Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

B14-B

Novčane jedinice

Novčane jedinice u hebrejskom delu Svetog pisma

Gera (1/20 sikla)

0,57 g

10 gera = 1 beka

Beka

5,7 g

2 beke = 1 sikal

Pim

7,8 g

1 pim = 2/3 sikla

Teg težine jednog sikla

Sikal

11,4 g

50 sikala = 1 mina

Mina

570 g

60 mina = 1 talant

Talant

34,2 kg

Darik (persijski; zlatni)

8,4 g

Jezdra 8:27

Novčane jedinice u grčkom delu Svetog pisma

Lepta (jevrejska; bakarna ili bronzana)

1/2 kodranta

Luka 21:2

Kodrant (rimski; bakarni ili bronzani)

2 lepte

Matej 5:26

Asarion (rimski i provincijski; bakarni ili bronzani)

4 kodranta

Matej 10:29

Denar (rimski; srebrni)

64 kodranta

3,85 g

Matej 20:10

= 1 dnevnica (12 sati)

Drahma (grčka; srebrna)

3,4 g

Luka 15:8

= 1 dnevnica (12 sati)

Didrahma (grčka; srebrna)

2 drahme

6,8 g

Matej 17:24

= 2 dnevnice

Antiohijska tetradrahma

Tirska tetradrahma (tirski srebrni sikal) Tirska tetradrahma (tirski srebrni sikal)

Tetradrahma (grčka; srebrna; poznata i kao srebrni stater)

4 drahme

13,6 g

Matej 17:27

= 4 dnevnice

Mina

100 drahmi

340 g

Luka 19:13

= otprilike 100 dnevnica

Talant

60 mina

20,4 kg

Matej 18:24

Otkrivenje 16:21

= otprilike 20-godišnja zarada

Libra (rimska)

327 g

Jovan 12:3

„Libru skupocenog mirisnog ulja, pravog narda“