Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

A7-F

Najvažniji događaji iz Isusovog života na zemlji – Isusova kasnija služba istočno od Jordana

VREME

MESTO

DOGAĐAJ

MATEJ

MARKO

LUKA

JOVAN

32, posle Praznika posvećenja

Vitanija s druge strane Jordana

Odlazi na mesto gde je Jovan krštavao; mnogi veruju u Isusa

     

10:40-42

Pereja

Poučava po gradovima i selima dok ide prema Jerusalimu

   

13:22

 

Podstiče ljude da uđu na uska vrata; žali nad Jerusalimom

   

13:23-35

 

Verovatno Pereja

Pouka o poniznosti; poređenja: najbolja mesta i gosti koji se izgovaraju

   

14:1-24

 

Proračunati trošak

   

14:25-35

 

Poređenja: izgubljena ovca, izgubljeni novčić, izgubljeni sin

   

15:1-32

 

Poređenja: nepošteni nastojnik, bogataš i Lazar

   

16:1-31

 

Stvari koje navode na greh, opraštanje i vera

   

17:1-10

 

Vitanija

Lazareva smrt i uskrsenje

     

11:1-46

Jerusalim; Jefrem

Protivnici kuju zaveru da ubiju Isusa; on odlazi

     

11:47-54

Samarija; Galileja

Leči deset gubavaca; objašnjava kako će Božje Kraljevstvo doći

   

17:11-37

 

Samarija ili Galileja

Poređenja: uporna udovica, farisej i poreznik

   

18:1-14

 

Pereja

Pouke o braku i razvodu

19:1-12

10:1-12

   

Blagosilja decu

19:13-15

10:13-16

18:15-17

 

Bogati mladić; poređenje o radnicima u vinogradu i istoj zaradi

9:16–20:16

10:17-31

18:18-30

 

Verovatno Pereja

Treći put proriče svoju smrt

20:17-19

10:32-34

18:31-34

 

Molba da Jakov i Jovan dobiju istaknut položaj u Kraljevstvu

20:20-28

10:35-45

   

Jerihon

Leči dva slepa čoveka; kod Zakheja; poređenje o deset mina

20:29-34

10:46-52

18:35–19:28