Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

A7-G

Najvažniji događaji iz Isusovog života na zemlji – Isusova završna služba u Jerusalimu (1. deo)

VREME

MESTO

DOGAĐAJ

MATEJ

MARKO

LUKA

JOVAN

8. nisan 33.

Vitanija

Isus stiže u Vitaniju šest dana pre Pashe

     

11:55 –12:1

9. nisan

Vitanija

Marija izliva ulje na njegovu glavu i noge

26:6-13

14:3-9

 

12:2-11

Vitanija; Vitfaga; Jerusalim

Ulazi u Jerusalim kao kralj, jašući na magaretu

21:1-11, 14-17

11:1-11

19:29-44

12:12-19

10. nisan

Vitanija; Jerusalim

Proklinje smokvu; ponovo isteruje trgovce iz hrama

21:18, 19; 21:12, 13

11:12-17

19:45, 46

 

Jerusalim

Sveštenički poglavari i poznavaoci Zakona traže priliku da ubiju Isusa

 

11:18, 19

19:47, 48

 

Čuje se Jehovin glas; Isus proriče svoju smrt; Judejci mu ne veruju i tako se ispunjava Isaijino proročanstvo

     

12:20-50

11. nisan

Vitanija; Jerusalim

Smokva se osušila

21:19-22

11:20-25

   

Jerusalim; hram

Sumnje u vlast kojom čini čuda; poređenje o dva sina

21:23-32

11:27-33

20:1-8

 

Poređenja: zli vinogradari; svadba

21:33–22:14

12:1-12

20:9-19

 

Pitanja o Bogu i caru, uskrsenju, najvećoj zapovesti

22:15-40

12:13-34

20:20-40

 

Pita da li je Hrist Davidov sin

22:41-46

12:35-37

20:41-44

 

Osuđuje poznavaoce Zakona i fariseje

23:1-39

12:38-40

20:45-47

 

Zapaža prilog siromašne udovice

 

12:41-44

21:1-4

 

Maslinska gora

Opisuje znak svoje prisutnosti

24:1-51

13:1-37

21:5-38

 

Poređenja: deset devica, talanti, ovce i jarci

25:1-46

     

12. nisan

Jerusalim

Verske vođe traže priliku da ubiju Isusa

26:1-5

14:1, 2

22:1, 2

 

Juda ugovara izdaju

26:14-16

14:10, 11

22:3-6

 

13. nisan (četvrtak po podne)

U blizini Jerusalima i u samom gradu

Priprema za poslednju Pashu

26:17-19

14:12-16

22:7-13

 

14. nisan

Jerusalim

Proslavlja Pashu sa apostolima

26:20, 21

14:17, 18

22:14-18

 

Pere noge apostolima

     

13:1-20