

MARKO

LUKA

JOVAN

14. nisan

Jerusalim

Isus otkriva učenicima da je Juda izdajnik i kaže mu da ide

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

Isus uvodi Gospodovu večeru (1Ko 11:23-25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

Proriče da će ga se Petar odreći i da će se apostoli razbežati

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

Obećava da će poslati pomoćnika; poređenje o pravom čokotu; zapovest o ljubavi; poslednja molitva sa apostolima

     

14:1–17:26

Getsimanija

Duševna patnja u vrtu; izdaja i hapšenje

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

Jerusalim

Ispitivanje i suđenje pred Anom, Kajafom i Sinedrionom; Petar ga se odriče

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

Judino samoubistvo (Del 1:18, 19)

27:3-10

     

Izveden pred Pilata, zatim odveden Irodu pa vraćen Pilatu

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

Pilat traži da ga oslobode, ali Judejci traže Varavu; osuđen na smrt na mučeničkom stubu

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(petak oko 15 časova)

Golgota

Umire na mučeničkom stubu

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

Jerusalim

Isusovo telo skinuto sa stuba i položeno u grob

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

15. nisan

Jerusalim

Sveštenici i fariseji postavljaju stražu kod groba i zapečaćuju kamen

27:62-66

     

16. nisan

Jerusalim i okolina; Emaus

Isusovo uskrsenje; pet puta se pojavljuje učenicima

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

Nakon 16. nisana

Jerusalim; Galileja

I dalje se pojavljuje učenicima (1Ko 15:5-7; Del 1:3-8); poučava ih; zapovest o stvaranju učenika

28:16-20

   

20:26 –21:25

25. ijar

Maslinska gora, u blizini Vitanije

Odlazak na nebo, 40. dana nakon uskrsenja (Del 1:9-12)

   

24:50-53